10.3.09

Antwerpen. Politierepressie aan de Karel de Grote hogeschool

Naar aanleiding van de conferentie rond de internationale vrouwendag en de anti-NSV betoging, wilden we met de ALS afgelopen woensdag een campagnedag houden op de Karel de Grote-hogeschool te Antwerpen. We hadden de voorbije weken al verschillende malen met succes op andere hogescholen en de UA dergelijke campagnes gevoerd. Deze campagnes verliepen telkens vlot en zonder problemen. Enkel op woensdag 4 maart op KdG SAW verliep het anders...
> Reactie van de Actief Linkse Studenten

Geen opmerkingen: