19.6.09

Seksueel misbruik in instellingen

Op korte tijd waren er verschillende berichten over gevallen van seksueel misbruik in instellingen voor jongeren met een beperking of met gedragsproblemen. Het feit dat een geval van misbruik bekend werd, leidde ook tot het bekend raken van andere gevallen. Het gaat telkens om misbruik door oudere jongeren uit de instelling. Kan een instelling of het beleid daar niets aan doen? Uit de reacties blijkt dat er wel degelijk iets aan kan worden gedaan: het afbouwen van grote mastodontinstellingen, het uitbreiden van begeleiding waardoor makkelijker over seksualiteit kan worden gepraat,… Psychiater Peter Adriaenssens: “Het publiek in zulke instellingen van bijzondere jeugdzorg of gehandicaptenzorg loopt te fel uiteen, zorgt voor machtsverhoudingen binnen leefgroepen en legt zo een druk op de instellingen.” En nog: “Elke instelling krijgt vroeg of laat te maken seksueel misbruik, dat is al jaren zo, en de sector pleit al zo lang voor meer toezicht. Als gewone ouders soms al gek worden van drie kinderen, wat geeft een leefgroep met veertien jongeren dan wel niet? We moeten naar een gezondere balans tussen jongeren en toezichthoudende volwassenen.” Alleen is dat niet evident op een ogenblik dat er reeds lange wachtlijsten en te weinig middelen voor handen zijn.

Geen opmerkingen: