10.6.09

Alternatieve oplossing voor economische crisis?

Gelezen op de site van De Morgen: "Een Russisch lokaal politicus heeft de medewerkers binnen zijn administratie verboden nog langer de uitdrukking 'financiële crisis' te gebruiken, op straffe van ontslag. Dat heeft de Russische krant Kommersant bericht. Vladimir Laptev, hoofd van de administratie van de regio Noguinsk (vijftig km ten westen van Moskou), heeft een richtlijn uitgevaardigd die het de gemeentelijke functionarissen verbiedt deze uitdrukking nog te hanteren in het openbaar, aldus Kommersant. "Wij hebben hier alle voorwaarden voor een normale werksituatie gecreëerd (...). En toch zijn er mensen (lokale ondernemingen, nvdr) die personeel ontslaan, en zo de productiesnelheid doen afnemen", zei Laptev in het dagblad. "Onder het voorwendsel van de financiële crisis, weigeren ze hun verplichtingen na te komen. Maar de crisis zit in hun hoofd, niet in de economie." De toename van de werkloosheid zal ook wel in de hoofden van die werklozen zitten?

Geen opmerkingen: