12.6.09

Neen aan homofobie, ook in de voetbal

Wij verzetten ons tegen iedere vorm van homofobie. Sommigen beweren dat dit amper nog een probleem is, maar deze week werden we nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. 70% van de profvoetballers spreekt zich volgens een enquête uit tegen de aanwezigheid van homo’s in het eersteklassevoetbal. Sommigen die er wel voor openstaan, opperen mogelijkheden als “aparte douches”. Er zijn geen gekende voorbeelden van topvoetballers die “uit de kast” zijn gekomen. De gevolgen indien ze dat wel zouden doen, zijn immers verregaand. Het zou immers een bedreiging vormen voor hun job. De strijd voor gelijke rechten is duidelijk nog niet gestreden!

Geen opmerkingen: