18.3.09

Stijgende werkloosheid en stijgende werkdruk – de oplossing is eenvoudig

De werkloosheid neemt sterk toe als gevolg van de crisis. Tegelijk is er de afgelopen jaren een scherpe toename geweest van de werkdruk. Uit een Nederlandse studie blijkt dat zowat 5% van de beroepsbevolking uitgeblust is, bij ons zou dat neerkomen op 150.000 mensen met een burn-out als gevolg van stress op de werkvloer. Daarnaast heeft 16% symptomen die wijzen op een dreigende burn-out. Onder meer in de zorgsector is er een groot probleem. De toename van zowel werkloosheid als werkdruk is natuurlijk schandalig: waarom moet een kleiner aantal mensen steeds harder werken in de plaats van het werk te verdelen? De kapitalistische winstlogica botst met onze belangen en redelijke voorstellen zoals een arbeidsduurvermindering tot een 32-urenweek met loonsbehoud en bijkomende aanwervingen. Met een dergelijke maatregel kan het beschikbare werk verdeeld worden en kan de werkdruk naar beneden worden gehaald. Het zou voor iedereen beter zijn, behalve voor de winsten van een kleine groep kapitalisten.

Geen opmerkingen: