3.3.09

+15% werklozen

In januari was er sprake van een sterke toename van de werkloosheid in vergelijking met een jaar geleden. Toen ging het om een stijging met 10%. In februari is dat cijfer nog fors toegenomen waardoor er op jaarbasis nu reeds een stijging met 15% is. Opvallend is vooral de stijging bij jongeren met 31,2%. Ook bij mannen is er een forse toename met 24,9%. De stijging is het grootst in Limburg met 20,8%. Wanneer komt er een initiatief om iets te doen aan de stijgende werkloosheid? Waar blijft het nationaal offensief voor werk met bijvoorbeeld een mars voor werk?

Geen opmerkingen: