26.6.09

20 jaar na de val van de Muur...

20 jaargeleden vielen de regimes in het Oostblok. De herinvoering van het kapitalisme leidde tot enorm veel illusies en de hoop op een betere toekomst. 20 jaar later blijkt daar niets van te zijn gerealiseerd voor een meerderheid van de bevolking. Een kleine toplaag werd bijzonder rijk en domineert ook het politieke leven. Het regime in Rusland wordt gekenmerkt door het dictatoriale optreden van de vertegenwoordigers van de rijke oligarchen. Voor de meerderheid van de bevolking was er enkel meer miserie en armoede. Vooralsnog is er geen sterk collectief antwoord ontwikkeld op de gevolgen van het kapitalisme in Rusland. Dat leidt tot wanhoop en een zoektocht naar individuele oplossingen. Vandaar bijvoorbeeld het nieuws dat de Russen zich steeds meer dood drinken. De helft van de sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 15 tot 54 jaar is het gevolg van overdadig drankgebruik. Sinds 1987 zouden zowat 3 miljoen Russen zijn omgekomen als gevolg van alcohol. Een onderzoeker verklaarde: “Als we onze overlijdensstatistieken nemen, wordt het duidelijk dat alcoholconsumptie parallel loopt met onze sociale crisis, met onze sociale instabiliteit.”

Geen opmerkingen: