30.6.09

Niet voor iedereen crisis

Onder het mom dat "iedereen een steentje moet bijdragen", wordt ons gevraagd om de crisis van het kapitalisme te betalen. Intussen blijven anderen buiten schot. Zo kende de Britse koninklijke familie het afgelopen jaar een verhoging van het budget. De Britse monarchie kostte de belastingbetalers maar liefst 41,5 miljoen pond. Daarnaast zijn er ook de kosten voor de politiebescherming. Vorig jaar kostte de monarchie "slechts" 40 miljoen pond.

VB roept op om vrouwen in boerka te "verklikken"

Het Vlaams Belang heeft iets met verkliklijnen. In de jaren 1980 en 1990 trok de partij nog naar de scholen om jongeren op te roepen om progressieve leraars te "verklikken". Nadien volgde het idee om illegalen te verklikken en aan te geven. Nu volgt het nieuwste idee van Dewinter in deze reeks. Het VB stelt voor dat vrouwen met een boerka onmiddellijk verklikt worden aan de politie. Dewinter stelt dat allesverhullende kledij verboden is door het Antwerpse politiereglement, maar dat er niet tegen wordt opgetreden. Dewinter stelt dat een vrouw die een tweede keer betrapt wordt met een boerka een boete riskeert tot 250 euro. Hij wil dat er meer dergelijke boetes worden opgelegd.

Dewinter heeft overigens geluk dat er niet harder wordt opgetreden tegen boerka's. In de verkiezingscampagne trok hij zelf nog met enkele VB-militanten in boerka naar de markt van onder meer Deurne. Wedden dat Dewinter een boete daarvoor zou zien als een inbreuk op de vrije meningsuiting?

Het Westen en Iran...

26.6.09

20 jaar na de val van de Muur...

20 jaargeleden vielen de regimes in het Oostblok. De herinvoering van het kapitalisme leidde tot enorm veel illusies en de hoop op een betere toekomst. 20 jaar later blijkt daar niets van te zijn gerealiseerd voor een meerderheid van de bevolking. Een kleine toplaag werd bijzonder rijk en domineert ook het politieke leven. Het regime in Rusland wordt gekenmerkt door het dictatoriale optreden van de vertegenwoordigers van de rijke oligarchen. Voor de meerderheid van de bevolking was er enkel meer miserie en armoede. Vooralsnog is er geen sterk collectief antwoord ontwikkeld op de gevolgen van het kapitalisme in Rusland. Dat leidt tot wanhoop en een zoektocht naar individuele oplossingen. Vandaar bijvoorbeeld het nieuws dat de Russen zich steeds meer dood drinken. De helft van de sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 15 tot 54 jaar is het gevolg van overdadig drankgebruik. Sinds 1987 zouden zowat 3 miljoen Russen zijn omgekomen als gevolg van alcohol. Een onderzoeker verklaarde: “Als we onze overlijdensstatistieken nemen, wordt het duidelijk dat alcoholconsumptie parallel loopt met onze sociale crisis, met onze sociale instabiliteit.”

Privatiseringen in de gezondheidszorg

De toenemende druk van de commercie in de gezondheidszorg zorgt ervoor dat er een grotere privatisering zit aan te komen. Die vaststelling volstond voor BNP Paribas Fortis en Decission Strategies International om eens een studie te maken over de sector. Het zal wellicht een kwestie van voorbereiding zijn? Er werd een onderzoek gedaan onder experts en directieleden van ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat een grotere privatisering wordt verwacht. De centrale punten daarbij zullen onder meer efficiëntie en het vinden van kapitaal zijn. Opvallend gegeven is uiteraard dat de gezondheid van de patiënten een aspect is dat niet aan bod kwam. Een geprivatiseerde gezondheidszorg heeft als doel om winst te maken, niet om ons gezond te houden. De directies erkennen het probleem “Winstgedrevenheid in plaats van patiëntgedrevenheid is wat wij, sociale ondernemers, vrezen.” Er werd meteen aan toegevoegd dat de privatisering al langere tijd aan de gang is met onder een groter percentage van de medische uitgaven die op de kap van de patiënten worden verhaald.

25.6.09

Solidariteitsacties aan de Iraanse ambassade

Morgen en overmorgen zijn er twee solidariteitsacties aan de Iraanse ambassade in Brussel. Vrijdag gaat het initiatief uit van de drie grote vakbonden. Die zullen protesteren tegen de repressieve aanpak van de arbeidersbeweging en onder meer het feit dat vakbondsleider Osanloo nog steeds in de gevangenis zit. Zaterdag volgt een actie van de Iraanse linkse organisaties in ons land.

Voor vakbondsrechten
Vrijdag wordt om 13u verzameld aan de Iraanse ambassade in Brussel. Heel de dag wordt internationaal actie gevoerd door tal van vakbonden. Ook in ons land zullen een aantal buschauffeurs solidariteitspamfletten verspreiden om te protesteren tegen het feit dat Osanloo nog steeds in de gevangenis zit. Osanloo is een leider van de onafhankelijke vakbond van buspersoneel in Teheran. De militante opstelling van de busarbeiders leidde er tot zijn arrestatie.

Meer info over de internationale actiedag van de vakbonden op 26 juni vind je op de site justiceforiranianworkers.org.

Solidariteitsactie op zaterdag
Zaterdag wordt om 13u door linkse militanten uit Iran een actie gehouden aan de Iraanse ambassade in Brussel. Een solidariteitscomité wil de beweging in Iran ondersteunen. De militanten spreken zich uit tegen de repressie en tegen het reactionaire regime van Ahmadinejad. In de oproep wordt duidelijk gemaakt dat Mousavi niet fundamenteel anders is, in de jaren 1980 bewees Mousavi dit toen hij premier was.

De betogers zullen hun solidariteit betuigen met de jongeren en arbeiders die op straat komen in Iran, met de democratiebeweging, de vrouwen, studenten, de arbeiders en alle anderen die hun woede op straat uiten.

Deze actie zal plaats vinden tussen 13u en 15u30 aan de Iraanse ambassade.

Iraanse ambassade in Brussel
Het adres van de Iraanse ambassade is Avenue Franklin Roosevelt 15, Brussel.

Iraanse poging om berichtgeving over beweging de kop in te drukken is mislukt

24.6.09

Neen aan het hoofddoekenverbod

Internationaal Verzet spreekt zich uit tegen het hoofddoekenverbod dat wordt opgelegd in het Antwerpse atheneum. Wij verzetten ons zowel tegen diegenen die een hoofddoek verplicht willen maken als diegenen die het willen verbieden. Een hoofddoek is volgens ons een individuele keuze waarbij meisjes zelf moeten beslissen wat ze aandoen of niet aandoen. Wat wordt de volgende stap? Worden straks bijvoorbeeld tattoos verboden, zullen piercings niet meer mogen? Het argument dat een hoofddoekenverbod in het belang van de jongeren is, getuigt van weinig respect voor de eigenheid van de jongeren op school.

Lees hier een uitgebreider standpunt over de hoofddoek

LDD in fraai gezelschap in Europa

In het Europees parlement is een nieuwe fractie opgezet: de “Europese conservatieven en hervormers”. Tot de nieuwe fractie behoren onder meer de conservatieve Tories uit Groot-Brittannië of de conservatieve partij van de Poolse president Kaczynski. Derk-Jan Eppink van Lijst-Dedecker vormt eveneens onderdeel van deze fractie. De liberaal zal er met zijn opvattingen rond Europa meermaals alleen staan. Eppink probeert zijn fractie voor te stellen als een semi-traditionele Europese fractie, maar een aantal leden ervan hebben een aangebrande politieke visie. In Groot-Brittannië leidde dit tot forse kritiek op de conservatieven. De Letse Partij voor Vaderland en Vrijheid (LNNK) maakt deel uit van deze Europese fractie en staat gekend voor haar weinig verdoken sympathie voor de nazi’s in Wereldoorlog 2. De LNNK zag de nazi’s als een dam tegen het Russische leger en verdedigt de collaboratie in Letland tijdens WO2. Roberts Zile van de LNNK staat ook gekend als een ethisch bijzonder conservatieve figuur. Moest extreem-rechts er in geslaagd zijn een Europese fractie te vormen, dan was de LNNK ongetwijfeld een potentiële kandidaat voor lidmaatschap hiervan geweest. Nu zal de LNNK het moeten doen met figuren als Eppink van LDD.

23.6.09

Steeds meer honger

Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt, neemt verder toe. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis gaat het om meer dan een miljard mensen. Dat verklaarde althans de voedsel-en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Een jaar geleden waren er volgens dezelfde instantie 920 miljoen hongerigen. Hun aantal is sterk toegenomen: op een jaar tijd kwamen er 100 miljoen hongerigen bij.

Usman, Melina en kinderen voeren campagne om hier te mogen blijven

LSP volgt al jarenlang de situatie van Usman, Melina en hun kinderen en neemt deel aan hun strijd voor papieren. Een korte opfrissing voor nieuwere lezers: Usman komt uit het door Pakistan bezetten deel van Kasjmir. Melina komt uit de Filippijnen. Beiden hebben hier gewerkt op ambassades waar ze het slachtoffer werden van uitbuiting en mishandeling. Ze klaagden dit aan en vroegen nadien asiel aan. Intussen leerden ze elkaar kennen en hebben ze twee schoolgaande kinderen. 10 jaar later blijven ze wachten… (> Meer info)

De situatie van Usman, Melina en hun kinderen is bijzonder schrijnend. Ze volgden al tal van procedures en hebben een ijzersterk dossier waaruit blijkt dat ze niet zomaar terug kunnen naar hun land voor oorsprong. Bovendien is er het enorme probleem dat de kinderen van Usman en Melina hier zijn geboren en opgroeien. Leerkrachten en ouders van het Nederlandstalige schooltje waar deze kinderen les volgen, steunen de campagnes van Usman en Melina overigens op de voet.

Er is een kans dat Usman en Melina nu eindelijk zullen geregulariseerd raken op basis van de beperkte criteria die minister Turtelboom naar voor bracht. Beiden zijn hier al voldoende lang, ze hebben schoolgaande kinderen en hebben verschillende werkaanbiedingen zodra ze over papieren beschikken. Het probleem nu is de tussenperiode waarin over deze nieuwe regularisatie zal worden geoordeeld. Dat kan enkele maanden aanslepen en het gezin heeft geen enkele bron van inkomsten meer. Meer nog, het mag legaal gezien geen enkele bron van inkomsten hebben. Hoe moeten de kinderen dan overleven? En waar moet het gezin wonen?

Om daar een antwoord op te bieden, vraagt het gezin nu een tijdelijke werkvergunning. Dit gezin vraagt geen steun van het OCMW of liefdadigheid. Er wordt enkel gevraagd om hier te mogen werken en een eigen leven uit te bouwen. De aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning werd vorige week ingediend op het gemeentebestuur van Elsene, waar Usman en Melina verblijven. Bij het indienen van dit verzoek was een delegatie sympathisanten aanwezig. De gemeentediensten stelden enkel dienst te doen als brievenbus waarbij de aanvraag wordt doorgegeven.

Zo kunnen we natuurlijk bezig blijven en is er nog steeds geen oplossing voor het gezin van Usman en Melina. Daarom vragen ze om hun vraag tot een werkvergunning te ondersteunen met solidariteitsberichten. Hieronder vind je een voorbeeld van een bericht dat kan worden verstuurd naar minister Turtelboom, de gemeente Elsene (burgemeester Decourty) en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Adressen: min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be en w.decourty@brutele.be

Geachte,
Hierbij wil ik mijn solidariteit betuigen met Usman Khan Mohammad en Melina Dolor. Na 10 jaar wil dit gezin uit Elsene haar toekomst verder uitbouwen, intussen met twee schoolgaande kinderen van zeven en vijf die in een Nederlandstalige school in Sint-Gillis (Brussel) les volgen.
Dit gezin komt in aanmerking voor een regularisatie, maar moet ook in de tussenperiode kunnen overleven. Daartoe vragen ze geen liefdadigheid of steun, enkel een tijdelijke werkvergunning.
Ik wel hen in die vraag steunen en vraag u om dringend het nodige te doen opdat Usman, Melina en hun kinderen hier zouden kunnen overleven.
Hoogachtend, Naam en adres

Recessie wordt erger dan gedacht

Om de paar maanden moeten de cijfers van groeiverwachtingen verder naar beneden herzien worden. Nu was het de Wereldbank die opnieuw aan de beurt was met cijfers voor de wereldeconomie. In maart voorzag de Wereldbank nog een “groei” van -1,7%, nu wordt verwacht dat de inkrimping een pak forser zal zijn in 2009. Er wordt gesproken van een negatieve groei van 2,9%. In de VS wordt een daling met 3% verwacht, in de Eurozone 4,4% en in Japan 6,8%.

Schokkend beeld uit Iran

Onderstaande foto is schokkend. Niemand kan hier ongevoelig bij blijven. Het is een foto van een nog niet geboren baby die samen met zijn moeder werd neergeschoten bij repressie van het regime tegen betogers. Een zwangere vrouw werd in de buik geschoten en kwam daarbij samen met haar kind om. Een regelrechte schande en een reden te meer om te protesteren tegen dit bloedige regime!

22.6.09

In België gepland neo-naziconcert moest uitwijken naar Frankrijk

Afgelopen weekend was een neo-naziconcert gepland in Franstalig België. De exacte locatie was niet duidelijk, het extreme karakter wel. De organisatie van het gebeuren was in handen van de Hammerskin Nation. Dat is een gewelddadige neo-nazigroepering die aanleunt bij de traditionele vleugel van Blood&Honour. Onder druk van protest moest het concert uitwijken, naar het oosten van Frankrijk.

Vorige week reeds werd bekend dat er plannen waren voor een concert in ons land. Een bericht daaromtrent van het AFF (Anti-Fascistisch Front) werd via het Franstalige Résistances verder verspreid met heel wat aandacht hiervoor in zowat alle Franstalige media.

Het contrast met de doorgaans quasi totale onverschilligheid in de Nederlandstalige media is groot. Mogelijk zit het grote aantal neo-nazibijeenkomsten in Vlaanderen daar voor iets tussen? Al moeten we opmerken dat het intussen alweer even geleden is dat er een poging was om de internationale neo-naziscène naar Vlaanderen te halen. Blood&Honour Vlaanderen kent moeilijke tijden en lijkt niet in staat om internationaal het voortouw te blijven nemen.

De ophef rond de mogelijke bijeenkomst van de gewelddadige neo-nazi’s van Hammerskin Nation in Wallonië zorgde ervoor dat moest worden uitgeweken naar Frankrijk, het concert zou plaats gevonden hebben in de buurt van Nancy. Tot de bijeenkomst werd overal in Europa opgeroepen, het AFF zag berichten op Hongaarse websites maar even goed bij Brugse neo-nazi’s.

De snelle reactie van het AFF en de steun van Résistances zorgde ervoor dat de bijeenkomst niet in ons land kon plaatsvinden. Dat is op zich een goede zaak. Anderzijds moeten we natuurlijk aandachtig zijn voor mogelijke ontwikkelingen als het opzetten van radicale groepen neo-nazi’s zoals de Hammerskins. Die hebben een bijzonder kwalijke reputatie en de geprogrammeerde muziekgroepen brachten songs met teksten die wel bijzonder donkerbruin aangebrand zijn. Het feit dat er geprobeerd werd om dit zootje ongeregeld in ons land te laten verzamelen, wijst er op dat er minstens een paar aanspreekpunten of organisatoren van de Hammerskins in ons land actief zijn.

De Hammerskins hebben een lange geschiedenis van buitensporig geweld die tot verschillende veroordelingen heeft geleid in de VS. Muziekgroepen die mee aan de basis stonden van de concerttraditie van de Hammerskins in de VS stonden nu geprogrammeerd voor optredens in Europa. Blijkbaar wil de groepering nu meer voet aan grond krijgen in Europa.

Er mag dan al een komen en gaan zijn van allerhande kleine neo-nazistische groeperingen in ons land, waakzaamheid is en blijft geboden. De economische crisis en bijhorende sociale polarisatie zorgen voor een reservoir aan radicaliserende jongeren die totaal vervreemd raken van de samenleving en soms open staan voor gewelddadige groepjes als de Hammerskins. Het neo-nazistisch geweld van de afgelopen maanden in pakweg Rusland moet een waarschuwing zijn. Dit geweld kan dichterbij komen, de acties van kleine door neo-nazi’s geïnspireerde groepjes jongeren die Roma-zigeuners aanvielen in Belfast de afgelopen dagen zijn daar een voorbeeld van.

> Meer info op de site van het AFF

19.6.09

Berlusconi onder vuur

Corruptie en machtsmisbruik is duidelijk geen monopolie van de Franstalige PS uit ons land. Om daar het bewijs van te leveren, volstaat een halve blik op de fratsen van de Italiaanse premier Berlusconi. Die licht opnieuw onder vuur omdat hij op een feest in één van zijn villa’s werd bijgestaan door escortedames (een mooier woord voor “dames van lichte zeden”) die werden betaald door een ondernemer die goede zaken doet met de overheid. Dit feit zal niemand echt verbazen, maar het maakt meteen duidelijk hoe Berlusconi staat tegenover zowel dubieuze ondernemers als tegenover vrouwen. Dubieuze ondernemers zijn altijd goed om zaken mee te doen. Vrouwen zijn enkel goed voor hun buitenkant en als lustobject.

Arbeiders eisen respect

Een staking omdat een vlag van een voetbalclub weg moet? Het lijkt een detail die geen staking waard is, maar bij CMI in Seraing werd toch 24 uur gestaakt nadat de directie een vlag van Standard had weg gehaald. De bonden protesteerden en het kwam tot een staking. Die vlag mag dan al een detail lijken, voor veel arbeiders is het een uitdrukking van wie ze zijn en waar ze voor staan. En daar heeft de directie geen zaken mee. Wij steunen die staking dan ook volledig (over de keuze van de ploeg waarvan een vlag werd opgehangen, zullen we het niet hebben).

Seksueel misbruik in instellingen

Op korte tijd waren er verschillende berichten over gevallen van seksueel misbruik in instellingen voor jongeren met een beperking of met gedragsproblemen. Het feit dat een geval van misbruik bekend werd, leidde ook tot het bekend raken van andere gevallen. Het gaat telkens om misbruik door oudere jongeren uit de instelling. Kan een instelling of het beleid daar niets aan doen? Uit de reacties blijkt dat er wel degelijk iets aan kan worden gedaan: het afbouwen van grote mastodontinstellingen, het uitbreiden van begeleiding waardoor makkelijker over seksualiteit kan worden gepraat,… Psychiater Peter Adriaenssens: “Het publiek in zulke instellingen van bijzondere jeugdzorg of gehandicaptenzorg loopt te fel uiteen, zorgt voor machtsverhoudingen binnen leefgroepen en legt zo een druk op de instellingen.” En nog: “Elke instelling krijgt vroeg of laat te maken seksueel misbruik, dat is al jaren zo, en de sector pleit al zo lang voor meer toezicht. Als gewone ouders soms al gek worden van drie kinderen, wat geeft een leefgroep met veertien jongeren dan wel niet? We moeten naar een gezondere balans tussen jongeren en toezichthoudende volwassenen.” Alleen is dat niet evident op een ogenblik dat er reeds lange wachtlijsten en te weinig middelen voor handen zijn.

18.6.09

Grote onderwijsbetogingen in Duitsland

Woensdag waren er in Duitsland maar liefst 250.000 betogers in meer dan 80 steden. De betogingen waren acties tegen de besparingen in het onderwijs. De betogers vragen een beter onderwijs met kleinere klassen, meer personeel, afschaffing van het inschrijvingsgeld,...Protest tegen racisme in Belfast

In Belfast werd deze week actie gevoerd tegen racisten die de spanningen opdrijven met geweld tegen Oost-Europeaanse families. Het gaat om mensen van Roemeense afkomst die nu het slachtoffer dreigen te worden van kleine groepen neo-nazi’s. De wijkbewoners nemen dit niet en organiseren verzet.

Maandag werd een anti-racistische protestactie georganiseerd in Belfast. De betogers slaagden er in om een kleine groep racisten te verjagen. Die wilden de anti-racistische betoging verstoren en zelfs onmogelijk maken. De betoging trok door de getroffen wijk en er werd zelfs een schema opgesteld waarbij wijkbewoners zich inschakelen om een deel van de nacht op te blijven om erover te waken dat er geen racistische aanval komt op de Roemeense families. Dat heeft er overigens toe geleid dat er al enkele dagen geen aanvallen meer zijn geweest.

Vijf nachten lang waren er racistische aanvallen op Roma-families in Belfast. Kleine groepjes jongeren trokken naar de huizen van deze families. Onder de jongeren ook sympathisanten van neo-nazistische formaties als Combat 18 (Blood&Honour). Er vielen ook gewonden onder de families. De kinderen en uiteraard ook de ouderen dreigen bovendien getraumatiseerd te raken door deze gebeurtenissen. De politie kwam ter plaatse, maar er werden geen arrestaties verricht. Veel wijkbewoners stellen zich daar ernstige vragen over, het kleine groepje van racisten is immers gekend.

Eén gezin heeft haar huis aan Belgravia Avenue verlaten omdat het vier nachten na elkaar aanvallen kreeg te verduren. Bij een ander gezin werd een stuk tekst achtergelaten met uittreksels uit “Mein Kampf” van Hitler. Lokale wijkbewoners nemen dit racistisch geweld niet en nemen deel aan de betogingen en acties tegen racisme. Daarmee maken ze duidelijk dat racisme niet wordt getolereerd in hun wijk.

Organisatoren van de protestacties, waaronder leden van de Socialist Party, bekritiseerden ook de houding van de politie in de media. In een eerste mediaverslag had de politie het nog over gezinnen van Poolse afkomst, wat niet klopt: de zigeunergezinnen komen uit Roemenië. Na recent geweld bij de voetbalwedstrijd tussen Noord-Ierland en Polen ligt dat gevoelig.

Tegenover het racistisch geweld van kleine geïsoleerde groepen, plaatst de Socialist Party de noodzaak van solidariteit en het mobiliseren van arbeiders en jongeren uit de buurt, vanuit de vakbonden,...

Britse bond dreigt steun aan Labour op te zeggen

Eindelijk begint het ook bij de leiding van Unison, de Britse vakbond van overheidspersoneel, te dagen dat de aanhoudende financiële steun aan de Labour-partij totaal misplaatst is. Het is een Labour-regering die maatregelen neemt die slecht zijn voor het overheidspersoneel en dus ook de leden van Unison. Waarom zou een vakbond de hand voeden die haar slaat? De leiding van Unison staat niet gekend als links en strijdbaar, maar toch ziet ze zich gedwongen om de financiële steun aan Labour ter discussie te stellen. Daarmee wil het protesteren tegen privatiseringsplannen van de regering. Het gaat in totaal om een bedrag van maar liefst 1 miljoen pond per jaar!

17.6.09

Solidariteitsacties met Iraanse jongeren en arbeiders

Zaterdag is er in Brussel een nieuwe solidariteitsactie met de jongeren en arbeiders in Iran. Het initiatief komt van verschillende oppositiekrachten, maar dan meer de gevestigde oppositie (hervormingsgezinden, monarchisten,...). Ze zullen een beperkt programma naar voor brengen rond de eis van het hertellen van de stemmen. Een week nadien is er een actie van linkse oppositiegroepen uit Iran. De acties vinden telkens plaats aan de Iraanse ambassade in Brussel (aan het Terkamerenbos, tegenover de ULB, campus Solbosch. Adres: Avenue Franklin Roosevelt 15) om 14u.

Armsten worden hard geraakt door besparingen in Californië

De Amerikaanse deelstaat Californië is zo goed als failliet en dat heeft verregaande gevolgen. Gouverneur Schwarzenegger wil onder meer drastisch snoeien in de sociale zekerheid. Hij wil bijvoorbeeld het opvangnet inzake gezondheidsverzekering voor de armsten afschaffen, studiebeurzen aan de unief zouden verdwijnen,… De deelstaat zit diep in de problemen en dat zal de bevolking voelen. De medische verzekering van 928.000 kinderen en jongeren staat op de helling. Het afschaffen van de studiebeurzen zou 180 miljoen dollar moeten opleveren in het eerste jaar dat het wordt doorgevoerd, geleidelijk aan zouden studiebeurzen volledig verdwijnen en 900 miljoen dollar besparen voor de regering. De universiteiten zouden het sowieso met 600 miljoen dollar minder moeten doen. Ook de gevangenissen moeten fors besparen: 750 miljoen dollar. Schwarzenegger stelt dat er geen andere keuze is, de inkomsten zijn te fors gedaald om hetzelfde niveau van uitgaven te behouden. Bijgevolg moeten de armsten, de werkenden en de jongeren maar opdraaien voor de crisis?

16.6.09

Iran: protest gaat door

In Iran werd gisteren opnieuw massaal betoogd. Tienduizenden kwamen op straat tegen het dictatoriale regime. De zogenaamde "oppositie" van de hervormingsgezinde kandidaat Mousavi heeft duidelijk geen volledige controle op de beweging die vooral wordt gedragen door jongeren. Er zijn ook acties van arbeiders die zich bij het protest aansluiten. Het regime komt zwaar onder druk te staan en gaat over tot repressie, zo vielen er gisteren ook doden. In het protest tegen het regime is er nood aan een degelijke organisatie van de acties met democratische structuren en een politiek programma dat gericht is op een fundamentele verandering van de samenleving op socialistische basis.


1,22 miljoen jobs weg in Eurozone

In de eerste drie maanden van dit jaar gingen in de 16 landen van de Eurozone maar liefst 1,22 miljoen jobs verloren. Dat is de grootste achteruitgang sinds Eurostat begon met het bijhouden van Europese cijfers (1995). In Spanje ging in de drie eerste maanden van dit jaar één op de dertig jobs verloren. Buiten de Eurozone worden vooral de Baltische staten in Europa hard getroffen. Na die eerste drie maanden van dit jaar is de werkloosheid bovendien nog sneller gaan stijgen.

Gratis werken om crisis te bestrijden?

British Airways vroeg aan 40.000 personeelsleden om vier weken gatis te komen werken om zo een faillissement te vermijden. De topman die de vraag aan het personeel stelde, maakte meteen bekend dat hij zelf ook een maandloon zal inleveren. In zijn geval gaat het om 72.000 euro. Tegelijk wil British Airways een tiende van het personeel wegsnoeien in een nieuw besparingsplan. Uiteraard is de woede onder het personeel groot. De jarenlange winsten verdwenen in de zakken van de aandeelhouders en het goed betaalde management. Nu het moeilijker gaat, zouden de arbeiders moeten betalen?

Cartoon in The Guardian over deze kwestie:

15.6.09

Michael Moore zamelt geld in voor arme topbankiers...

HLN schrijft: "Filmmaker Michael Moore heeft met een reclamefilmpje in bioscopen dit weekend voor flink wat opschudding gezorgd in New York, Los Angeles, Washington en Chicago. In de trailer voor zijn nieuwe documentaire over de financiële crisis roept Moore op de arme topmannen van de Amerikaanse banken financieel te steunen. "Ik weet dat u al eerder gegeven heeft", knikt Moore. "Maar geef nog wat meer. U zult zich er beter van voelen." Tegelijkertijd liepen er mensen met busjes door de zaal om geld in te zamelen. Op hun T-shirts stond de tekst 'Save our CEO's'. Op zijn website zegt Moore niet te weten of iemand ook echt geld heeft gegeven. Maar als dat wel zo is, gaat dat geld naar de voedselbank."

Jongeren nemen mee het voortouw in Iran

De protestacties in Iran blijven aanhouden en gaan veel verder dan protest rond de verkiezingen. Bij de presidentsverkiezingen werd Ahmadinejad naar eigen zeggen herverkozen, zijn "hervormingsgezinde" tegenstrever Moussavi haalde slechts een derde van de stemmen. Moussavi en zijn "hervormingsgezinden" zijn niet betrokken bij de protestacties en roepen op tot kalmte. De jongeren en arbeiders keren zich tegen het regime en de verkiezingsfraude, de illusies in Moussavi verdwijnen snel. Er waren al diverse protestacties en de regering beantwoordt deze met repressie. Dat mag niet baten: de acties gaan verder.

Belgische militairen in hinderlaag in Afghanistan

Het Belgische leger moest toegeven dat 30 militairen in Afghanistan in een hinderlaag waren gelopen. Er werd een tijdlang over en weer geschoten en daarbij kwam een Afghaan om, onder de Belgische militairen zou geen enkel slachtoffer zijn gevallen. Er wordt nu tevens bevestigd dat er al eerder confrontaties waren waarbij Belgische soldaten waren betrokken. Dat betekent dat de kans op dodelijke slachtoffers sterk toeneemt. De regering probeert die mogelijkheid zoveel mogelijk te verhullen achter grote woorden, maar de kans is steeds groter dat Crembo binnenkort bloed aan zijn handen zal hebben. En waarom? Om de Amerikanen ter wille te zijn en te ondersteunen in een oorlog die ze niet kunnen winnen.

12.6.09

Media onder het kapitalisme

Een topman van het Britse Mecom (dat 300 kranten en magazines en 200 websites beheert) bracht zijn beeld op de toekomst van de media. Hij stelde: “De barrière tussen journalistiek en commercie moet weg. Redacties en commerciële teams in onze mediabedrijven moeten meer samenwerken.” En nog: “Het is ook een misvatting dat journalisten een belangrijke rol spelen in het democratische proces. Communicatie is daarbij essentieel, niet zozeer de journalisten.” In de plaats van journalisten, heeft hij het eerder over “contentmanagers”. Qua verschraling van de journalistiek kan dat alvast tellen.

Neen aan homofobie, ook in de voetbal

Wij verzetten ons tegen iedere vorm van homofobie. Sommigen beweren dat dit amper nog een probleem is, maar deze week werden we nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. 70% van de profvoetballers spreekt zich volgens een enquête uit tegen de aanwezigheid van homo’s in het eersteklassevoetbal. Sommigen die er wel voor openstaan, opperen mogelijkheden als “aparte douches”. Er zijn geen gekende voorbeelden van topvoetballers die “uit de kast” zijn gekomen. De gevolgen indien ze dat wel zouden doen, zijn immers verregaand. Het zou immers een bedreiging vormen voor hun job. De strijd voor gelijke rechten is duidelijk nog niet gestreden!

Pakistan: groeiend verzet tegen de Taliban

De afkeer van de Pakistaanse bevolking tegenover de Taliban neemt snel en sterk toe. 69% van de bevolking ziet de Taliban als een “ernstig probleem”, een jaar geleden was dat slechts 45%. De afkeer neemt snel toe omwille van het repressieve en asociale beleid waar de Taliban voor staat in de regio’s die het controleert. In Upper Dir kwam het eerder deze week zelfs tot een confrontatie met dorpsbewoners die de Taliban te lijf gingen en een 20-tal Talibanstrijders ombrachten omdat de Taliban in hun dorpen een moskee hadden aangevallen. Woningen van Talibanaanhangers werden vernield en strijders van de Taliban werden uit de dorpen verdreven.

11.6.09

Syndicalisten in gevaar

Een rapport van het IVV (Internationaal Vrij Vakverbond) maakte een overzicht van inbreuken op syndicale rechten. Vorig jaar werden 76 vakbondsmilitanten vermoord, waarvan 49 in Colombia. Ook in Guatemala en Venezuela vielen 9 en 4 doden. In het rapport wordt ook uitgehaald naar andere inbreuken op vakbondsrechten. Voor ons land wordt gewezen op de gevaarlijke tendens om stakersposten gerechtelijk te laten verbieden.

10.6.09

Alternatieve oplossing voor economische crisis?

Gelezen op de site van De Morgen: "Een Russisch lokaal politicus heeft de medewerkers binnen zijn administratie verboden nog langer de uitdrukking 'financiële crisis' te gebruiken, op straffe van ontslag. Dat heeft de Russische krant Kommersant bericht. Vladimir Laptev, hoofd van de administratie van de regio Noguinsk (vijftig km ten westen van Moskou), heeft een richtlijn uitgevaardigd die het de gemeentelijke functionarissen verbiedt deze uitdrukking nog te hanteren in het openbaar, aldus Kommersant. "Wij hebben hier alle voorwaarden voor een normale werksituatie gecreëerd (...). En toch zijn er mensen (lokale ondernemingen, nvdr) die personeel ontslaan, en zo de productiesnelheid doen afnemen", zei Laptev in het dagblad. "Onder het voorwendsel van de financiële crisis, weigeren ze hun verplichtingen na te komen. Maar de crisis zit in hun hoofd, niet in de economie." De toename van de werkloosheid zal ook wel in de hoofden van die werklozen zitten?

Vandenbroucke (SP.a) over Dewever – het verval van de Vlaamse sociaal-democratie samengevat

Enkele uitspraken van SP.a-kopstukken vatten het verval van de sociaal-democratie in Vlaanderen goed samen. Eerder verklaarde Caroline Gennez dat haar socialisme een vorm van geëvolueerd liberalisme is. Nu verklaart Frank Vandenbroucke: “Soms, als ik Bart De Wever de laatste weken bezig hoor, is het alsof ik mezelf hoor praten.” Het ABVV en ACW verklaarden eerder dat ze bedenkingen hebben bij een regering met N-VA. Voor Vandenbroucke en de SP.a is dat minder een probleem, ook zij staan open voor een regionalisering van elementen van de sociale zekerheid (onder meer de kinderbijslag).

Shell wil veroordeling voor moord op Ken Saro-Wiwa vermijden

De Nigeriaanse mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa werd in 1995 ter dood veroordeeld. Samen met andere activisten in de Nigerdelta werd hij omgebracht. De aanleiding voor zijn doodstraf was zijn protest tegen de rol van de oliemultinational Shell in Nigeria. Shell was allerminst opgezet met dat protest en drong er bij het regime op aan om de lastige elementen aan te pakken. Dat gebeurde ook waardoor Shell bloed aan haar handen had. 14 jaar later wil de oliemultinational al te veel aandacht rond het proces inzake de moord op Ken Saro-Wiwa vermijden. Daarom is het bedrijf bereid om een schadevergoeding van 11,1 miljoen euro te betalen. Hiermee erkent Shell impliciet haar betrokkenheid bij die moord – een stelling die het bedrijf midden jaren 1990 nog ontkende en waar het formeel aan blijft vasthouden. In 1995-96 waren er tal van acties tegen de rol van Shell in Nigeria, ook in ons land werd campagne gevoerd.

9.6.09

Grote kuis bij Nation

Niet alleen het Vlaams Belang verliest fors, ook langs Franstalige kant zijn er problemen voor extreem-rechts. Het Front National verliest haar zetels en blijft met een score van 2,9% ver onder de 8% die het voorheen haalde. Kleinere groepen als Nation konden niet profiteren van het ineenstorten van het FN. Na de 0,1% voor Nation in Brussel kondigt de formatie zelf aan dat het nationaal bestuur van de partij aan de kant wordt geschoven – enkele figuren worden uit de groupuscule gezet.

De machtsstrijd binnen Nation komt vlak na de verkiezingen naar buiten. De resultaten voor Nation waren bijzonder slecht en er ging amper enige dynamiek uit van de extreem-rechtse groupuscule. Een deel van de leiding komt nu met een tekst waarin het een grote kuis aankondigt in eigen rangen. Een deel van de organisatie zou teveel electoralistische doeleinden hebben nagestreefd zonder dat dit op enige realistische inschatting was gebaseerd. Een aantal figuren genre baron de Licari probeerde zichzelf in de schijnwerper te plaatsen maar botste op andere kaders van de formatie. Een deel van Nation kondigde nu aan dat deze verkiezingen een aangekondigde nederlaag zouden worden. De verantwoordelijkheid daarvoor leggen ze bij Licari, Pierre d’Ans (“eerder neoliberaal en pro-Israëlisch”) en co. Die worden nu door hun voormalige vrienden “een kliek van mooipraters” genoemd.

Nu beslist een deel van Nation om de Nationale Raad van de groupuscule aan de kant te schuiven en een voorlopige nieuwe Raad in te stellen tot eind juni. Alle structuren van Nation worden tot dan eveneens opgeschort. Op 26 juni wordt een bijeenkomst gehouden om over de toekomst van Nation te discussiëren…

Militaire uitgaven blijven spectaculair toenemen

De uitgaven voor defensie blijven wereldwijd sterk stijgen. In de militaire sector is van een economische crisis niet veel te merken. De afgelopen tien jaar nam het wereldwijde budget voor het leger met twee derden toe. In 2008 werd 1.055 miljard euro uitgegeven. Dat is 156 euro per persoon per jaar! Het zou voor velen het verschil tussen overleven en honger betekenen, maar in dit systeem worden deze middelen eerder besteed aan defensie dan aan het bestrijden van armoede en honger. De VS gaf het meeste uit: 438 miljard euro. Dat is bijna de helft van de wereldwijde uitgaven!

4.6.09

Militair budget in de VS neemt niet af. Waar blijft die verandering?

De Amerikaanse regering moet besparen op ziekenhuizen, onderwijs en andere diensten. Tegelijk blijven er wel voldoende middelen over voor defensie. Van iedere dollar belastingsgeld gaat 31 cent naar defensie. In het voorstel tot begroting voor 2010 neemt het budget voor defensie toe met 4% tot 533 miljard dollar. Daarnaast werd 75 miljard vrijgemaakt voor de oorlogen in Irak en Afghanistan voor de rest van 2009 en nog eens 130 miljard voor 2010. Het verzet tegen de oorlog in Irak was een belangrijk element in de afkeer tegenover Bush en zijn Republikeinen. Obama beloofde het einde van de oorlog, maar stelde tegelijk dat er meer troepen naar Afghanistan moesten. Eigenlijk zet deze regering het oorlogsbeleid gewoon verder. Vandaar ook de groei van het defensiebudget.

Reddingsplannen onder liberaal bewind

Als Vandenbroucke Marx boven haalt

Frank Vandenbroucke lag op onderwijsacties meermaals onder vuur. Zowel personeelsleden als studenten vroegen meer middelen voor onderwijs. Vandenbroucke wou daar geen werk van maken. Op betogingen werden al eens slogans geroepen als “Frankie is ne blauwe, een neoliberaal”. Met zijn linkse verleden probeert hij af en toe toch eens uit te pakken met onder meer Marx. Spijtig genoeg heeft hij daar echter niet veel van begrepen. Woensdag was het weer prijs in De Standaard.

Vandenbroucke stelt: “Politieke waarnemers denken dat mensen linkser worden in tijden van crisis. Maar we hebben de jongste 100 jaar geen enkele aanduiding gezien dat deze stelling zou kloppen. De oude Karl Marx had daar een woord voor: de Verelendung van het proletariaat. Hij dacht dat het proletariaat revolutionairder zou worden naarmate hun toestand verslechterde. Jammer genoeg klopt dat van geen kanten. Als wij een bank failliet laten gaan, worden de mensen niet linkser.”


Vandenbroucke slaagt er in om niet te begrijpen dat marxisten geen aanhangers zijn van een mechanische visie waarbij het opdrijven van de uitbuiting en versterking van de polarisering tussen arm en rijk automatisch zou leiden tot een grotere steun voor links. De verwijzing van Vandenbroucke naar Marx illustreert vooral hoe weinig hij zelf lijkt te hebben begrepen van Marx.


Dat moet bovendien meteen als excuus dienen om uit te leggen waarom de SP.a niet kan scoren op een ogenblik dat de crisis van het kapitalisme zo hard toeslaat. Het idee dat links op die crisis kan inspelen, is volgens hem fout. En dat al vanaf Marx en co. Het is een handige poging om de verantwoordelijkheid van het eigen falen op anderen af te schuiven. De reden waarom SP.a niet kan scoren, is omdat de partij mee verantwoordelijk is voor het beheer van het systeem dat vandaag in crisis is. Gennez omschreef socialisme als een vorm van “geëvolueerd liberalisme”. Waar die evolutie bij SP.a dan wel zit, is evenwel onduidelijk. Als Vandenbroucke verantwoordelijken zoekt voor het falen van zijn partij, moet hij niet naar Marx of andere marxisten kijken. Tenzij hij natuurlijk een goede analyse wil over hoe het kapitalisme werkt en waarom dit systeem crisissen kent.

3.6.09

Acties in de zoo

Het horecapersoneel in de Antwerpse zoo voerde maandag kortstondig actie. Het personeel klaagde over het feit dat de massale toeloop naar aanleiding van de geboorte van een baby-olifant niet gepaard gaat met voldoende personeel. Resultaat: er is soms geen tijd om zelfs maar even naar het toilet te gaan. Het personeel voerde actie op het ogenblik dat de SP.a in de zoo aanwezig was voor haar verkiezingsmeeting. De SP.a maakte gebruik van het goede weer in het verlengde weekend en de interesse in de baby-olifant om een groot aantal leden en sympathisanten met hun familie naar de zoo te lokken. Een week eerder deed het ACW het zelfde. Dat de rode vakbondsmilitanten zich niets van de aanwezigheid van de SP.a in de zoo aantrokken om actie te voeren, zegt veel over hoe de band tussen vakbond en partij door de basis wordt gezien…

Werkloosheid onder jongeren neemt sterk toe

In mei nam de werkloosheid nog sneller toe dan in april. Er waren 23% meer werklozen dan een jaar voordien, in april bedroeg de stijging ‘slechts’ 18%. Vooral bij jongeren is er een sterke toename. De werkloosheid onder –25 jarigen nam op één jaar tijd met 44% toe. Er zijn in Vlaanderen 35.600 werkloze jongeren. En toch willen alle traditionele partijen discussiëren over het optrekken van de pensioenleeftijd of het moeilijker maken van brugpensioenen. Arbeidsduurvermindering vinden ze dan weer “onrealistisch”.

2.6.09

Hong Kong: acties om bloedbad van Tienamen te herdenken

Chinaworker.info publiceerde een verslag van acties in Hong Kong om het bloedbad van het Chinese regime in 1989 te herdenken. Hieronder enkele foto's van een betoging afgelopen zondag.

Ierse premier waarschuwt voor de linkse socialisten

De vooruitgang van de Socialist Party in de peilingen voor de Europese verkiezingen in Dublin leidt tot enige ongerustheid bij de regerende liberale Fianna Fail partij. Premier Brian Cowen slaagt er niet in om zijn partij op electoraal niveau te houden, de kandidaat van zijn partij zou in Dublin mogelijk minder stemmen halen dan Joe Higgins. Nationaal valt zijn partij van 42% terug op amper 20%. Ook de kleine groene coalitiepartner wordt gedecimeerd. Cowen vond het nodig om de mogelijke verkiezing van een linkse socialist meteen af te keuren. “Indien Sinn Fein of de Socialist Party worden verkozen, dan zal dat geen enkele job of euro investering naar Dublin brengen”, stelde de premier op een persconferentie van zijn partij gisteren. “Het laatste dat Dublin of Ierland nodig heeft, zijn vertegenwoordigers in Europa die voor een anti-EU beleid staan.” De regering doet er intussen alles aan om de score in Dublin te verbeteren en te vermijden dat haar Europees zitje in de stad naar Sinn Fein of de Socialist Party gaat.