9.4.09

Nieuwe trend in Frankrijk: bossnapping…

“Kidnapping” kenden we al, maar nu is er ook zoiets als “bossnapping”. Het gijzelen van de directie van bedrijven die overgaan tot afdankingen of asociale maatregelen. In Frankrijk is er heel wat te doen om dit fenomeen. Er waren verschillende bedrijven waar de directie een tijdlang werd vastgehouden, onder meer bij Caterpillar, Sony en Scapa France was dit het geval. Burgerlijke media hebben het over een “epidemie”. Dit soort acties is uiteraard een uitdrukking van de woede van de gewone werkenden tegenover de top die jarenlang superlonen kreeg met allerhande extra bonussen, terwijl de gewone arbeiders er in reële termen op achteruit gingen en nu vaak nog eens hun job verliezen. In feite worden de arbeiders gegijzeld door de afbraaklogica van dit systeem. Ieder verzet daartegen wordt al snel omschreven als gewelddadig, buitenwettelijk, gijzelingen,… Een peiling van de krant Le Parisien gaf aan dat 50% van de Fransen “bossnapping” niet aanvaardbaar vindt, 45% vindt dat wel. Wij zijn voorstander van massa-acties zoals stakingen en bedrijfsbezettingen. Het vasthouden van een baas in de fabriek kan leiden tot negatieve reacties en biedt geen oplossing voor de problemen van afdankingen en afbraak. Is het dan niet beter om de directie niet meer binnen te laten in de fabriek en om met de arbeiders de touwtjes zelf in handen te nemen?

Geen opmerkingen: