7.4.09

NAVO-top in Straatsburg: geweld georchestreerd?

In een opiniestuk in de krant De Morgen stelt een medewerker van VZW Vrede dat het geweld naar aanleiding van de NAVO-top in Straatsburg grotendeels werd georchestreerd door de ordediensten. Er waren grote betogingen naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de NAVO. Onder meer de rol van de NAVO in de oorlog in Afghanistan speelde een rol bij de protestacties, maar dat is slechts één voorbeeld van de positie en de functie van de NAVO als militair verlengstuk voor het VS-imperialisme. Ook bij ons wordt de NAVO handig gebruikt door Bush-adept Crembo om troepen naar Afghanistan te sturen.

De protestacties konden op een immense criminaliseringscampagne rekenen waarbij ieder voorbeeld van geweld werd uitvergroot. Die vaststelling vanuit de vredesbeweging klopt, maar misschien moet er toch nog één extra punt worden gemaakt. En dat is de noodzaak om de antiglobaliseringsbeweging op de arbeidersbeweging te richten, zeker op een ogenblik van crisis, om aansluiting te vinden bij bredere lagen van de bevolking en de groeiende woede bij die lagen. Het is logisch dat het establishment er alles aan wil doen om te vermijden dat anti-kapitalistische protestacties worden gezien als een verlengstuk van de woede onder bredere lagen. Het zal daarbij ongetwijfeld ook beroep doen op provocateurs. Wij moeten duidelijk ingaan tegen die provocateurs en ook tegen diegenen die meestappen in een actiemethode van geweld en vernielingen.

Lees hier het opiniestuk van Vrede op de site van De Morgen

Geen opmerkingen: