9.3.09

Vrouwendag. Emancipatie volgens het Vaticaan

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (8 maart) bracht ook de krant van het Vaticaan een standpunt naar buiten.L'Osservatore Romano stelde dat de uitvinding van de wasmachine het belangrijkste was voor de emancipatie van de vrouw. Dat dit standpunt nogal sterk uitgaat van het feit dat huishoudelijk werk sowieso aan de vrouw toekomt, lijkt de Vaticaanse krant te zijn ontgaan. Qua vrouwenemancipatie is er in Roomse kringen blijkbaar nog heel wat werk. Dat werd opnieuw bevestigd met het standpunt van kardinaal Batista Re die afgelopen weekend liet weten dat de moeder en dokter van een 9-jarig verkracht meisje uit de kerk worden gezet omdat ze het meisje hielpen met een abortus. Het 9-jarige meisje was verkracht door haar vader en was zwanger. Wellicht werd het meisje al sinds haar zesde misbruikt, de vader deed hetzelfde met een 14-jarige zus van het meisje. Die zus heeft een mentale beperking. De moeder en dokter werden door de Braziliaanse katholieke kerk “geëxcommuniceerd” (dat wil zeggen uit de kerk gezet) en die beslissing werd bevestigd in Rome onder het mom dat “de wetten van God meer legitimatie hebben dan die van de mensen.” Dat klinkt nogal Taliban-achtig...

Geen opmerkingen: