22.6.09

In België gepland neo-naziconcert moest uitwijken naar Frankrijk

Afgelopen weekend was een neo-naziconcert gepland in Franstalig België. De exacte locatie was niet duidelijk, het extreme karakter wel. De organisatie van het gebeuren was in handen van de Hammerskin Nation. Dat is een gewelddadige neo-nazigroepering die aanleunt bij de traditionele vleugel van Blood&Honour. Onder druk van protest moest het concert uitwijken, naar het oosten van Frankrijk.

Vorige week reeds werd bekend dat er plannen waren voor een concert in ons land. Een bericht daaromtrent van het AFF (Anti-Fascistisch Front) werd via het Franstalige Résistances verder verspreid met heel wat aandacht hiervoor in zowat alle Franstalige media.

Het contrast met de doorgaans quasi totale onverschilligheid in de Nederlandstalige media is groot. Mogelijk zit het grote aantal neo-nazibijeenkomsten in Vlaanderen daar voor iets tussen? Al moeten we opmerken dat het intussen alweer even geleden is dat er een poging was om de internationale neo-naziscène naar Vlaanderen te halen. Blood&Honour Vlaanderen kent moeilijke tijden en lijkt niet in staat om internationaal het voortouw te blijven nemen.

De ophef rond de mogelijke bijeenkomst van de gewelddadige neo-nazi’s van Hammerskin Nation in Wallonië zorgde ervoor dat moest worden uitgeweken naar Frankrijk, het concert zou plaats gevonden hebben in de buurt van Nancy. Tot de bijeenkomst werd overal in Europa opgeroepen, het AFF zag berichten op Hongaarse websites maar even goed bij Brugse neo-nazi’s.

De snelle reactie van het AFF en de steun van Résistances zorgde ervoor dat de bijeenkomst niet in ons land kon plaatsvinden. Dat is op zich een goede zaak. Anderzijds moeten we natuurlijk aandachtig zijn voor mogelijke ontwikkelingen als het opzetten van radicale groepen neo-nazi’s zoals de Hammerskins. Die hebben een bijzonder kwalijke reputatie en de geprogrammeerde muziekgroepen brachten songs met teksten die wel bijzonder donkerbruin aangebrand zijn. Het feit dat er geprobeerd werd om dit zootje ongeregeld in ons land te laten verzamelen, wijst er op dat er minstens een paar aanspreekpunten of organisatoren van de Hammerskins in ons land actief zijn.

De Hammerskins hebben een lange geschiedenis van buitensporig geweld die tot verschillende veroordelingen heeft geleid in de VS. Muziekgroepen die mee aan de basis stonden van de concerttraditie van de Hammerskins in de VS stonden nu geprogrammeerd voor optredens in Europa. Blijkbaar wil de groepering nu meer voet aan grond krijgen in Europa.

Er mag dan al een komen en gaan zijn van allerhande kleine neo-nazistische groeperingen in ons land, waakzaamheid is en blijft geboden. De economische crisis en bijhorende sociale polarisatie zorgen voor een reservoir aan radicaliserende jongeren die totaal vervreemd raken van de samenleving en soms open staan voor gewelddadige groepjes als de Hammerskins. Het neo-nazistisch geweld van de afgelopen maanden in pakweg Rusland moet een waarschuwing zijn. Dit geweld kan dichterbij komen, de acties van kleine door neo-nazi’s geïnspireerde groepjes jongeren die Roma-zigeuners aanvielen in Belfast de afgelopen dagen zijn daar een voorbeeld van.

> Meer info op de site van het AFF

Geen opmerkingen: