12.5.09

Taliban tegen meisjesscholen

De Taliban vormt een extreem conservatieve stroming. In Afghanistan en Pakistan is de groepering op diverse plaatsen aan de macht. Het voert daar een reactionair beleid waarbij het zich keert tegen de lokale bevolking. Zo mogen vrouwen volgens de Taliban geen onderwijs genieten. Deze week nog werden dokters in de provincie Parwan geconfronteerd met 60 meisjes die op school ziek werden: overgevoelige huid, tranende ogen en duizeligheid. Dat was wellicht het gevolg van een aanval van Taliban op de meisjesschool. Eerder waren er al gelijkaardige gevallen. De wanhoop in delen van Afghanistan en Pakistan is dermate groot dat zelfs de reactionairen van de Taliban soms gezien worden als een mogelijk alternatief op het geweld en de ondermijning van de levensstandaard onder het imperialisme. Uiteraard vormt de Taliban geen alternatief, het is eerder een product van het imperialistische machtsspel van de afgelopen decennia.

Geen opmerkingen: