9.7.09

Zelfs Fedasil protesteert tegen het asielbeleid

Het personeel van Fedasil, de instantie bevoegd voor de opvang van nieuwe asielzoekers, is het beu. Er zijn onvoldoende opvangplaatsen en Fedasil slaagt er niet meer in om nieuwkomers onderdak aan te bieden. Het uitblijven van de eerder aangekondigde beperkte regularisatie en het totale immobilisme rond asiel, zorgde eerder voor reacties vanuit de onderwijswereld (de rectoren van de universiteiten), de levenbeschouwelijke opvattingen, de advocatuur en nu zelfs van het personeel in de asielsector. De dispatching van Fedasil blijft dicht tot er een oplossing is. België kan hiervoor worden veroordeeld op internationaal vlak, maar dat lijkt de politici niet te kunnen deren.

Geen opmerkingen: