3.6.09

Werkloosheid onder jongeren neemt sterk toe

In mei nam de werkloosheid nog sneller toe dan in april. Er waren 23% meer werklozen dan een jaar voordien, in april bedroeg de stijging ‘slechts’ 18%. Vooral bij jongeren is er een sterke toename. De werkloosheid onder –25 jarigen nam op één jaar tijd met 44% toe. Er zijn in Vlaanderen 35.600 werkloze jongeren. En toch willen alle traditionele partijen discussiëren over het optrekken van de pensioenleeftijd of het moeilijker maken van brugpensioenen. Arbeidsduurvermindering vinden ze dan weer “onrealistisch”.

Geen opmerkingen: