2.7.09

+23,5% werklozen in Vlaanderen

Het cijfer van de toename van het aantal Vlaamse werklozen op jaarbasis blijft uit twee cijfers bestaan. In juni was er sprake van een stijging met 23,5% tegenover juni 2008. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen staat nu op bijna 7%. Het hardst getroffen zijn nog steeds de jongeren en de mannen (+37,5%). Maar ook onder vrouwen is er nu een toename die uit twee cijfers bestaat: +11,2%. Jongeren die nu ongeveer de school verlaten, zullen het niet makkelijk hebben. Arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad stelde in De Morgen: “Over een jaar zullen meer mensen van de lichting 2009 nog steeds geen waardige job gevonden hebben. Voor de laaggeschoolden (lager onderwijs en lager beroeps) verwacht ik een stijging van 35 tot 40 procent. Bij mensen met een middelbaar diploma zou de stijging weleens 15 procent kunnen bedragen, bij afgestudeerden met een hoger diploma op zak zal dat zo’n 10 procent bedragen.”

Geen opmerkingen: