1.4.09

KAJ voert actie rond interimarbeid

De KAJ verspreidt een petitie rond interimarbeid. Jongeren zijn vaak het eerste slachtoffer van de economische crisis omdat tijdelijken en interimmers het eerst worden afgedankt. De onzekerheid voor jonge werkenden is groot. Daarom is een campagne voor interimmers meer dan nodig. De campagne van KAJ is een goede aanzet. Zo wordt opgekomen voor weekcontracten in de plaats van dagcontracten, meer informatie over rechten en plichten (inclusief verloning en belastingen), betere bescherming in geval van ziekte, feestdagen, verlof,... Misschien nog een puntje aan toevoegen: de noodzaak om interimmers ook syndicaal te gaan organiseren.

Meer info: http://www.interimactie.be

Geen opmerkingen: