26.5.09

Staking bij Europese Centrale Bank (ECB)

Het personeel van de Europese Centrale Bank zal gedurende anderhalf uur het werk neerleggen. Aanleiding is het verdwijnen van heel wat middelen voor de pensioenen van de 1.500 werknemers. Het pensioenfonds werd belegd waardoor een groot deel in rook opging. Hierdoor zullen de pensioenen tot 15% lager liggen dan wat nu het geval is voor wie vroeger stopt met werken. Het personeel moet meer bijdragen betalen en zal enkel evenveel pensioen krijgen als gewerkt wordt tot 65. De stakingsactie bij de Europese Centrale Bank is een primeur en een uitdrukking van de ernst van de crisis.

Geen opmerkingen: