12.6.09

Pakistan: groeiend verzet tegen de Taliban

De afkeer van de Pakistaanse bevolking tegenover de Taliban neemt snel en sterk toe. 69% van de bevolking ziet de Taliban als een “ernstig probleem”, een jaar geleden was dat slechts 45%. De afkeer neemt snel toe omwille van het repressieve en asociale beleid waar de Taliban voor staat in de regio’s die het controleert. In Upper Dir kwam het eerder deze week zelfs tot een confrontatie met dorpsbewoners die de Taliban te lijf gingen en een 20-tal Talibanstrijders ombrachten omdat de Taliban in hun dorpen een moskee hadden aangevallen. Woningen van Talibanaanhangers werden vernield en strijders van de Taliban werden uit de dorpen verdreven.

Geen opmerkingen: