29.5.09

Socialisme is nodig als antwoord op ecologische en economische crisis

Artikel door Nicolas Croes

Het zijn niet alleen de economische perspectieven die telkens nog somberder worden. Op basis van nieuwe analyses schatten wetenschappers vandaag in dat de verhoging van het niveau van de zeespiegel niet in centimeters, maar in meters zal moeten worden berekend (1). Steden als Shangai, Kolkatta, New Orleans, Miami of New York zouden de komende 100 jaar bedreigd worden…

De toekomst ziet er niet bepaald rooskleurig uit als we de economische en ecologische crisissen in acht nemen: naast massale afdankingen, miserie en hongersnood worden de gewone arbeiders en hun gezinnen ook geconfronteerd met vervuiling, de gevolgen van klimaatveranderingen, het verdwijnen van soorten (zelfs van soorten die voorheen vaak voorkwamen, zoals tonijn).

Uit dit soort feiten trekken ecologisten vaak correcte conclusies. De Franstalige groene partij Ecolo stelt bijvoorbeeld: “Het is absoluut noodzakelijk dat de groenen inspelen op de dubbele problematiek waarop een antwoord nodig is: het drastisch verminderen van onze ecologische afdruk en de bestrijding van sociale onzekerheid.” (2) Jammer genoeg zal Ecolo met haar standpunten en methoden geen antwoorden bieden.

Bij de officiële ecologisten, partijen of NGO’s, valt steeds op hoe diep de kloof is tussen enerzijds terechte kritieken op het verschrikkelijke proces van vernietiging van de natuur en anderzijds het totale gebrek aan oplossingen hiervoor. Het doet wat denken aan een dokter die met de glimlach een aspirine voorschrijft aan een patiënt bij wie hij net kanker heeft vastgesteld.

De beperkte antwoorden gaan gepaard met gebrekkige methoden. Zo stelden de groenen in het Europees parlement recent alle hoop op een initiatief van de Verenigde Naties. Toen dat er niet doorkwam in het parlement beperkte Ecolo zich tot de stelling dat het hoopt dat ecologische ideeën toch hun weg zullen vinden naar de politieke kaste in Europa. Er wordt niet gewerkt met perspectieven of aan de uitbouw van een krachtsverhouding om verandering te bekomen, er wordt enkel gehoopt en gebeden voor betere tijden.

Alle sociale verworvenheden in ons land (en daarbuiten) zijn afgedwongen op basis van strijd, vaak intensieve strijd. De strijd beperken tot politieke lobbying, zal niet volstaan. Het zal er op aan komen om een krachtsverhouding in de samenleving uit te bouwen en daartoe is een duidelijk begrip van het probleem nodig.

Op dat vlak maakte Paul Lannoye, één van de stichters van Ecolo die uit de partij is gestapt, een interessante analyse: “Ecolo blijft net als andere formaties gokken op een economisch herstel. Zelfs indien dat alternatief groen is, blijft het een fout om duurzame ontwikkeling de hemel in te prijzen. Ecolo staat voor een begeleidingsecologie, niet voor een veranderingsecologie. (…) Ecolo stelt het kapitalistische systeem niet in vraag.” (3)

Dat is inderdaad een fundamenteel probleem voor een partij als Ecolo, zowel op het vlak van haar methoden als haar programma. Dat programma bestaat doorgaans uit vage eisen met een beperkte inhoud (waarbij termen als “groene new deal” belangrijker zijn dan de inhoud ervan), die bovendien geen antwoord bieden op de reële oorzaak van de ecologische crisis: het kapitalistische systeem.

Ecolo (en ook Groen!) maakt een cruciale fout als ze het milieuprobleem als het fundamentele kenmerk van de samenleving naar voor schuift en niet de klassentegenstellingen. Het gevaar van een dergelijke redenering is dat een specifieke problematiek los wordt gezien van de samenleving die aan de oorzaak ervan ligt. Er kan geen scheidingslijn worden getrokken tussen de strijd voor een schoner milieu en de strijd voor een andere samenleving waarin komaf wordt gemaakt aan de kapitalistische uitbuiting. De winsthonger van een kleine minderheid, die zo kenmerkend is voor het kapitalisme, kijkt niet om naar de levensomstandigheden van de arbeiders en armen. Die levensomstandigheden omvatten ook ons milieu. Als we daar iets tegen willen doen, moeten we opkomen voor een socialistisch alternatief!


Noten:
1. “Une étude alarmante”, Le Soir, 16 april 2009
2. “Il faut un green deal planétaire pour répondre à la crise”, www.ecolo.be
3. “Ecolo fait fausse route”, Le Vif, 10 - 16 april 2009

20 jaar geleden: het bloedbad op Tienamen (China)

28.5.09

Corruptie in Irak

In Irak werden arrestatiebevelen opgemaakt voor zowat 1.000 ambtenaren en functionarissen. Dat is het resultaat van de werking van een “Commissie inzake publieke integriteit.” Eerder trad de handelsminister al af wegens geruchten over corruptie, de broer van de minister in kwestie zit gevangen wegens corruptie. Onder de 1.000 verdachten bevinden zich tal van hoge topfunctionarissen. De “oorlog voor democratie” heeft blijkbaar meer corruptie dan democratie gebracht...

Gesjoemel voor Lange Wapper?

De wijze waarop het prestigeproject van de Lange Wapper brug wordt doorgedrukt, blijft opvallend. Nu blijkt immers dat er bij het opmaken van het verplichte milieueffectenrapport (MER) druk werd uitgeoefend om de mogelijke alternatieve op de brug een negatieve beoordeling mee te geven. Knack publiceerde een mail die circuleerde in kringen van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en waarbij werd gevraagd om de alternatieven “weg te schrijven”. Werd er ongeoorloofde druk uitgeoefend om de Lange Wapper erdoor te krijgen? Het lijkt daar steeds meer op...

27.5.09

Nederlandse vakbond verloor miljoenen euro's...

De Nederlandse vakbondsfederatie FNV verloor miljoenen euro's als gevolg van de financiële crisis. De Nederlandse vakbonden investeerden een groot deel van hun middelen in aandelen en beleggingen. De financiële crisis zorgt ervoor dat die middelen nu een pak minder waard zijn. Het is vreemd dat vakbonden beleggen in bedrijven, ze nemen beter een onafhankelijke positie in zodat ze het personeel kunnen vertegenwoordigen los van de belangen van de directie. BBTK-topman Erwin De Deyn stelde terecht: "Voor ons is dat een principiële zaak. Je belegt beter niet in een bedrijf waarmee je in een conflict kan belanden."

26.5.09

Stop de commercialisering van de zorgsector

Onze eis om de commercialisering in de zorgsector te stoppen, is meer dan ooit actueel. Deze week werd bekend dat een dochterbedrijf van het beursgenoteerde Ackermans & Van Haaren (AvH) een rusthuis heeft gekocht en ook andere wil opkopen. Het bedrijf Anima Care moet winst gaan boeken door rusthuizen uit te baten. Als winsten boeken de centrale doelstelling is, weten we echter allemaal dat de effectieve zorg voor ouderen minder belangrijk zal zijn. Dit kan de deur openzetten naar een steeds verregaandere commercialisering van de volledige zorg- en gezondheidssector. Daar tegenover eisen wij een publieke en nationale gezondheidsdienst.

Staking bij Europese Centrale Bank (ECB)

Het personeel van de Europese Centrale Bank zal gedurende anderhalf uur het werk neerleggen. Aanleiding is het verdwijnen van heel wat middelen voor de pensioenen van de 1.500 werknemers. Het pensioenfonds werd belegd waardoor een groot deel in rook opging. Hierdoor zullen de pensioenen tot 15% lager liggen dan wat nu het geval is voor wie vroeger stopt met werken. Het personeel moet meer bijdragen betalen en zal enkel evenveel pensioen krijgen als gewerkt wordt tot 65. De stakingsactie bij de Europese Centrale Bank is een primeur en een uitdrukking van de ernst van de crisis.

25.5.09

China: studenten voeren actie

Vorige week maandag was er een confrontatie tussen betogers en politie in het Chinese Nanjing. De autoriteiten stonden op scherp omdat ze bang zijn van acties in de aanloop van de 20ste verjaardag van de acties op Tienamen. Toen werd het studentenprotest bloedig neer geslagen. Toen studenten in Nanjing betoogden, kwam het tot rellen waarbij duizenden studenten betrokken waren. De confrontaties duurden de hele nacht en ook de dag nadien. Er vielen daarbij 30 gewonden. De aanleiding was een futiliteit: studenten die allerhande goederen verkopen om geld te verdienen voor hun studies werden aangepakt door de verantwoordelijken van de universiteit. Dat leidde tot protest en het kwam al snel tot een massale betoging.

Dictatuur in Sri Lanka

Het regime van Rajapakse houdt in Sri Lanka duizenden Tamils gevangen in kampen waar er amper voldoende voedsel of enige medische voorziening is. Dit zal het aantal slachtoffers verder doen opdrijven. Tegelijk worden nationalistische campagnes gesteund tegen al wie zich tegen de oorlog durfde uitspreken. Rajapakse maakte van de oorlog ook gebruik om een reeks familieleden minister te maken. Dit regime wil nu het imago wat oppoetsen, de oorlog tegen de Tamils was immers onder het mom van “oorlog tegen het terrorisme”, en besluit daartoe gemeenteraadsverkiezingen te organiseren in Tamilgebieden. Om de verkiezingen een schijn van “democratie” mee te geven, zoekt het regime nu betrouwbare bondgenoten om kandidaat te zijn.

Een anti-kapitalistisch antwoord

Vorige week was er een meeting van LCR-PSL in Brussel in het kader van de gezamenlijke lijst bij de Europese verkiezingen langs Franstalige kant. Op die meeting werd ook gesproken door een vertegenwoordiger van het Franse NPA alsook door Bart Vandersteene, de lijsttrekker van LSP bij de Europese verkiezingen. Hieronder vind je een video-opname van zijn toespraak (die meteen naar het Frans werd vertaald door Eric Byl). Het laatste stuk (over het overgangsprogramma vandaag en onze verkiezingsslogans) staat jammer genoeg niet op deze video. De video werd gemaakt door Chris Den Hond (LCR).

22.5.09

Protestacties tegen internationale toppen, terugkeer van de antiglobaliseringsbeweging?

Artikel door Mathias (Gent)

Begin april betoogden tienduizenden jongeren en arbeiders tegen de toppen van de G20 in Londen en de NAVO in Straatsburg. Deze acties waren een uitdrukking van de groeiende woede onder een deel van de bevolking, maar tegelijk werd alles er aan gedaan om de acties van het breder wordende ongenoegen te isoleren. Dat gebeurde onder meer door reeds voor de acties alle aandacht te vestigen op mogelijke rellen. Het feit dat een kleine groep relschoppers de acties, al dan niet gestuurd, kwam verstoren, zal niet volstaan om het ongenoegen en de woede te stoppen.

Toen de antiglobaliseringsbeweging in het begin van deze eeuw leidde tot grote mobilisaties, stelden wij reeds dat dit een voorloper was van een bredere radicalisering onder de arbeidersbeweging. Daarom was een oriëntatie van de jongeren op de arbeidersbeweging van cruciaal belang. Tijdens de acties tegen de G20 in Londen lagen onze Britse kameraden mee aan de basis van een jongerenmars voor werk onder de titel “Youth Fight For Jobs”. Daarmee werd een actie en een boodschap gebracht die aansloten bij het groeiende ongenoegen onder bredere lagen.

Om de protestacties niet te laten isoleren, is een dergelijke oriëntatie belangrijk. We begrijpen de enorme woede onder jongeren, maar waarschuwen voor rellen en geweld die door het establishment worden aangegrepen om een kloof te slaan tussen de actievoerders en de bredere woede tegenover de bankiers en hun politieke schoothondjes. De politici zijn bang dat de afkeer tegenover de bankiers en topmanagers naar hen zal overslagen. Dat is niet verwonderlijk, het gaat om hetzelfde kleine wereldje waarbij er tal van onderlinge banden zijn, ook op financieel vlak.

De kracht van iedere beweging hangt ultiem af van de rol die de arbeidersklasse speelt. Enkel zij heeft de kracht om via stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades,... de kapitalisten tot toegevingen te dwingen. Topbijeenkomsten kunnen geblokkeerd worden, maar daarvoor zal er meer nodig zijn dan radicale jongeren. Als de arbeidersklasse haar materieel buiten brengt, is het makkelijker om te blokkeren. De arbeiders hebben de macht om het volledige systeem plat te leggen en verandering te bekomen. Jongeren moeten zich op de arbeidersbeweging richten om samen de strijd aan te gaan voor een ander systeem, een socialistische toekomst!

Ook bij ons dreigen mensen uit hun huis gezet te worden

Na de VS dreigen ook bij ons steeds meer mensen uit hun huis gezet te worden omdat ze de lening niet kunnen afbetalen. In Nederland werden cijfers bekend gemaakt: mogelijk 100.000 komen daar in de problemen. Eén van de moeilijkheden is dat er bij de verkoop van hun huis een lagere verkoopswaarde is dan de hypotheek. De regering wil maatregelen treffen om gezinnen die in moeilijkheden komen te helpen. Het feit dat ook bij ons steeds meer gezinnen in de problemen komen, wordt alvast duidelijk met dit soort cijfers en maatregelen.

21.5.09

Verkiezingen 09, een programma dat we nog niet op televisie zagen...

Bruce Springsteen samen met Tom Morello (Rage Against the Machine)

"Now Tom said "Mom, wherever there's a cop beatin' a guy
Wherever a hungry newborn baby cries
Where there's a fight 'gainst the blood and hatred in the air
Look for me Mom I'll be there
Wherever there's somebody fightin' for a place to stand
Or decent job or a helpin' hand
Wherever somebody's strugglin' to be free
Look in their eyes Mom you'll see me."


20.5.09

Voor onze toekomst, zullen we moeten vechten! Internationaal Verzet en de verkiezingen

De helft van de Vlaamse scholieren tussen 16 en 18 jaar zegt niet of weinig geïnteresseerd te zijn in politiek. Jongeren trekken het zich weinig aan welke traditionele politieke partijen aan de macht zijn, veel verschil maakt het niet. De desinteresse voor de dagelijkse prietpraat is groot. Maar net zoals je je niet kan onttrekken aan de samenleving, kan je je ook niet onttrekken aan de politiek.

Wij willen niet voor de crisis betalen
De crisis van het kapitalisme raakt jongeren hard. De Europese Commissie bevestigt: “De achteruitgang van de economische situatie zal belangrijke gevolgen hebben voor de levensomstandigheden van jongeren. Op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs zullen we kwetsbaarder zijn voor uitsluiting.”

De mythe – omarmd door alle traditionele partijen - dat het neoliberalisme leidt tot rijkdom en welzijn voor ieder, is doorbroken. De kapitalisten staken het geld in hun zakken en vluchtten weg vóór het schip zonk. Nu willen ze ons laten opdraaien voor hun hebzucht. Wij willen niet voor hun crisis betalen. Daarom nemen de scholieren van Internationaal Verzet deel aan de verkiezingscampagne van de Linkse Socialistische Partij.

Nationaliseren om jobs te redden, niet hun winsten
Het gemiddeld werkloosheidspercentage onder Belgische jongeren is 21%. Jongeren zijn de eerste slachtoffers van hun crisis. Velen zijn aangeworven met tijdelijke of interim contracten. Deze jobs zijn de eerste die verdwijnen. De stijging van de werkloosheid is één van de belangrijkste gevolgen van de economische crisis en het ergste staat ons nog te wachten. En als oplossing? Niets. Voor de traditionele partijen gaat de prioriteit altijd naar de banken, naar de aandeelhouders, naar de bazen.

Meer middelen voor onderwijs
Het budget voor onderwijs bedraagt vandaag minder dan 5% van het Bruto Binnenlands Product, tegenover 7% in 1980. Dertig jaar neoliberaal beleid heeft geleid tot een forse daling van de reële middelen voor onderwijs. Hoewel vele jongeren de school verlaten zonder diploma op zak, klassen overbevolkt zijn, gebouwen bouwvallig, , … zal ons toch de rekening voor de crisis van het kapitalisme gepresenteerd worden. Besparingen in de budgetten voor onder andere onderwijs kort na de verkiezingen, zijn waarschijnlijk. Om de publieke financiering voor onderwijs op te trekken, zullen we alvast niet moeten rekenen op de traditionele partijen…

Stop de verwoesting van ons milieu
De toekomst op basis van de economische crisis en de huidige staat van het milieu, ziet er allesbehalve rooskleuring uit : jobverlies, miserie, hongersnood, milieuvervuiling, klimaatsveranderingen en het verdwijnen van dier- en plantsoorten. De planeet van toekomstige generaties is een onvoorspelbare en ontregelde wereld. Het programma van de neoliberale groenen van ‘Groen!’ is opgebouwd uit een reeks vage eisen (zoals het uitbreiden van de manoeuvreermarge van staten of het tot stand brengen van een “Green Deal” met vage inhoud) die weigeren de reële oorzaak van de milieucrisis aan te pakken: het kapitalistisch systeem.

Welk alternatief?
In Frankrijk is het de Nieuwe Antikapitalistische Partij (NPA) van Besancenot die de wind in de zeilen heeft. In Vlaanderen zal het de ultraliberale lijst van de populist Dedecker zijn. De ideologie van het neoliberalisme weegt nog zwaar op onze schouders. In Frankrijk zijn we, vóór het succes van de NPA, ook door de ervaring van Le Pen moeten gaan. Vele jongeren zullen op 7 juni voor Lijst Dedecker stemmen als reactie tegen het establishment. Helaas zal dit echter geen stem ten voordele van jongeren en werkenden zijn, maar een stem ten voordele van de echte profiteurs: de kapitalisten.

LSP verdedigt als alternatief een socialistische samenleving waar de gemeenschap de productie in handen om de noden van iedereen te vervullen, niet om de winsten van enkelen veilig te stellen. Bij de verkiezingen moeten we opkomen met een strijdpartij, maar een socialistische samenleving kunnen we niet enkel door verkiezingen bereiken.

Voor onze toekomst zullen we samen moeten vechten, jongeren en werkenden! De arbeidersklasse moet de strijd voor de controle en het beheer van de samenleving in handen nemen.

> Dit standpunt in een pamflet (pdf)

Eén op vier economisch werkloos – arbeidsduurvermindering is nodig

In de maand april was bijna één op vier arbeiders in ons land minstens een dag werkloos. In Limburg waren 36% van de arbeiders economisch werkloos, in West-Vlaanderen 37%. Het aantal economisch werklozen blijft verder toenemen. In januari werd gesproken over een verdubbeling sinds oktober 2008, nu zitten we aan een stijging met 145% tegenover oktober. Het grootste probleem met deze economische werkloosheid is natuurlijk de vraag wie dit zal betalen. De middelen van de sociale zekerheid, gemeenschapsmiddelen dus, worden gebruikt om uitkeringen te betalen. Dit leidt tot een kostenbesparing bij het patronaat, terwijl de arbeider netto minder heeft en de gemeenschap een probleem heeft qua betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Het is een weinig verdoken financiële transfer van de gemeenschap en de werkenden naar het patronaat. En dat na de recordwinsten van de afgelopen jaren die evenzeer een financiële transfer vormden van de werkenden en de gemeenschap naar het patronaat. LSP verzet zich tegen deze transfers en pleit voor een arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week met loonsbehoud en evenredige aanwervingen.

Pakistan: ergste vluchtelingenstroom sinds Rwanda

De strijd tussen regeringsleger en Taliban in de Noordwestelijke Grensprovincie van Pakistan leidt tot een immense vluchtelingenstroom. Honderdduizenden mensen proberen het conflictgebied te ontkomen. De VN spreekt over 1,5 miljoen vluchtelingen die deze maand hun huis ontvlucht zijn, in totaal zijn er meer dan 2 miljoen vluchtelingen in Pakistan. De meesten verblijven bij kennissen elders in het land of in vluchtelingenkampen. Een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stelde: “We weten dat dit economisch moeilijke tijden zijn, maar volgens ons heeft de internationale gemeenschap, die miljarden vond om financiële systemen te redden, ook de verplichting om mensen in nood te redden.” De VS beloofde een bijdrage van 110 miljoen dollar, voor de banken werden de bedragen in miljarden uitgedrukt.

19.5.09

Vrije markt niet in crisis?

Verhofstadt probeert het imago van “baby-Thatcher” van zich af te werpen. Vandaag doet hij dat in een interview met Metro waarin hij onder meer stelt: “Ik geef toe dat ik met het neoliberalisme en de zelfregulerende kracht van de markteconomie geflirt heb. Maar geen enkel argument heeft me daar ooit helemaal van kunnen overtuigen. Wel blijf ik overtuigd van de weldaden van de vrije markt. Dit is geen crisis van de markt, maar van gebrekkige en verkeerde regels.” Verhofstadt beweert dat hij afstand doet van zijn neoliberale imago, maar tegelijk beperkt zijn antwoord op de crisis van het kapitalisme zich tot de roep naar meer vrije markt. Hij wil meer neoliberalisme, maar noemt het anders. De stelling dat de economische crisis er geen van de markt is, klopt natuurlijk niet. Hoe anders zijn we in een overproductiecrisis terecht gekomen die heeft geleid tot een toename van financiële speculatie? Verhofstadt mag zoveel proberen te ontkennen als hij wil, het is wel degelijk de door hem gesteunde neoliberale visie die vandaag haar falen aantoont.

Geweld op school – onderwijsminister Vandenbroucke steekt kop in het zand

Het geweld van een leraar in Hoegaarden ging bijzonder ver. Het vernederen en fysiek aanpakken van “moeilijke jongeren” zal niets verbeteren aan de moeilijke omstandigheden waarin de leraars les moeten geven en de jongeren moeten opgroeien. Het volstaat echter niet om gewoon de leraar in kwestie aan de schandpaal te nagelen.

Een directeur van een school in het buitengewoon secundair onderwijs reageerde (anoniem) in De Standaard. Hij stelt onder meer: “Wat gebeurde in Hoegaarden kan gebeuren in gelijk welke school van type 3. Wie iets anders zegt, spreekt niet met kennis van zaken of wil zijn school mooier voorstellen dan ze is. Hoe komt dit? U moet weten dat wij maar beschikken over 180 paramedische uren voor deze moeilijke doelgroepen. Die uren dienen voor logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, waarna er nog weinig overblijven voor orthopedagogen, psychologen en leerlingbegeleiders. In zijn totaliteit komt dit dus neer op nog geen halfuurtje per leerling per week. U moet ook weten dat wij slechts 93,9 procent van onze middelen (uren) krijgen. Het gewone onderwijs krijgt toevallig meer.” Zijn conclusie: “En onze minister? Die beseft echt niet wat buitengewoon onderwijs is.” Minister Vandenbroucke steekt uiteraard de kop in het zand en weigert de onderfinanciering van het onderwijs aan te pakken.

Hong Kong: protest naar aanleiding van failliet Lehman Brothers

In Hong Kong verloren 40.000 kleine spaarders hun centen omwille van d epraktijken van Lehman Brothers. Op 8 mei organiseerden ze een betoging met aanvankelijk 300-400 aanwezigen. Dat aantal groeide aan tot 1.000. De betogers eisten hun spaarcenten terug die door Lehman Brothers in risicovolle producten waren gestoken.

18.5.09

Spectaculaire ineenstorting Europese economie

De economie in Europa is bijzonder hard aan het vallen. Vrijdag werden cijfers bekend gemaakt: in het eerste kwartaal van 2009 daalde het bbp van de 16 landen van de Eurozone met 2,5%. Op jaarbasis zou dat zowat 10% zijn. Duitsland kende een inkrimping van 3,8%. Sinds het begin van de recessie ging het bbp er reeds zo’n 7% achteruit. In Oost-Europa is het nog erger, zo ging de Slovaakse economie er in het eerste kwartaal met 11% op achteruit! Economen waarschuwen dat er geen beterschap in zicht is. Dit onheilspellende nieuws staat vreemd genoeg niet vooraan in de verkiezingscampagnes van de traditionele partijen.

Rusland: niet alleen homofoob geweld…

Het Moscow Bureau for Human Rights maakte een overzicht van racistische gewelddaden in Rusland tussen 1 januari en 15 mei. Het resultaat is verbijsterend: er waren 86 aanvallen en minstens 80 mensen raakten gewond. Er vielen meer dan 50 doden. Dat zijn onvolledige cijfers, een verantwoordelijke van het ministerie stelde dat er in Rusland in het eerste kwartaal 164 misdrijven waren waarbij religie of etnie een rol speelde. In Moskou vielen 53 gewonden en 18 doden, in Nishniy Novgord 1 dode en 7 gewonden, in Sint-Petersburg 1 dode en 8 gewonden. De slachtoffers waren vooral Oezbeken (10 doden), Kirgizen (4) en andere Aziaten. Er waren ook aanvallen tegen bijvoorbeeld een Indisch restaurant in Moskou of scholen met Afrikaanse studenten. Zelfs een Israëlische journalist die naar het Eurosongfestival kwam, werd op 11 mei in elkaar geslagen.

Slavernij in Nederlandse aspergekwekerij

In het Nederlandse Someren (Brabant) werden 50 Roemeense arbeiders aangetroffen op een aspergekwekerij. Ze mochten het terrein niet verlaten, verdienden heel weinig en moesten in een vieze ruimte zonder ramen slapen. De Roemenen werden als seizoenarbeider ingezet. Toen ze bevrijd werden, wilden ze zo snel mogelijk naar Roemenië terug. De burgemeester van het dorp had het over “slavernij”. Het “vrije verkeer van werknemers” zoals door de EU wordt opgelegd, werpt blijkbaar zijn vruchten af.

17.5.09

Repressie tegen Gay Pride in Moskou

De Gay Pride in Moskou heeft geleid tot een bijzonder repressief optreden van de politie. De autoriteiten hadden aangekondigd dat het voor hen nooit tot een echte Gay Pride zal komen in de Russische hoofdstad. Met bruut geweld werd een poging tot optocht voor holebirechten de kop ingedrukt. Ondanks de aanwezigheid van een honderdtal journalisten werd niet geaarzeld om repressief op te treden. Holebi-militanten riepen slogans als “rechtvaardigheid tegen homofobie” of “gelijke rechten voor iedereen”. Ze werden snel afgevoerd door de oproerpolitie…

Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo


14.5.09

Open brief aan de rector van de Antwerpse universiteit

Onlangs vond de zoveelste 'actie' van het NSV, het nationalistisch studentenverbond, de officieuze studentenorganisatie van het VB, plaats op de UA. Deze keer intimeerden ze, voor het oog van de camera, mensen zonder papieren die hun intrek hadden genomen in de gebouwen van UA, met toestemming van de rector. De Actief Linkse Studenten protesteren...

> Lees meer op de blog van de ALS

Cynisch… Fraude bij verkoop Financietoren

Bij de verkoop van de Financietoren was er sprake van fraude. Drie zakenlui worden vervolgd wegens belastingfraude en witwassen bij de sale-and-lease-back van het Financiegebouw. Eén van de verdachten was een tijdlang adviseur van Rik Daems (Open VLD) die in 2001 de beslissing nam om de Financietoren te verkopen. Het gebouw werd verkocht voor 311 miljoen euro en er werd voor 300 miljoen euro geïnvesteerd. Nadien huurde overheid het gebouw voor 50 miljoen euro per maand. Even tellen leert ons dus dat de koper na een jaar al winst maakte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drie verdachten – die als tussenpersoon optraden – enkele miljoenen euro’s toegestopt kregen van de groep die het gebouw opkocht. De hele operatie toont de waanzin van het liberale beleid de afgelopen jaren: om de begroting op korte termijn in evenwicht te houden, worden gebouwen voor een appel en ei verkocht aan private bedrijven die jarenlang de gemeenschapskas kunnen leeg maken om hun winsten aan te dikken. Publiek-private-samenwerking noemen ze dat soms: de lasten voor de gemeenschap, de lusten voor de privé.

13.5.09

Marktstrateeg van “Bank of America” waarschuwt voor anti-kapitalistische acties

Een marktstrateeg van de Bank of America, Joe Quinlan, schreef in de Financial Times een opiniestuk waarin hij waarschuwt voor een radicalisering en mogelijke acties tegen het kapitalisme. De meest pertinente vraag rond de economische crisis is volgens hem deze: “Zal de heropleving van de wereldeconomie op tijd komen om het groeiende ongenoegen te stoppen dat opleeft onder miljoenen arbeiders die zich – in een aantal gevallen gewelddadig – tegen het kapitalisme keren?” Hij voegt er aan toe dat hij meent dat onvoldoende rekening werd gehouden met deze mogelijkheid. Quinlan gelooft in economisch herstel, maar vreest dat “de man in de straat, als dit nu Detroit, Dalian of Delhi is” steeds meer “vijandig staat tegenover heel het idee van kapitalisme.” Deze woede wordt versterkt door “dagelijkse verslagen van reddingsoperaties voor de banken, financiële fraude en stijgende werkloosheid.” En: “er kunnen rare dingen gebeuren als er jobs verloren gaan”. De auteur wijst op de stakingen in China, de acties tegen topmanagers in Frankrijk en de rellen in de Baltische staten. Het is opvallend dat nu ook strategen van het kapitalisme rekening beginnen te houden met een toenemend anti-kapitalistisch verzet.

Koraalrif bedreigd

Het grootste koraalgebied ter wereld is bedreigd. Een studie van het WWF stelt dat 40% van het koraalrif al verdwenen is. Het gebied is in handen van Indonesië en vijf andere landen. Het WWF stelt dat het koraalrif deze eeuw nog kan verdwijnen indien de veranderingen aan dit ritme verder gaan. De afgelopen 40 jaar ging al 40% verloren omwille van onder meer een temperatuurverandering van 0,7 graden. Wat indien de temperatuurveranderingen verder oplopen? Andere factoren die een rol spelen zijn de vervuiling, het onaangepast gebruik van kustgebieden,…

Songfestival in Moskou – Tegelijk repressie tegen Gay Pride

Komend weekend vindt in Moskou de finale plaats van het Eurovisiesongfestival. Dat evenement is de afgelopen jaren een synoniem geworden voor kitsch en glamour waarbij de muziek van minder belang is. Traditioneel is het festival populair in bepaalde holebi-kringen. Net zoals het in bepaalde landen in het algemeen nog steeds een groots gebeuren is. Net op het ogenblik dat Moskou organisator is, wil het stadsbestuur een optocht van holebi’s verbieden. De jaarlijkse Gay Pride is ook bij ons een traditie, maar hier verloopt deze vreedzamer. In Moskou kwam het in het verleden ook al tot geweld en repressie. Eén van de Nederlandse zangers die meedoet, dreigt zich terug te trekken indien er geweld wordt gebruikt tegen de Gay Pride. Gordon noemt de zanger en hij verklaarde: “Als mensen van mijn categorie hier op dusdanige wijze worden gediscrimineerd, heb ik niets te zoeken in dit Rusland. Dan neem ik het eerste vliegtuig terug naar huis.”

12.5.09

Frans textielbedrijf: ontslag of voor 3 euro per dag werken in India...

Het Franse textielbedrijf Carreman in Castres deed een weinig aanlokkelijk voorstel aan negen personeelsleden. De betrokkenen kregen een keuze tussen ofwel ontslag ofwel een verhuis naar India om daar aan een maandloon van 69 euro in een zesdagenweek te werken. Wie voor ontslag kies, krijgt geen extra vergoeding bovenop de wettelijke uitkering. Eén van de werknemers verklaarde in de media: "Dit is een vernedering." De directeur van het bedrijf erkende het absurde van het voorstel, maar verklaarde dat de wet nu eenmaal oplegt dat alternatieven in het bedrijf moeten worden voorgelegd bij ontslag.

Economie in vrije val

Letland kent op dit ogenblik één van de ergste economische crisissen ooit. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 28,7% tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Op jaarbasis is er een achteruitgang met 18%. De productie daalde met 22%, de verkoop in de kleinhandel met 25% op drie maanden tijd. De economie is er in vrije val, de levensstandaard volgt dezelfde richting.

Taliban tegen meisjesscholen

De Taliban vormt een extreem conservatieve stroming. In Afghanistan en Pakistan is de groepering op diverse plaatsen aan de macht. Het voert daar een reactionair beleid waarbij het zich keert tegen de lokale bevolking. Zo mogen vrouwen volgens de Taliban geen onderwijs genieten. Deze week nog werden dokters in de provincie Parwan geconfronteerd met 60 meisjes die op school ziek werden: overgevoelige huid, tranende ogen en duizeligheid. Dat was wellicht het gevolg van een aanval van Taliban op de meisjesschool. Eerder waren er al gelijkaardige gevallen. De wanhoop in delen van Afghanistan en Pakistan is dermate groot dat zelfs de reactionairen van de Taliban soms gezien worden als een mogelijk alternatief op het geweld en de ondermijning van de levensstandaard onder het imperialisme. Uiteraard vormt de Taliban geen alternatief, het is eerder een product van het imperialistische machtsspel van de afgelopen decennia.

11.5.09

Internationaal Verzet afgelopen weekend

Het was een druk weekend voor Internationaal Verzet. In Luik namen we deel aan de betoging tegen het gesloten asielcentrum in Vottem en het repressieve asielbeleid. Daar betoogden zowat 1.000 mensen. Tegelijk hadden we ook een stand op het festival Mano Mundo in Boom. Op die stand haalden we heel wat steun op van voorbijgangers.

Vreten tegen armoede

Op de G20-top in Londen in april discussieerden de wereldleiders over de economische recessie en de strijd tegen armoede. Zelf hebben ze daarbij tijdens de top voor maar liefst 560.000 euro gegeten en gedronken. Een select gezelschap van hoge gasten, waaronder Obama, Sarkozy, Merkel,… dronk samen 136 flessen wijn op ter waarde van 6.700 euro. De wijn was duidelijk niet in de supermarkt gekocht. Er waren flessen die tot 150 euro per fles kostten! De meeste kosten werden gemaakt door de 102 hoge gasten op het gebeuren. Vreten en zuipen tegen armoede dus. En dan zijn ze verwonderd dat niemand gelooft dat ze echt iets zullen veranderen…

11 dagen wakken houden – de methoden van de strijd tegen terrorisme

In de oorlog voor democratie en tegen terrorisme, gebruikten de Amerikanen onder aanvoeren van Bush en co weinig “democratische” methoden. Het doet meer aan terroristische optredens denken: verdachten werden soms tot 11 dagen aaneenlopend wakker gehouden. De betrokkenen werden op een stoel vastgebonden en kregen water over zich heen als ze dreigden in slaap te vallen. Bovendien waren deze verdachten naakt, ze droegen enkel een luier zodat ze ook niet naar het WC moesten. Minstens 25 personen ondergingen deze terreur van de Amerikaanse autoriteiten.

10.5.09

Verschrikkelijke oorlog in Sri Lanka

Het Britse Channel 4 bracht een opvallende reportage vanuit Sri Lanka. Het bevat beelden vanuit het oorlogsgebied, een gebied waar journalisten niet mogen komen van het Sri Lankese regime.

8.5.09

8 mei: bevrijding

8 mei is de Bevrijdingsdag. Op die dag vieren we de nederlaag van de nazi's in Wereldoorlog 2 en de bevrijding van het juk van de fascistische dictatuur die jarenlang inging tegen de belangen van de arbeiders, minderheidsgroepen en al wie "anders" was. Vandaag wordt 8 mei bij ons amper nog gevierd. Dat is jammer. Wij willen van deze dag gebruik maken om hulde te brengen aan de weerstanders die gestreden hebben opdat wij nooit meer de gruwelen van het fascisme zouden moeten kennen.

Crisis in de VS leidt tot recordcijfers werkloosheid

De werkloosheid in de VS is toegenomen tot 8,9% van de bevolking in april. Het gaat daarbij enkel om de officiële werkloosheid. In april gingen 539.000 jobs verloren. Dit nieuwe record zorgt ervoor dat de werkloosheid op het hoogste niveau staat sinds 1983. Toch zien economen lichtpuntjes: analisten van Bloomberg hadden voorspeld dat er in april 600.000 jobs zouden verdwijnen en het waren er "maar" 539.000. Als dat het soort lichtpunten is waar de traditionele politici en economen op rekenen, dan weten we dat het einde van deze crisis nog lang niet in zicht is.

7.5.09

Antwerpen: debat over mensen-zonder-papieren

Gisteravond was er aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen een debat over de mensen-zonder-papieren in het kader van de acties die in Antwerpen rond asielrecht plaatsvinden. Een vertegenwoordiger van het kabinet van Turtelboom nam het op tegen mensen die actief zijn aan de kant van de mensen-zonder-papieren. De zaal zat bomvol, een aantal studenten moest aanwezig zijn in het kader van een opleiding. Het debat was interessant, maar het was wel jammer dat er niemand van de mensen-zonder-papieren zelf bij de sprekers was. De vertegenwoordiger van het kabinet van Turtelboom lag meermaals onder vuur, hij had de zaal niet bepaald mee. Hij beweerde dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een regularisatie en dat de crisis het bovendien nog moeilijker maakt om te regulariseren, er is immers geen werk voor de mensen-zonder-papieren dan komen ze gewoon bij het OCMW terecht...

Namen: acties van mensen-zonder-papieren

Gisteren was er in Namen een optocht van een 100-tal studenten, docenten en mensen-zonder-papieren. Aan de universiteit van Namen is er een bezetting bezig en de betoging kaderde in die actie. Een paar foto's.

6.5.09

Crisis doet werkloosheid toenemen

Volgens de Europese Commissie zal de werkloosheid in de eurozone dit jaar toenemen tot 11,5%, het hoogste niveau sinds WO2. In ons land zou de werkloosheid stijgen tot 10,3%, een pak meer dan wat vorige verwachtingen hadden aangegeven. Er zullen volgens de nieuwste cijfers van de Europese Commissie in 2009 en 2010 8,5 miljoen jobs verloren gaan. Opvallend is natuurlijk dat de Commissie niet verwacht dat 2010 veel beter wordt dan 2009. Dit jaar zou de economie in de eurozone met -4% “groeien”, volgend jaar met -0,1%.

Gemeenschap moet opdraaien voor crisis

Om de kosten van de crisis niet te laten betalen door de bedrijven die de afgelopen jaren recordwinsten boekten, zijn er systemen als economische werkloosheid. Daarmee moeten niet de patroons maar de gemeenschap, wij allemaal dus, de kosten dragen. Voor de bedrijven wordt het argument van de crisis ingeroepen om hen niet te laten betalen, voor ons gaat dat argument blijkbaar niet op. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid zal ertoe leiden dat er dit jaar minstens nood is aan 1 miljard euro extra gemeenschapsmiddelen voor de RVA. Nu er in de praktijk ook economische werkloosheid voor bedienden komt, zal het er niet beter op worden.

Nieuw buitenlands beleid VS samengevat

Steve Bell vatte in The Guardian het buitenlandse beleid van Obama en co samen:

5.5.09

Zondag betoging in Vottem

Zondag wordt opnieuw betoogd in Vottem (bij Luik) tegen de repressieve aanpak van mensen-zonder-papieren. De betogers trekken naar het gesloten centrum van Vottem om de afschaffing van dit soort centra te eisen, naast een einde aan de uitwijzingen. Tegelijk wordt een regularisatie geëist. De afspraak voor de betoging is om 14u aan Place Saint-Lambert in Luik.

Mensen-zonder-papieren voeren actie onder Antwerpse studenten

Enkele weken geleden bezetten de mensen zonder papieren de gebouwen van het ACV in Antwerpen. Vorige week zetten ze hun acties verder, want ze namen hun intrek in de gebouwen van de Universiteit van Antwerpen op de stadscampus. De UA zegt dat ze de mensen zonder papieren steunt in hun kritiek op het falende migratiebeleid van de afgelopen regeringen. De UA hoopt ook dat deze actie kan leiden tot een waardige en humane oplossing voor de mensen zonder papieren. Ze vindt dat de mensen zonder papieren een antwoord verdienen en zal daarom tot 7 juni 2009 de acties blijven ondersteunen. Deze week zitten de asielzoekers op KDG-zuid.

Het is opvallend dat niet concreet gesteld wordt hoe deze mensen geholpen moeten worden, en wat een humaan en waardig beleid juist is. De UA zal de acties ondersteunen tot 7 juni 2009, en wat daarna? Voor de mensen zonder papieren is dit allemaal onvoldoende. Ze stellen zich dan ook terecht vragen. Een humaan beleid; is dat in eerste klasse terug gevlogen worden naar je land van herkomst dat je hebt moeten verlaten om politieke of economische redenen? Of is dat een tijdelijke verblijfsvergunning en een onderbetaalde hondenjob? De meeste mensen zonder papieren komen meestal in de zwarte sector van onze economie terecht waar ze vele uren moeten werken zonder te kunnen genieten van de verworvenheden van de officieel werkende mensen. Geen pensioenuitbouw, geen ziekteverlof, geen rechten en geen syndicale vertegenwoordiging, enz…Dat zet meteen ook druk op de arbeidscondities en sociale rechten van andere werkenden.

Ruim de meerderheid van de asielzoekers zijn kinderen onder de 18 jaar die hier zijn opgegroeid, de taal spreken en de culturele gewoonten hebben overgenomen. Vele van hun ouders werken en wonen hier al meer dan 5 jaar en zijn ook goed geïntegreerd. Dat dus in tegenstelling tot één van de vele zeepbelargumenten van het Vlaams Belang dat allochtonen profiteurs en luierikken zijn.

Extreem-rechts hield reeds verschillende tegenacties. Nadat het Vlaams Belang in de gemeenteraad had gevraagd om alle mensen-zonder-papieren op de acties te laten arresteren, voerden de studenten van het VB actie. Ze bekogelden de mensen-zonder-papieren met rollen WC-papier terwijl ze slogans riepen als “Papieren? Wel, hier heb je ze”. Nadien volgden andere acties met onder meer een spandoek “Terug naar eigen land” en pamfletten die op een debat aan de UA werden gegooid over alle aanwezigen (inclusief onder meer de rector) waarbij het pamflet bestond uit een “enkel vliegticket” naar het land van oorsprong. De actievoerders werden administratief opgepakt, maar al snel terug vrijgelaten.

De NSV-acties werden in de Gazet van Antwerpen omschreven als acties die getuigen van een “gebrek aan beschaving en opvoeding.” De aanwezigheid van mensen-zonder-papieren leidt tot heel wat discussies onder studenten en personeel. De beslissing van de UA en andere hogescholen om zich uit te spreken tegen het actuele asielbeleid is positief, maar we zullen verder moeten gaan als we een oplossing willen aanbieden.

Het zijn de onmenselijke omstandigheden in de landen van herkomst die mensen doen vluchten. Niemand doet dit voor zijn of haar plezier. De onmenselijke omstandigheden worden veelal veroorzaakt door de plundertochten van multinationals die de natuurlijke rijkdommen leegroven zonder dat de lokale bevolking daar van kan genieten. Dat zagen we recent nog in een documentaire over Katange in Congo waar de mijnen worden uitgebaat door Westerse bedrijven, terwijl de armoede onder de lokale bevolking leidt tot oorlog, slavernij, armoede en honger. Dat is het concrete resultaat van de winstzucht van het imperialisme in de neokoloniale wereld. Als de Internationale Arbeidsorganisatie stelt dat er dit jaar wereldwijd 50 miljoen werklozen zullen bijkomen, betekent dit een verdere toename van de problemen in de neokoloniale wereld. De economische crisis zal de sociale tijdbom waarop we zitten verder doen tikken. Een systeem dat wereldwijd verantwoordelijk is voor 1,5 miljard mensen in extreme armoede, is een systeem dat zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden. Als we internationaal antwoorden willen bieden op de gevolgen van de rottigheid van dit systeem, dan zullen we een ander systeem naar voor moeten brengen: een socialistisch alternatief!

Andrej

4.5.09

1 mei in Brussel: 400 sans-papiers betogen

Vrijdag was er een betoging van de mensen-zonder-papieren naar aanleiding van 1 mei. Zowat 400 betogers trokken door de straten van Brussel om uiteindelijk aan te sluiten bij het 1 mei feest rond het Rouppeplein.


Foto: Indymedia.be

1 mei in Linz (Oostenrijk): politiegeweld tegen antifascisten

Op 1 mei kwamen honderden antifascisten bijeen in het Oostenrijkse Linz om te betogen tegen de neo-nazi’s van NVP. De antifascistische betoging was heel strijdbaar en er was een goede opkomst. Alles verliep vlot tot de politie besloot om zonder enige aanleiding over te gaan tot een repressieve aanpak van de antifascisten. Er werd overgegaan tot arrestaties, ook van willekeurige omstaanders.

Na het begin van de betoging isoleerde de politie een groep van 50-100 betogers omdat er ook gemaskerde betogers tussen zaten. Onder de andere betogers was er discussie over wat zij zouden doen: verder gaan met de optocht of niet. De organisatoren van de KPÖ (communistische partij) waren voor een verderzetting van de betoging, met de SLP (Sozialistische Linkspartei) en migrantenorganisaties waren we tegen. Wij willen immers zelf beslissen wie mee kan opstappen in betogingen en willen dit beslissingsrecht niet aan de politie overlaten.

Het was bovendien duidelijk dat de politie verder zou gaan met provocaties. En dat gebeurde effectief. Er werd steeds agressiever opgetreden met traangas en pepperspray. Er werden matrakken boven gehaald en verschillende betogers werden opgepakt. Een aantal betogers, waaronder SLP-lid Michael Gehmacher, had medische verzorging nodig. Omstaanders waren woedend. Een inwoner van Linz verklaarde op de lokale televisie: “Voor het eerst sinds de nazitijd wordt een 1 mei optocht door de politie gestopt. En dat terwijl Linz dit jaar net culturele hoofdstad is.”

De sociaal-democraten hadden de neo-nazi optocht laten verbieden en organiseerden zelf een fakkeltocht op de vooravond van 1 mei. Toen trokken 2000 betogers op straat. Op 1 mei zelf bleven de sociaal-democraten afwezig.

Prestatiedruk leidt tot faalangst en depressie onder studenten

De afgelopen jaren is de druk op studenten verder toegenomen. De universiteiten bevestigen dat er ook een scherpe toename is van psychologische problemen als faalangst, depressies en andere. De Leuvense universiteit spreekt over een verviervoudiging sinds 10 jaar geleden. Studenten met ernstige problemen worden doorverwezen naar externe begeleiding. Aan de Leuvense universiteit ging hun aantal van 25 in 2004 naar 130 dit jaar. De prestatiedruk in het hoger onderwijs wordt versterkt door de “hervormingen” die er op gericht zijn om de studenten klaar te stomen voor de bedrijfswereld.