4.6.09

Militair budget in de VS neemt niet af. Waar blijft die verandering?

De Amerikaanse regering moet besparen op ziekenhuizen, onderwijs en andere diensten. Tegelijk blijven er wel voldoende middelen over voor defensie. Van iedere dollar belastingsgeld gaat 31 cent naar defensie. In het voorstel tot begroting voor 2010 neemt het budget voor defensie toe met 4% tot 533 miljard dollar. Daarnaast werd 75 miljard vrijgemaakt voor de oorlogen in Irak en Afghanistan voor de rest van 2009 en nog eens 130 miljard voor 2010. Het verzet tegen de oorlog in Irak was een belangrijk element in de afkeer tegenover Bush en zijn Republikeinen. Obama beloofde het einde van de oorlog, maar stelde tegelijk dat er meer troepen naar Afghanistan moesten. Eigenlijk zet deze regering het oorlogsbeleid gewoon verder. Vandaar ook de groei van het defensiebudget.

Geen opmerkingen: