28.4.09

Aantal daklozen in de VS neemt toe

In de VS leidt de crisis tot een toename van het aantal mensen dat dakloos is of afhankelijk van voedselhulp. In december was het officiële aantal daklozen in New York (daklozen in opvang voorzien door de overheid) opgelopen tot 8.115 gezinnen. Nu zijn het er nog altijd ongeveer evenveel: 8.088 gezinnen met 14.845 kinderen en 10.694 volwassenen. 60% van de daklozen zijn zwart, een kwart Latino. Ook elders is er een toename van de sociale problemen, met onder meer een spectaculaire toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp.

Geen opmerkingen: