23.6.09

Usman, Melina en kinderen voeren campagne om hier te mogen blijven

LSP volgt al jarenlang de situatie van Usman, Melina en hun kinderen en neemt deel aan hun strijd voor papieren. Een korte opfrissing voor nieuwere lezers: Usman komt uit het door Pakistan bezetten deel van Kasjmir. Melina komt uit de Filippijnen. Beiden hebben hier gewerkt op ambassades waar ze het slachtoffer werden van uitbuiting en mishandeling. Ze klaagden dit aan en vroegen nadien asiel aan. Intussen leerden ze elkaar kennen en hebben ze twee schoolgaande kinderen. 10 jaar later blijven ze wachten… (> Meer info)

De situatie van Usman, Melina en hun kinderen is bijzonder schrijnend. Ze volgden al tal van procedures en hebben een ijzersterk dossier waaruit blijkt dat ze niet zomaar terug kunnen naar hun land voor oorsprong. Bovendien is er het enorme probleem dat de kinderen van Usman en Melina hier zijn geboren en opgroeien. Leerkrachten en ouders van het Nederlandstalige schooltje waar deze kinderen les volgen, steunen de campagnes van Usman en Melina overigens op de voet.

Er is een kans dat Usman en Melina nu eindelijk zullen geregulariseerd raken op basis van de beperkte criteria die minister Turtelboom naar voor bracht. Beiden zijn hier al voldoende lang, ze hebben schoolgaande kinderen en hebben verschillende werkaanbiedingen zodra ze over papieren beschikken. Het probleem nu is de tussenperiode waarin over deze nieuwe regularisatie zal worden geoordeeld. Dat kan enkele maanden aanslepen en het gezin heeft geen enkele bron van inkomsten meer. Meer nog, het mag legaal gezien geen enkele bron van inkomsten hebben. Hoe moeten de kinderen dan overleven? En waar moet het gezin wonen?

Om daar een antwoord op te bieden, vraagt het gezin nu een tijdelijke werkvergunning. Dit gezin vraagt geen steun van het OCMW of liefdadigheid. Er wordt enkel gevraagd om hier te mogen werken en een eigen leven uit te bouwen. De aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning werd vorige week ingediend op het gemeentebestuur van Elsene, waar Usman en Melina verblijven. Bij het indienen van dit verzoek was een delegatie sympathisanten aanwezig. De gemeentediensten stelden enkel dienst te doen als brievenbus waarbij de aanvraag wordt doorgegeven.

Zo kunnen we natuurlijk bezig blijven en is er nog steeds geen oplossing voor het gezin van Usman en Melina. Daarom vragen ze om hun vraag tot een werkvergunning te ondersteunen met solidariteitsberichten. Hieronder vind je een voorbeeld van een bericht dat kan worden verstuurd naar minister Turtelboom, de gemeente Elsene (burgemeester Decourty) en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Adressen: min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be en w.decourty@brutele.be

Geachte,
Hierbij wil ik mijn solidariteit betuigen met Usman Khan Mohammad en Melina Dolor. Na 10 jaar wil dit gezin uit Elsene haar toekomst verder uitbouwen, intussen met twee schoolgaande kinderen van zeven en vijf die in een Nederlandstalige school in Sint-Gillis (Brussel) les volgen.
Dit gezin komt in aanmerking voor een regularisatie, maar moet ook in de tussenperiode kunnen overleven. Daartoe vragen ze geen liefdadigheid of steun, enkel een tijdelijke werkvergunning.
Ik wel hen in die vraag steunen en vraag u om dringend het nodige te doen opdat Usman, Melina en hun kinderen hier zouden kunnen overleven.
Hoogachtend, Naam en adres

Geen opmerkingen: