17.8.09

Top van eilanden in de Stille Oceaan

Begin augustus vond in Australië de 40ste top van het Pacific Islands Forum plaats. Vijftien regionale staatshoofden discussieerden er onder meer over het vrijmaken van de handel en de klimaatveranderingen. Het forum wordt in de realiteit gedomineerd door Australië en Nieuw-Zeeland die hun belangen willen verdedigen. De discussie over klimaatverandering is erg specifiek en concreet voor heel wat eilanden die lager gelegen zijn en bedreigd worden door het oprukkende zeeniveau. Van de 4 miljoen eilandbewoners leeft minstens de helft binnen een straal van 1,5 kilometer van de kust, een stijging van het zeeniveau kan ertoe leiden dat miljoenen mensen ergens anders moeten wonen. De kleine eilanden zelf worden vooral gekenmerkt door armoede en weinig industrie. Belangrijke producenten van CO2-uitstoten als Australië en Nieuw-Zeeland staan sterk onder invloed van de industrie. Op de top beslisten de premiers van beide landen om een pathetische doelstelling te stellen van een vermindering van de CO2-uitstoten met 50% tegen 2050. Door de lat zodanig hoog te leggen, wordt het effect van een dergelijke doelstelling wel heel beperkt. Verder werd de top gekenmerkt door discussie over de vrijhandel. Australië is bang van de groeiende Chinese pogingen tot het uitbouwen van invloed in de regio. Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Fiji en Papua Nieuw Guinea werd ook kritisch onthaald in Australië. Fiji werd overigens van het forum uitgesloten, officieel omdat het militaire regime haar belofte niet nakwam om verkiezingen te organiseren. Australië en Nieuw-Zeeland legden de regio een vrijhandelsakkoord op: het Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER-Plus). Dit zal de uitvoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland naar de eilanden goedkoper maken, volgens bepaalde economen staat drie vierde van de productie op de eilanden op de helling door dit akkoord met mogelijk duizenden jobs die zullen verloren gaan. Het Australische en Kiwi-neoliberalisme blijken alvast geen haar beter te zijn dan het Europees of Amerikaans neoliberalisme.

Geen opmerkingen: