20.5.09

Eén op vier economisch werkloos – arbeidsduurvermindering is nodig

In de maand april was bijna één op vier arbeiders in ons land minstens een dag werkloos. In Limburg waren 36% van de arbeiders economisch werkloos, in West-Vlaanderen 37%. Het aantal economisch werklozen blijft verder toenemen. In januari werd gesproken over een verdubbeling sinds oktober 2008, nu zitten we aan een stijging met 145% tegenover oktober. Het grootste probleem met deze economische werkloosheid is natuurlijk de vraag wie dit zal betalen. De middelen van de sociale zekerheid, gemeenschapsmiddelen dus, worden gebruikt om uitkeringen te betalen. Dit leidt tot een kostenbesparing bij het patronaat, terwijl de arbeider netto minder heeft en de gemeenschap een probleem heeft qua betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Het is een weinig verdoken financiële transfer van de gemeenschap en de werkenden naar het patronaat. En dat na de recordwinsten van de afgelopen jaren die evenzeer een financiële transfer vormden van de werkenden en de gemeenschap naar het patronaat. LSP verzet zich tegen deze transfers en pleit voor een arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week met loonsbehoud en evenredige aanwervingen.

Geen opmerkingen: