21.8.09

Vrijheid van meningsuiting in Hasselt? Blokbuster wordt geviseerd op Pukkelpop!

Donderdag voerde Blokbuster campagne aan Pukkelpop met anti-racistische stickers en pamfletten. De reacties van de festivalgangers waren uiterst positief! Na een halfuur werd ons echter zowel door de organisatie van Pukkelpop als door de lokale politie de boodschap gegeven dat we gearresteerd zouden worden als we hiermee doorgingen. Het recht om politieke campagnes te voeren op de openbare weg werd nochtans al meermaals door onder meer de Raad van State bevestigd.

Ondanks verschillende aanvragen, kregen wij geen stand en werd ons zelfs gezegd dat er geen stands meer waren. Andere organisaties als de Wereldwinkel en de ABVV-Jongeren kregen wel een stand op de camping. Wordt Blokbuster als anti-racistische campagne geviseerd omdat we het verband durven leggen tussen de groei van extreem-rechts en het beleid van de traditionele partijen?

Deze schending van de vrije meningsuiting gebeurt in de marge van een festival georganiseerd door een parlementslid van de SP.a (Chokri Mahasinne) in een stad met een SP.a-burgemeester. Toeval?

Blokbuster legt zich uiteraard niet neer bij deze willekeur en zal het recht om haar mening te verspreiden afdwingen. Komende zaterdag zullen we in de buurt van Pukkelpop opnieuw campagne voeren. Indien de organisatoren zich wensen uit te spreken tegen Blokbuster, zullen ze ons moeten laten oppakken. Dat zullen we in voorkomend geval aangrijpen voor een campagne voor het recht op vrije meningsuiting naast een juridische procedure.

Blokbuster is een anti-racistische campagne die al jarenlang consequent strijd voert tegen extreem-rechts en racisme. Onze campagne kent verschillende actieterreinen op nationaal en internationaal vlak. We organiseren protestacties tegen het VB en aanverwanten, reageren tegen fascistisch geweld, betuigen solidariteit met internationale acties. Vorig jaar trok Blokbuster bijvoorbeeld met een 70-tal Belgische jongeren naar een anti-fascistische blokkade in Keulen waarmee een Europese anti-islambijeenkomst van onder meer het VB werd verhinderd.

Wij staan voor geweldloze acties en campagnes. Op tal van festivals verspreiden we onze stickers en pamfletten onder jongeren. Voor onze stickers vragen we een vrije bijdrage om de acties te financieren. Hierdoor kunnen we onafhankelijk van subsidies, bedrijven,... acties opzetten. Met dergelijke campagnes wordt de brede steun van jongeren voor onze acties geconcretiseerd.

Net als de vorige jaren en net als op tal van andere festivals wilden we dit jaar opnieuw campagne voeren aan de camping van Pukkelpop. We dienden een aantal aanvragen in, maar er werd ons gemeld dat er geen stands meer werden toegelaten. Dat is spijtig, een festival mag niet alleen om de muziek en de commercie draaien maar heeft ook een bredere sociale en maatschappelijke functie. Als een grote groep jongeren bijeenkomt, biedt dit mogelijkheden om ook in te gaan op maatschappelijke thema’s. Daar heeft een anti-racistische campagne als Blokbuster zeker een plaats.

Net als de vorige jaren kregen we van de aanwezige jongeren heel veel goede reacties. Dat maakt duidelijk dat het genieten van muziek te combineren valt met discussies over maatschappelijke problemen.

Geen opmerkingen: