31.3.09

China: grote kloof tussen arm en rijk aan de universiteiten

In 1978 waren 37% van de studenten aan de Chinese topuniversiteiten van arbeiders- of boerenafkomst. Vandaag is dat nog slechts 3,3%. De politiek van liberaliseringen en invoering van kapitalisitsche elementen heeft het Chinese onderwijs ongelijker gemaakt. Er zijn de afgelopen jaren veel universiteiten bijgekomen, maar die kunnen vaak geen degelijk niveau aanbieden. De universiteiten werken vaak met hoge inschrijvingsgelden (rond de 1.000 dollar per jaar, een onbetaalbaar bedrag voor gewone Chinezen). Een aantal universiteiten is zo goed als failliet door de financiële crisis. De regering had voorheen aangekondigd dat het wou streven naar een publiek budget voor onderwijs van 4% van het BBP (ter vergelijking: bij ons eisen vakbonden en studenten een verhoging van het budget tot 7% van het bbp). Die doelstelling werd in China niet gehaald, het bleef steken op 3,3%.

Acties tegen G-20

In Londen wordt actie gevoerd tegen een bijeenkomst van de G20. De bevolking werd afgeschrikt door de politie en de autoriteiten die waarschuwden voor gewelddadige uitbarstingen. De schrikcampagne kon het massale karakter van het protest niet vermijden. Er waren al enkele grote betogingen en er volgen de komende dagen nog acties. De politici zijn vooral bang dat de woede tegenover de bankiers en de verantwoordelijken voor de financiële crisis ook naar hen zal overslaan. De banden tussen het financiële establishment en de traditionele politici zijn immers erg nauw. Hieronder vind je enkele eerste foto's van de grote betoging afgelopen weekend.
Egypte. Bloggers verzetten zich repressie

De oppositie tegen het regime van Mubarak neemt toe in Egypte. De politie en veiligheidsdiensten proberen dit te vermijden door de vrije meningsuiting te beperken. Velen hebben zich daarop op het internet gestort en zijn beginnen bloggen. De afgelopen twee jaar werden echter 100 bloggers opgepakt. Op 25 maart was er in Cairo een protestactie naar aanleiding van de arrestaties. Er waren een 50-tal aanwezigen waaronder mensenrechtenadvocaten, journalisten, jongeren,... De bijeenkomst was georganiseerd via Facebook. Er waren getuigenissen van bloggers die vertelden hoe ze werden gemarteld door de politie. Een gearresteerde blogger getuigde en stelde dat hij na een week zelfs amper nog zijn eigen naam wist toen de politie hem ondervroeg. Hij werd vier maanden vast gehouden. Het feit dat de actievoerders hun activiteiten en standpunten via blogs bekend maken, bemoeilijkt de overheidsrepressie. Bovendien is er een zeker zelfvertrouwen onder de bloggers omwille van de achtergrond van een groeiende beweging van de arbeiders en jongeren in het land. Het feit dat de regering zelfs achter de bloggers aan moet gaan, is een teken van zwakte.

Door een correspondent vanuit Egypte

30.3.09

Belangrijk Bericht van Ademloos en stRaten-generaal: Onmiddellijke Email Actie Gewenst

Bericht ontvangen van Ademloos

Onmiddellijke Email Actie Gewenst: Doe vandaag nog mee aan een GROTE PROTEST EMAIL ACTIE tegen het Lange Wapper Viaduct!

Richtlijnen:
1. Email onderstaande protest tekst (al dan niet aangepast aan uw stijl) zo vlug mogelijk naar de kabinetten van Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Frank Vandenbroucke, ondertekend door uw volledige voor-en achternaam en met vermelding van uw woonplaats. Hun email adressen zijn: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be,kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be

2. Stuur vervolgens deze email verder naar uw eigen email kring (opgelet: geen spam aan onbekenden versturen!)

TEKST PROTEST EMAIL:

Geachte Minister President Peeters, Geachte Ministers van Mechelen en Vandenbroucke,

Als inwoner van het Vlaams Gewest wil ik ten stelligste protesteren tegen de beslissing die de Vlaamse regering zaterdag 28 maart nam om voor het viaduct Lange Wapper te kiezen. Het onafhankelijk onderzoek ARUP heeft duidelijk aangetoond dat dit een slechte keuze is voor het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen. U negeert bovendien al op voorhand de stem van de burgers, want het is nu al duidelijk dat er geen draagvlak is voor het viaduct Lange Wapper. Dit is één van de meest onverantwoorde beslissingen die de Vlaamse Regering recent genomen heeft.

Hoogachtend,
Ondergetekende,
Volledige Voor- en Achternaam
Woonplaats

Snoepreisje naar China

In het leger heeft de vakbond ACOD een discussie geopend over een gepland snoepreisje voor 50 majoors en hun begeleiders naar China. Het gaat om een 10-daagse rondreis die 300.000 euro zou kosten (uiteraard betaald door de gemeenschap). Legerwoordvoerders stellen dat de reis nuttig is om de militairen kennis te laten maken met de geopolitieke situatie. Crembo Airlines verzorgt naar verluidt het transport.

Luik. Bezet gebouw met kraan ontruimd...

Een Luiks collectief hield sinds enkele maanden een gebouw bezet. Het ging om een leegstaand gebouw van een lokale VZW die hulp aan mensen met een handicap aanbiedt. Het gebouw stond reeds lang leeg en enkele actievoerders besloten om er een lokaal actiecentrum van te maken met filmvertoningen, activiteiten, soepbedeling,... De eigenaar van het gebouw, een VZW uit de “sociale” sector, besloot om het gebouw terug in eigen handen te nemen. Zonder enige verwitting werd een kraan ingezet om het gebouw, waar toen nog mensen in aanwezig waren, te vernietigen. De aanwezigen belden de politie die meteen ter plaatse kwam... om de bezetters op te pakken. Foto's staan op de Luikse Indymedia-site.

Solidarity Forever

De Amerikaanse arbeidersbeweging kent een lange en rijke traditie van verzet en organisatie. Dat heeft vaak ook geleid tot nieuwe en creatieve elementen. Tradities als 1 mei komen bijvoorbeeld uit de VS. Ook was er jarenlang een traditie van muziek, tekeningen,... Pete Seeger maakte een aantal arbeidersliederen bekend. Hieronder vind je een video van "Solidarity Forever" met beelden van arbeidersstrijd in de VS.

27.3.09

Strijdbare anti-fascistische optocht in Leuven: Extreem-rechts biedt geen antwoord op crisis

Leuven was gisteravond het toneel van twee betogingen. Aan de ene kant trokken zowat 300 militanten van NSV, de studentenorganisatie van het VB, op. Op die betoging waren er weinig Leuvense studenten, maar wel bijvoorbeeld gekende kopstukken van de neo-nazistische groepering Blood&Honour. Aan de andere kant was er een strijdbare optocht van 1.000 jongeren en werkenden, vooral uit Leuven.

Geweldloze anti-NSV betoging
De anti-NSV betoging werd ondersteund door een platform van organisaties. Naast Blokbuster en Actief Linkse Studenten waren er groepen van de steuncomités voor de sans-papiers, Franstalige studentenorganisaties van de ULB, Syndicalisten Tegen Fascisme, ABVV-militanten,... Ook was er een groep van Comac en een autonome delegatie (anarchisten).

De boodschap van de anti-NSV betoging was duidelijk. Tegen de achtergrond van een economische crisis, zullen we moeten bouwen aan een actieve oppositie tegen het asociale beleid dat steeds meer mensen uit de boot doet vallen. Dat heeft niets te maken met de tegenstellingen op communautair vlak, maar alles met de tegenstelling tussen de belangen van arbeid en kapitaal. De kapitalisten zijn verantwoordelijk voor de crisis van hun systeem en proberen ons er nu voor te laten betalen.

Om daar een antwoord op te bieden, moeten we ons organiseren om een collectieve strijd en de discussie over een politiek alternatief aan te gaan. Extreem-rechts biedt geen antwoord op de crisis. Het VB en NSV blijft uithalen naar de Franstaligen, alsof de Waalse werkenden en werklozen verantwoordelijk zijn voor de kapitalistische crisis. Met een voormalige havenpatroon als voorzitter, zal het VB de belangen van de werkenden die hun job dreigen te verliezen of diegenen die al werkloos zijn niet verdedigen.

Wij willen mee bouwen aan een krachtsverhouding om tot verandering te komen, LSP staat voor een socialistische alternatief op het kapitalisme – een samenleving waar de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een kleine minderheid. Een anti-NSV betoging kan een uitstekende gelegenheid zijn om jongeren en werkenden te organiseren en om onze standpunten naar voor te brengen.

In een pamflet dat aan het begin van de betoging werd verspreid, schreven we: “Om extreem-rechts te verslaan, zullen we steun moeten zoeken onder brede lagen van de bevolking wiens belangen evenzeer recht tegenover die van neo-fascisten staan. Hen zullen we niet overtuigen door in de val van extreem-rechts te lopen om via een confrontatie “links tegen rechts” de wijken kort en klein te slaan. Onze actiemethode mag ons niet isoleren van bredere lagen.”

Rellen
De anti-NSV betoging zelf verliep geweldloos. Het was een strijdbare optocht die langs het parkoers nog heel wat jongeren aantrok om mee op te stappen. Na afloop van de betoging waren er wel geïsoleerde incidenten, waar een deel van de media uiteraard een vette kluif aan heeft. Het overgrote deel van de betogers maakte zowel tijdens als na de betoging duidelijk dat ze niet gediend zijn met gewelddadige uitspattingen, enkele gemaskerde betogers die onderweg vernielingen aanrichtten, werden door zowel georganiseerde als niet-georganiseerde betogers teruggefloten. Het Nieuwsblad schrijft terecht: “Dat door toedoen van een handvol hardliners de boodschap die de manifestanten willen uitdragen nog maar amper gehoord wordt, is spijtig.”

Op voorhand werd reeds een stemming gecreëerd van mogelijk geweld. De stad had verregaande maatregelen genomen om iedereen af te schrikken – zo mochten geen vuilzakken buiten gezet worden en waren er geen busdiensten door de binnenstad. Het feit dat de media systematisch kiezen voor spektakeljournalistiek door quasi enkel aandacht te hebben voor eventuele rellen, verbetert de stemming niet. De Leuvense bevolking werd schrik aangejaagd.

Door het parkoers van de betoging kwamen een aantal gewone studenten in de richting van de kleine groepjes die op rellen uit waren. De betoging eindigde aan het station, waarop veel studenten via de Bondgenotenlaan terug naar hun kot of naar de cafés wilden trekken. Dat was niet mogelijk omdat de weg was afgezet. Eigenlijk zou de grootste betoging die zich vooral baseert op een lokaal publiek in de binnenstad moeten kunnen eindigen.

Neo-nazi’s bij de NSV
Dat een anti-NSV betoging noodzakelijk blijft, wordt duidelijk als we kijken naar het bont allegaartje dat werd aangetrokken op de NSV-betoging. Als we de straten zomaar overlaten aan dit soort figuren, dan wordt de stad onveilig voor iedere andersdenkende, andersgekleurde,...

De NSV-betoging begon met vertraging, er moest immers gewacht worden op de bussen die de betogers aanvoerden uit andere steden. Onder de NSV-betogers was er een delegatie van Blood&Honour. Deze organisatie kwam meermaals in het nieuws omwille van haar neo-nazistische opvattingen en gewelddadige activiteiten (onder meer met wapenhandel). Chris Moorkens, een kopstuk van B&H gaf present op de betoging ondanks het feit dat de man met een enkelband rondloopt. Ook zijn B&H-kompaan Vandekeere was aanwezig. Verder waren er militanten van Voorpost en de Vlaams Belang Jongeren. Een personeelslid van het Vlaams Belang verzorgde de contacten met het extremistische groepje van voormalig VMO’er Eddy Hermy.

Het VB betoogt ieder jaar opnieuw hand in hand met neo-nazi’s. Ondanks de vele oproepen en organisaties die dit ondersteunen, is er een afkalving waarbij dit jaar een nieuw dieptepunt werd bereikt met slechts 300 aanwezigen. Waarom heeft de media overigens geen aandacht voor die banden tussen VB-mandatarissen en neo-nazi’s?

Volgend jaar: anti-NSV betoging in Antwerpen
De afgelopen jaren zijn de rangen van de anti-NSV betogers groter geworden met succesvolle betogingen in Gent vorig jaar en nu in Leuven. Vanop deze basis zullen we bouwen aan een sterke campagne om ook in Antwerpen duidelijk te maken dat anti-fascisten in staat zijn om meer te mobiliseren dan het zootje ongeregeld dat op de NSV-betoging afkomt.

De neo-fascistische studenten in Antwerpen lopen nu reeds gefrustreerd rond, wellicht daarom werd in de aanloop naar hun betoging een anti-fascistische bijeenkomst aan de universiteit verstoord. Blokbuster roept op om mee te werken aan haar anti-fascistische campagnes en om te bouwen aan een succesvolle anti-NSV betoging in 2010 in Antwerpen.

Geert Cool

Anti-NSV betoging

26.3.09

Crisis brengt sloppenwijken naar VS

Volgende documentaire op een Amerikaanse zender is veelzeggend over de gevolgen van de economische crisis voor de gewone werkende bevolking. Het kapitalisme heeft niet gezorgd voor een ontwikkeling van het zuiden, maar heeft de sloppenwijken en sociale miserie naar het Noorden gebracht.

De eerste aprilgrap is er al!

Dexia heeft een originele manier bedacht om midden de onheilsberichten over de economie toch de traditie van de 1 aprilgrapjes hoog te houden. De bank kondigde aan dat de Belgische economie vanaf 1 april opnieuw zou groeien. Dat zou meteen het einde van de recessie betekenen. Dexia verwacht 0,7% groei in het tweede kwartaal, nadat in het eerste kwartaal de economie wellicht met zowat 1,5% kromp. Het is origineel om te stellen dat de economie vanaf 1 april opnieuw zal groeien, maar we vrezen dat het wel degelijk een 1 aprilgrap is.

Le Pen op weg om zelf een detail uit de geschiedenis te worden

De Franse extreem-rechtse leider Jean-Marie Le Pen staat onder druk in eigen land. In de peilingen doet zijn partij het slecht en hij slaagt er niet in om wat overblijft van het Front National te verenigen rond een nieuwe partijleider, dochter Martine. Jarenlang vormde Carl Lang een rechterhand van Le Pen, maar Lang heeft zich nu afgesplitst om een eigen partij te vormen. Die kreeg reeds de steun van verschillende VB-kopstukken. Om alsnog de aandacht naar zich toe te trekken, zag Le Pen zich verplicht om nogmaals te herhalen dat de gaskamers onder het nazibewind slechts “een detail in de geschiedenis” waren. De eerste keer dat Le Pen die uitspraak deed, leidde dit tot een storm van verontwaardiging en een veroordeling. Nu hoopt Le Pen allicht om nogmaals in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het zal niet mogen helpen, het FN is terrein aan het verliezen terwijl echte oppositiekrachten (zoals het linkse NPA – Nouveau Parti Anticapitaliste) het goed doen in de peilingen (NPA haalt er tot bijna 10%). Het herhalen van controversiële uitspraken uit het verleden, lijkt voor Le Pen een wanhopige poging om niet voortijdig zelf een detail uit de geschiedenis te worden.

25.3.09

Franstalig anti-crisis liedje

Koekje van eigen deeg

Na de bocht van SP.a in de discussie rond de Lange Wapperbrug, krijgt burgemeester Janssens een koekje van eigen deeg van de VLD. Patrick Janssens voelde de druk toenemen om een bocht te nemen rond de Lange Wapperbrug, de Antwerpenaar is immers tegen dat voorstel en een voorstel om een referendum te houden kreeg op vrij korte tijd 60.000 handtekeningen binnen. Dat is een uitdrukking van het feit dat het verzet tegen de Lange Wapper leeft onder een brede laag van de Antwerpse bevolking. Terecht overigens, het is een waanzinnig prestigeproject dat de lokale bevolking niet ten goede komt. Een studie van een onafhankelijk bureau was een goede gelegenheid voor Janssens om de bocht te maken. Nu krijgt hij van Open VLD een koekje van eigen deeg. Annick De Ridder, VLD-fractieleidster en steeds goed voor een kruistocht tegen het openbaar vervoer, stelde voor om de Lange Wapper te verbinden met de rest van het Masterplan voor de Antwerpse mobiliteit. Het verlengen van de tramlijnen zou op die manier afhankelijk worden van de Lange Wapper. Dit was exact dezelfde tactiek die eerder werd toegepast door Janssens in een poging om het referendum over de Lange Wapper op een zijspoor te zetten, hij stelde even voor om het referendum te laten gaan over het volledige Masterplan. Dat manoeuvre werd duidelijk opgemerkt door de liberalen die het nu terug op het bord van Patrick Janssens leggen. Conclusie van heel dit verhaal: de spelletjes van de traditionele politici zijn er vooral op gericht om elkaar slagen toe te brengen, de belangen van de bevolking zelf zijn van minder belang.

Neo-nazi's zakken naar Leuven af voor NSV-betoging

De NSV-betoging zal traditioneel een divers publiek ter extreem-rechterzijde aantrekken. Naast de NSV’ers zelf worden mandatarissen van het Vlaams Belang verwacht. De ordedienst wordt verzorgd door Voorpost, de ordedienst van het VB. Ook de neo-nazi’s van Blood&Honour trekken naar de NSV-betoging en zullen er zij-aan-zij lopen met VB-parlementsleden. Het AFF meldde dat er mogelijk tot 30 aanhangers van Blood&Honour aanwezig zullen zijn, een deel stapt op met het N-SA van de Oostendse “leider” Eddy Hermy, anderen willen meestappen met Holland Hardcore, de gabbers die vorig jaar in Gent achteraf nog problemen veroorzaakten in de binnenstad. Als we willen vermijden dat dit bont allegaartje Leuven volledig kan controleren en een politiek van terreur kan zaaien onder andersdenkenden, migranten,… zullen we zelf massaal moeten aanwezig zijn op de geweldloze anti-NSV betoging. Afspraak om 20u op het Damiaanplein!

24.3.09

Mist rond bonussen topbankiers

De grote banken in dit land – Dexia, Fortis, KBC en ING – proberen discussies over de vergoedingen van hun topmanagers te vermijden door erover te zwijgen. Wat niet geweten is, kan niet schokken. ING heeft haar toplui gevraagd om de bonussen terug te storten. Dexia, Fortis en KBC volgen die oproep niet. Algemeen is er geen duidelijkheid over het bedrag dat is betaald. Bij Dexia werd gesteld dat de totale omvang van de variabele verloning is terug gebracht van 212 miljoen euro in 2007 naar zowat 106 miljoen (8% van de totale loonmassa). Hoeveel bonussen de topbankiers exact krijgen, blijft intussen onduidelijk.

In Gaza-oorlog werd ook op hulpverleners gemikt...

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen dagen bekend gemaakt dat er bewijzen zijn van doelbewuste pogingen van het Israëlische leger om in de recente Gaza-oorlog ook op hulpverleners te schieten. Er dook een nota van een lagere legerofficier op, maar eerder werd ook door de Physicians for Human Rights (PHR) geprotesteerd tegen het feit dat 17 hulpverleners omkwamen en 25 andere gewond. Het Israëlisch leger viel 34 medische posten aan, waaronder acht ziekenhuizen. Echt nieuw zijn deze vaststellingen niet, maar het versterkt wel de kritiek op de brutaliteiten van het Israëlische leger bij de recente Gaza-oorlog. De Israëlische stafchef had weinig te zeggen in zijn reactie: “Ik geloof niet dat het Israëlische leger burgers in Gaza in koelen bloede kwaad heeft gedaan.” Na de ruim 1.300 doden bij de recente oorlog, is een dergelijke stelling niet alleen hol, meer nog, het is een openlijke leugen.

Hoe de Amerikaanse beurzen opnieuw stijgen

Een cartoon van The Guardian vat het financiële beleid van de VS samen en de wijze waarop een kleine opleving van de Amerikaanse beurzen werd bekomen...

23.3.09

Asielacties - politierepressie in Brussel

Bij de asielacties van vorige week kwam het in Brussel tot een hard politie-optreden tegen de studenten van de ULB die betoogden aan het ministerie van asiel. Hieronder vind je een video van ALS-ULB.

IJsberen eten elkaar op door klimaatverandering

Gelezen in De Morgen: “De opwarming van de aarde treft de ijsbeer ongemeen hard. Door voedselgebrek vallen de beren elkaar steeds vaker aan. De ijsbeer is een van dé symbolen van de kwalijke gevolgen van de klimaatverandering. Afgelopen week verzamelden daarom wetenschappers uit onder meer Noorwegen, Canada en Denemarken om de problematiek te bespreken. Door het steeds sneller smeltende ijs wordt de leefomgeving van de ijsberen steeds kleiner, en wordt het moeilijker om voedsel te vinden. De ijsberen wachten normaal zeehonden op aan gaten in het ijs, maar de ijsschotten drijven steeds verder af naar open zee en ook de zeehonden begeven zich steeds verder het water in, met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan voedsel zou zelfs zo erg zijn dat experts weet hebben van ijsberen die elkaar aanvallen en opeten. "Het is duidelijk met opzet dat de beren elkaar aanvallen", zei Steven Amstrup van het Amerikaanse Geological Survey.”

Anti-kapitalistisch jongerenfestival in Gent

Op 18 maart hielden we de Actief Linkse Studenten en Internationaal Verzet een anti-kapitalistisch festival. Op dezelfde dag vonden er overal in België acties van sans-papiers plaats, in Gent kregen die een gebouw van “Gastvrij Ugent” om hun acties te ondersteunen. Er waren ook verschillende activiteiten in het kader van de week tegen het racisme en dat maakt dat het aantal van deenemers mogelijk een stuk lager lag. Er waren een 100-tal aanwezigen over het verloop van de dag.

De debatten trokken het meeste volk. Het was interessant en leerrijk om de confrontatie van ideëen aan te gaan met zowel LVSV en Comac. Spa Rood zegde jammer genoeg af en de getuigenis over de protesten in Griekenland kon niet doorgaan. Er waren ook een aantal werkenden die met ons de discussie wilden aangaan, hoofdzakelijk op de discussie over economie.

De standpunten die het LVSV (liberale studenten) verdedigde in de werkgroep “kapitalisme in crisis” waren soms absurd. Op een ogenblik dat het failliet van het kapitalisme duidelijk wordt en dit failliet versterkt werd door een aanhoudende politiek van liberaliseringen, komen de liberale studenten niet verder dan een oproep voor de demonopolisering van het drukken van geld. De FED en de ECB hadden nog enige mogelijkheid door de verlaging van de rentevoeten om de inflatie tegen te gaan op een kapitalistisch "ordelijke" manier.

De liberale studenten willen de rol van de overheid afbouwen, net zoals Milton Friedman dit voorstelde in een andere historische context. Het feit dat vandaag alle regeringen – inclusief deze met liberale partijen aan de macht – de overheid meer laten tussenkomen in de economie in een poging om het systeem alsnog te redden, lijkt aan hen voorbij te gaan.

Het debat tussen LVSV en ALS kon op heel wat belangstelling rekenen en was ook interessant om verschillende ideologiën te confronteren. Het debat verliep soms bitsig en chaotisch. Het was overigens bizar dat de liberale studenten als antwoord op de crisis van het kapitalisme pleiten voor meer kapitalisme. Bovendien bleef het onduidelijkheid wat liberalen begrijpen onder de “individuele vrijheid” van de 15% armen in ons land of de duizenden werkenden die hun job verliezen of economisch werkloos worden. Uiteraard was het doel van dit debat niet om elkaar te overtuigen, maar wel om een confrontatie tussen marxisme en liberalisme te organiseren.

Een ander interessant debat ging tussen Comac (jongerenbeweging van PVDA) en ALS over anti-fascistische acties en campagnes. Uit deze discussie bleek dat Comac een vrij pessimistische inschatting maakt van de arbeidersklasse, in die zin dat werd uitgegaan van het idee dat een deel van de arbeidersklasse nu eenmaal rechts is. Ook is er een belangrijk meningsverschil over het type van campagne dat wordt voorgesteld, waar Comac pleit voor erg brede allianties met traditionele partijen, pleiten wij voor acties met een duidelijk programma en socialistisch alternatief op het kapitalisme. We denken dat dit de beste manier is om een benadering naar voor te brengen waarmee kiezers van rechts en extreem-rechts kunnen worden teruggewonnen. Dewinter stelde in een Nederlandse krant dat het bestaan van een partij als de Nederlandse SP zijn partij veel stemmen zou kosten. Voor een keer heeft hij gelijk en onze anti-fascistische strategie gaat in die richting.

De anti-kapitalistische dag was een succes. Er werd zowat 300 euro financiële steun opgehaald door de verkoop van drank en broodjes. Op de stand werd voor 50 euro aan boeken en 30 euro aan ander materiaal verkocht. De dag werd afgesloten met een vertoning van de film “Carla’s Song” van Ken Loach, een film tegen de achtergrond van de Nicaraguaanse revolutie. De film bracht een beeld van het reactionaire optreden van de Contra’s (doodseskaders opgezet en gesteund vanuit de VS) in de jaren 1980 alsook de problemen waarmee de arbeiders en boeren in het land werden geconfronteerd. Tegen de achtergrond van de actuele radicalisering in Latijns-Amerika, is het nuttig om lessen uit de revolutie van Nicaragua te trekken.

22.3.09

Jongerenactie tegen racisme en fascisme

Gisteren organiseerde Internationaal Verzet in Antwerpen een protestactie aan het VB-secretariaat. Daarmee werd geprotesteerd tegen racisme en fascisme, alsook tegen een aanval van extreem-rechtse jongeren eerder op de week tegen een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten. Met deze lokale actie werd tevens de laatste week ingezet voor de mobilisatie naar de anti-NSV betoging van komende donderdag (om 20u op het Damiaanplein in Leuven). Enkele foto's van Andrej.


20.3.09

Spaans protest tegen Bologna-hervormingen

In Spanje zijn er momenteel studentenacties tegen de Bologna-hervormingen die het hoger onderwijs moeten “hervormen” naar de behoeften van de bedrijfswereld. Het vermarkten van het hoger onderwijs leidde ook bij ons tot protest. De afgelopen jaren waren er diverse studentenacties, betogingen, bezettingen,... Toch werd de hervorming doorgevoerd. In Spanje willen de autoriteiten de hervormingen nu doorvoeren, maar tegen de achtergrond van een economische crisis radicaliseert het verzet en protest. In Barcelona werd een bezetting van een universiteitsgebouw gewelddadig opgebroken door de politie.

Terugblik In 2001 reeds betoogde Internationaal Verzet tegen de Bologna-hervormingen in het onderwijs. Dat was onder meer het geval met de jongerenbetoging tegen de EU-top van oktober 2001 in Gent waar onderstaande foto werd genomen.Of wat dacht je van deze foto uit een nog verder verleden. Het moet zowat 10 jaar geleden zijn op een actie van de Actief Linkse Studenten tegen Bologna.

De ordedienst van NSV-betoging oefende reeds in Maastricht

Op 1 maart hield de ordedienst van de NSV-betoging (en tevens van het Vlaams Belang) een algemene repetitie in Maastricht met een betoging tegen het Nederlandse drugbeleid. Een meerderheid van Vlaamse betogers trok er door de straten onder begeleiding van Voorpost van Luc Vermeulen. Voor de betoging van start ging, werden de troepen op de hoogte gebracht van hun taak. Dat ging er blijkbaar nogal militaristisch aan toe. We kregen een foto toegestuurd van de briefing van de Voorpost-ordedienst.

19.3.09

Xaveriuscollege in Antwerpen uit de bocht

Het Xaveriuscollege in Antwerpen verbiedt scholieren om als gothic gekleed naar school te gaan. Dat zou volgens de directeur leraars en andere scholieren angst aanjagen. Twee scholieren kwamen met hun verhaal naar buiten in onder meer Gazet van Antwerpen. Daar stelden ze dat enkel wie hen niet kent, angst heeft. Het gaat om gewone alternatieve jongeren die blijkbaar niet mogen gekleed gaan zoals zij dat willen. Internationaal Verzet vindt dat schandalig: jongeren moeten het recht hebben om aan te doen wat zij willen. We zullen wel zelf over ons eigen uiterlijk beslissen!

Zie ook: http://www.gva.be/antwerpen/borgerhout/leerlingen-xaveriuscollege-mogen-excentrieke-outfits-niet-meer-dragen.aspx (er staat een poll bij, aarzel niet om te stemmen)

Meerderheid Fransen steunt protestacties

Vandaag wordt in Frankrijk actie gevoerd door de vakbonden. Duizenden arbeiders zullen protesteren tegen het economisch beleid van de regering. De protestacties kunnen op de steun van een grote meerderheid van de Fransen rekenen. Eerder was er op 29 januari een nationale stakingsdag. De toegevingen die Sarkozy nadien wou doen, volstonden niet. 78% van de Fransen steunen de acties (volgens een peiling van IFOP voor Paris Match). Zelfs onder de eigen kiezers van Sarkozy steunt een meerderheid de acties, 53% van de kiezers van centrum-rechts is voor de acties! Sarkozy verwees in de aanloop naar de acties zelfs naar mei ’68 toen hij stelde dat de sociale thema’s in mei altijd wat verhitter naar voor komen. Hij voegde er aan toe dat hij voor de acties van vandaag (dus nog in de aanloop naar die warme mei-maand) een grote opkomst verwacht.

Economische crisis, armoede, werkloosheid: fascisten hebben geen antwoord

Op 26 maart organiseert de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) haar jaarlijkse betoging, ditmaal in Leuven. De NSV is een neo-fascistische studentenorganisatie met heel wat gewelddaden op haar palmares. Tijdens en na haar betoging trekt de NSV de stad in en pakt migranten, holebi’s en andersdenkenden fysiek aan. De NSV is de officieuze kweekvijver van het Vlaams Belang. De kaders van het Vlaams Belang hebben zich gevormd binnen de NSV. Filip Dewinter was bijvoorbeeld vroeger de voorzitter van NSV-Antwerpen.

Is de strijd tegen extreem-rechts minder belangrijk als het VB stemmen verliest door de opkomst van populistisch rechts met onder meer de Lijst-Dedecker? Wij denken van niet. Waar het VB vroeger de stoottroepen onder controle kon houden door jobs uit te delen en nieuwe verkiezingsoverwinningen voor te spiegelen, zal dit vandaag moeilijker zijn. Dat kan een aantal groupuscules, zoals NSV en andere neo-fascistische groepen (zoals Blood&Honour dat doorgaans ook deelneemt aan de NSV-betoging), ertoe aanzetten om meer gespierd uit de hoek te komen.

Wij roepen op om deel te nemen aan de anti-NSV betoging. Dat moet volgens ons een geweldloze en talrijke betoging worden. Met onze numerieke sterkte kunnen we een duidelijke boodschap naar voor brengen. We willen aantonen dat de meerderheid van de bevolking niet wil dat fascisten zomaar hun gewelddadige politiek op straat kunnen voeren. Daarnaast willen we bouwen aan een linkse oppositie tegen het rechtse beleid.

De voedingsbodem voor extreem-rechts en rechtse populisten, is het ongenoegen over de neoliberale anti-sociale politiek van de traditionele partijen, helaas ook die van “links”. De patroons willen hun crisis op onze schouders afwentelen. Iedere dag gaan honderden jobs verloren. De snelle groei van de werkloosheid zal de competitie voor een job nog doen toenemen. Als er geen links alternatief is op het jobverlies, is een toename van racisme niet uitgesloten. Het is het gedroomde scenario voor extreem-rechts.

De economische crisis leidt ertoe dat een steeds grotere laag het huidige systeem in vraag begint te stellen. Dat betekent evenwel niet dat links automatisch hiervan zal profiteren. De afkeer tegenover het neoliberale beleid kan ook rechtse krachten versterken indien deze zich kunnen profileren als “anders” of als “rebels”. Bovendien leidt de crisis tot meer tekorten en een hardere strijd voor die tekorten. In de neerwaartse spiraal voor onze lonen en levensomstandigheden, kan een verdeel-en-heerspolitiek een zekere impact hebben.

Wij willen op 26 maart in Leuven betogen onder de slogan “Jobs, geen racisme”. Extreem-rechts heeft geen antwoord op de economische crisis, werkloosheid of armoede. We moeten bouwen aan een kracht die een socialistisch antwoord biedt.

Stefanie, Leuven

18.3.09

Honderden kinderen vermoord in “vergeten oorlog”

In Sri Lanka woedt een “vergeten oorlog”. Er vielen reeds duizenden slachtoffers, waaronder honderden kinderen. Toch blijft de media grotendeels zwijgen over wat er gebeurt in Sri Lanka. De regering, geleid door Sinhalese chauvinisten, voert oorlog tegen de Tamils in het Noorden en Oosten van het land. De Tamils komen op voor het recht op zelfbeschikking, maar werden militair vernederd door het Sri Lankese leger. Bij die militaire operatie kwamen volgens Unicef honderden kinderen om en dreigen duizenden anderen om te komen omwille van een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Er wordt nog altijd gevochten tussen leger en Tamil Tijgers, waarbij zowat 70.000 tot 200.000 Tamils vast zitten in een kleine zone in het district Mullaitivu.

Anti-racistische meeting in Antwerpen verstoord – doe mee met de anti-NSV betoging!

Extreem-rechts loopt er gefrustreerd bij aan de Antwerpse universiteit. Om die frustraties uit te werken, viel een groep van een 20-tal aanhangers van diverse extreem-rechtse groeperingen gisteravond een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten binnen. De extreem-rechtse studenten vatten plaats in de zaal van de universiteit waar later de ALS een meeting wou houden over de strijd tegen fascisme.
> Reactie op de site van Blokbuster

donderdag 26 maart - 20u - Damiaanplein, Leuven - anti-NSV betoging

Stijgende werkloosheid en stijgende werkdruk – de oplossing is eenvoudig

De werkloosheid neemt sterk toe als gevolg van de crisis. Tegelijk is er de afgelopen jaren een scherpe toename geweest van de werkdruk. Uit een Nederlandse studie blijkt dat zowat 5% van de beroepsbevolking uitgeblust is, bij ons zou dat neerkomen op 150.000 mensen met een burn-out als gevolg van stress op de werkvloer. Daarnaast heeft 16% symptomen die wijzen op een dreigende burn-out. Onder meer in de zorgsector is er een groot probleem. De toename van zowel werkloosheid als werkdruk is natuurlijk schandalig: waarom moet een kleiner aantal mensen steeds harder werken in de plaats van het werk te verdelen? De kapitalistische winstlogica botst met onze belangen en redelijke voorstellen zoals een arbeidsduurvermindering tot een 32-urenweek met loonsbehoud en bijkomende aanwervingen. Met een dergelijke maatregel kan het beschikbare werk verdeeld worden en kan de werkdruk naar beneden worden gehaald. Het zou voor iedereen beter zijn, behalve voor de winsten van een kleine groep kapitalisten.

17.3.09

CIA foltert terreurverdachten

Het Rode Kruis bevestigt dat de CIA terreurverdachten foltert. Dat is geen gratuite bewering, het Rode Kruis moet mee de toepassing van de Conventies van Genève opvolgen. De folteringen vonden onder meer plaats in Guantanamo Bay en andere geheime gevangenissen. Er waren diverse getuigen die het hadden over waterboarding (verdrinkingssimulatie), ), langdurige stressposities, slagen en verwondingen, slaapdeprivatie, blootstelling aan extreme temperaturen, naakte en geketende opsluiting, onder meer in een kleine kist. En dat uiteraard allemaal in naam van de democratie. Amnesty International stelt dat de getuigenissen verder gaan dan wat tot nu toe werd aangenomen over de praktijken die blijkbaar worden toegepast door de CIA.

Heusden-Zolder: massale optocht tegen mogelijke uitwijzing klasgenoot

In Heusden-Zolder was er gisteren een massale optocht van schoolgenoten en leerkrachten van een met uitwijzen bedreigde scholier. Maar liefst 1.800 mensen stapten op. Een 17-jarige scholier dreigt met zijn moeder uitgewezen te worden naar Rusland. De scholier zit in het vijfde jaar economie en is volgens de school een voorbeeldige leerling. De actie kreeg de steun van het schepencollege en de CD&V-burgemeester. Die laatste verklaarde dat de scholier en zijn moeder volgens de “criteria in het regeerakkoord” in aanmerking zouden komen voor een regularisatie. Probleem is natuurlijk dat de regering, waar ook CD&V toch een belangrijke rol in speelt, niet eens een beperkte regularisatie zoals in het regeerakkoord werd vastgelegd uitvoert. Als de burgemeester van Heusden-Zolder haar standpunt consequent wil verdedigen, moet ze dringend in de eigen partij orde op zaken zetten...

16.3.09

2 april: jongerenmars voor werk in Londen

Op 2 april vindt in Londen een Jongerenmars voor werk plaats. De betoging kadert in het protest tegen de bijeenkomst van de G20 en wil een antwoord naar voor brengen op de gevolgen van de crisis voor jongeren. De betoging van “Youth Fight for Jobs” start ’s ochtends in een wijk met het tiende grootste werkloosheidscijfer van Groot-Brittannië. Lokale vakbondsmilitanten zullen er voor ontbijt zorgen. Hierna trekken de betogers naar het parlement en wordt ook aan de Nationale Bank gestopt. Aan de site van de Olympische Spelen 2012 wordt gestopt om vakbondsrechten te eisen voor het personeel. Er wordt geëindigd aan het centrum waar de G20 bijeenkomt. Daar zullen de betogers aan de kapitalistische politici duidelijk maken dat zij niet willen betalen voor hun crisis. In de aanloop naar de betoging vinden overal lokale bijeenkomsten en actiemomenten plaats. Hiernaast zie je een foto van een actie in Wales waarbij drie als bankier verklede jongeren de voorbijgangers om een “gulle gift” vroegen: “550 miljard pond moet volstaan”.

Meer info vind je op deze site: http://www.youthfightforjobs.com

Verzekeraar AIG betaalt 165 miljoen dollar aan bonussen

De Amerikaanse verzekeraar AIG moest beroep doen op gemeenschapsmiddelen om te overleven. Het bedrijf kreeg 170 miljard dollar belastingsgeld toegeschoven. Dat geld wordt niet gebruikt om jobs te redden. Waar wel ruimte voor blijkt te zijn, is het uitdelen van bonussen aan de topmanagers. Die kregen reeds 165 miljoen dollar. AIG verklaarde dat het contractueel verplicht was om die bonussen uit te betalen. Dat de toplui mee verantwoordelijk zijn voor het risicovolle casino waarin werd gegokt en verloren (omdat er op de duur enkel nog lucht werd gekocht en verkocht), volstaat blijkbaar niet om te snoeien in hun bonussen. Over contractuele verplichtingen tegenover het gewone personeel zwijgen de meeste banken en financiële instellingen. Voor het gewone personeel is ontslag geen probleem, zolang de toplui maar over hun riante bonussen kunnen blijven beschikken. Hiermee maken deze toplui overigens duidelijk waarom er een volledige nationalisatie onder gemeenschapscontrole nodig is: als de gemeenschapsmiddelen aan de huidige topfiguren worden gegeven, doen ze immers gewoon verder met hun asociale beleid.

Tegen 2100 geen ijs meer op Noordpool?

Het blad “Nature Geoscience” bracht een artikel van Julien Boé van de Universiteit van Californië waarin wordt voorspeld dat tegen het einde van deze eeuw de Noordpool in september ijsvrij zal zijn. Die voorspelling gebeurt op basis van simulaties op basis van de achteruitgang van het ijsniveau tussen 1976 en 2006. De onderzoeker beweert dat de snelheid waarmee het ijs verdwijnt, wordt onderschat.

13.3.09

Vuurwerk gooien naar politie aanleiding sluiting neo-nazistische webwinkel

Het gaat niet goed met de pleitbezorgers van het zuivere arische ras. De verantwoordelijke voor de webwinkel van het neo-nazistische Blood&Honour houdt zich zelfs ledig met volksvreemd vermaak als vuurwerk. De man werd hiervoor veroordeeld tot een celstraf waardoor Blood&Honour zich genoodzaakt zag om haar webwinkel te sluiten. Dat is natuurlijk bizar. Wist Barry Kluft van B&H dan niet dat vuurwerk ontdekt werd door de Bengalen (inwoners van het huidige Bangladesh) en op grotere schaal werd toegepast door de Chinezen? Erg “arisch” lijkt het volgens hun logica dus niet te zijn. Maar bon, Barry zit dus vast wegens het gooien van vuurwerk naar de politie en dat volstaat voor B&H om te spreken van een “politieke gevangene”.

Geweld: symptoom van een zieke maatschappij

Artikel door Alain (Namen) uit de maart-editie van Socialistisch Links

Een aanval met paintball-geweren in het atheneum Jules Destrée in Marcinelle. Een aanval van een 15-tal jongeren in het koninklijk atheneum van Alleur. Agressie met messen tegen een leerkracht in het instituut Don Bosco in Ghlin. De laatste tijd duiken er in de pers regelmatig berichten op van jongerengeweld in en rond scholen. Welk antwoord geven we op dit blijkbaar toenemend probleem? Is repressie de enige oplossing?

Iedereen heeft recht op veiligheid. De leeromgeving moet bescherming bieden aan jongeren zodat ze in de best mogelijke omstandigheden opgeleid kunnen worden. De daders van bovenstaande feiten moeten dan ook gestraft worden. Welke sancties schuift de huidige regering naar voor? Het opsluiten van minderjarige jongeren in jeugdgevangenissen. Het verhogen van het aantal politieagenten en van toezicht en controle. Inperking van de burgerlijke vrijheden. Waar zal dit allemaal eindigen?

We moeten de agressies in een ruimer kader plaatsen. Naast agressie en vandalisme tegen personen en goederen zijn er nog andere vormen van geweld die tekenend zijn voor de malaise in de samenleving. Zelfmoord bijvoorbeeld, is de tweede doodsoorzaak bij jongeren tussen de 15 en 25, na het verkeer.

Het toenemend alcohol – en drugsgebruik bij jongeren is een ander teken aan de wand. Volgens een onderzoek in opdracht van de Wereld Gezondheidsorganisatie in 2006 neemt 18,1% van de jongeren in ons land tussen 12 en 14 minstens één verdovend middel.

Als we weten dat 15% van de gezinnen in ons land onder de armoedegrens leeft, is het misschien niet zo gek om een verband te leggen tussen het kapitalistisch systeem dat zovelen uitsluit en het toenemend gewelddadig gedrag van sommige jongeren.

Het onderwijs is zeer selectief en ongelijk. Een leerling op drie verlaat het onderwijs zonder diploma secundair onderwijs. Er is een toename van het aantal leerlingen dat zijn jaar moet overdoen en in een richting wordt geduwd die hij/zij zelf niet wenst. Het gevolg daarvan is dat veel leerlingen afhaken en een afkeer hebben van het onderwijssysteem en de mensen die er in tewerkgesteld zijn. De eerste slachtoffers van dit systeem zijn kinderen van ouders met een laag inkomen. Ze lopen meer risico om hun jaar over te doen en/of om doorverwezen te worden naar technisch of beroepsonderwijs. Het prestatiegericht onderwijs beschouwt die richtingen als “minderwaardig”.

Jongeren in alle richtingen worden gedwongen steeds beter te presteren en dat van jongsaf aan. Zelfs in de lagere scholen neemt het gebruik van rilatine sterk toe. Vorig jaar werden in België 14,8 miljoen pillen verkocht (begin jaren 1990 waren dat er nauwelijks 200.000).

De prestatiedruk gaat gepaard met een consumptiedruk en een grotere rol van ideaalbeelden. De reclame-industrie heeft in tegenstelling tot het onderwijs geen tekort aan middelen. Dit versterkt het idee dat alles kan en mag, zolang er maar voor wordt betaald. De media hebben bovendien een grote invloed op jongeren die nog op zoek zijn naar een eigen identiteit. Dit versterkt het beeld van de vrouw als lustobject en een seksualisering van de samenleving. Het is niet verwonderlijk dat er iedere week een verkrachting wordt gemeld in een school.

De doelstelling van onderwijs is onder meer het leren omgaan met frustraties en verlangens. De reclameindustrie doorkruist dit door steeds maar te herhalen dat alles onmiddellijk kan en mag als je maar betaalt. In een samenleving waar alles te koop lijkt te zijn, maar waar veel mensen uitgesloten zijn van consumptie, groeien er frustraties die o.a tot uiting komen in geweld op school. In een aantal gevallen is het geweld extreem, zoals de moord op Joe Van Holsbeeck.

We moeten opkomen tegen alle vormen van geweld en onveiligheid. Dit begint met het gevecht tegen sociale problemen. Op een moment dat duizenden mensen hun baan verliezen, liggen veel uitkeringen nog altijd onder de armoedegrens. Er is een beleid nodig voor de verbetering van de sociale zekerheid en het behoud van onze banen. Er moet een einde worden gemaakt aan de ongelijkheid in het onderwijs op alle niveau’s door voldoende middelen vrij te maken. Er is daarnaast ook nood aan een betere toegang tot cultuur om een tegengewicht te bieden tegen op de dominantie van de reclameindustrie. Dit systeem is rot tot op het bot, tijd voor een socialistisch alternatief!

12.3.09

Twee maten en gewichten

De journalist die met een schoen naar voormalige VS-president Bush gooide voor het oog van de camera’s is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. In Irak zijn ludieke acties blijkbaar niet vrijblijvend. Bush zelf heeft voor het bevel om Irak binnen te vallen en daar een slachtpartij aan te richten overigens geen enkele straf gekregen. Een man die daartegen protesteert door met een schoen te gooien, krijgt drie jaar cel.

Gents NSV-debat mag niet in zaal Unief

De Gentse afdeling van NSV, de extreem-rechtse club van VB-studenten, heeft een nieuwe nederlaag geleden. Eerder dit academiejaar werd geprobeerd om een debat in de gebouwen van de Gentse universiteit te organiseren, maar dat werd verhinderd door een mobilisatie van studenten. Nu wou de NSV nogmaals proberen om aan de Gentse universiteit een debat te organiseren. Dat moest plaatsvinden op 10 maart. De rector weigerde toelating te geven, waarop de NSV naar de Raad van State trok. Na enig getouwtrek en onduidelijkheid bleek uiteindelijk dat de Raad van State de argumenten van de rector volgde waardoor de NSV niet aan de universiteit kon bijeenkomen.

Asiel: na religies en rectoren, ook protest van advocaten

Eerder waren er opmerkelijke standpunten van de georganiseerde religies en levensbeschouwingen in ons land, alsook van de rectoren van de Vlaamse universiteiten. Telkens werd uitgehaald naar het repressieve asielbeleid. Zij worden nu gevolgd door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone. Die gaan zelfs over tot een rechtszaak om de regering te laten veroordelen omdat er nog altijd geen werk is gemaakt van een regularisatie. Daarbij wordt telkens gepleit voor een regularisatie volgens bepaalde criteria en niet voor een algemene regularisatie (een eis die wij verdedigen). Maar het feit dat er vanuit dergelijke diverse en onverwachte hoeken protest komt, is toch veelzeggend over de wanhopige situatie waarin de traditionele partijen een groot aantal mensen-zonder-papieren heeft gebracht.

11.3.09

Wereldwijde crisis: Chinese export neemt sterk af

De wereldwijde economische crisis treft alle regio’s, ook landen die voorheen werden gezien als een mogelijke alternatieve motor van de wereldeconomie. De Chinese export nam in februari bijvoorbeeld met 25,7% af tegenover dezelfde maand een jaar geleden. Ook de import daalde met 24,1%. De sterke daling van de export is erger dan verwacht en zal steeds meer leiden tot bedrijfssluitingen en een toename van de werkloosheid. Dat zal op zijn beurt leiden tot een groeiend ongenoegen en het potentieel van enorme sociale onrust. De kapitalistische experimenten van de Chinese “communisten” zijn duidelijk mislukt.

Afghaanse heroïne leidt ook tot problemen in Rusland

Rusland kampt met een toenemend drugsprobleem. De sterke toename van de invoer van Afghaanse heroïne versterkt de problemen en bedreigt volgens Russische ambtenaren zelfs de nationale veiligheid van het land. Afghanistan is wereldwijd goed voor 93% van de heroïneproductie, een positie die enkel nog versterkt werd tijdens de zogenaamde “oorlog tegen het terrorisme”. De productie van drugs in Afghanistan is reeds langer een probleem en zorgde voor een sterke toename van de aanwezigheid van drugs in onder meer Iran en Pakistan, waar de afgelopen jaren het probleem sterk toenam. Nu blijkt de Afghaanse heroïne ook de weg te vinden naar de Russische markt. De Russische gezondheidsminister stelt dat er in het land tot 2,5 miljoen drugsverslaafden zijn (op een bevolking van 140 miljoen). In de eerste twee maanden van dit jaar werd 400 kilogram heroïne in beslag genomen, 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor Rusland is het quasi onmogelijk om de grens met Kazakstan (waarlangs de drugs het land binnen komt) te bewaken, die grens is 7000 kilometer lang.

Afdankingen ondanks recordwinsten

Total boekte vorig jaar een nieuwe recordwinst. De oliemultinational gaat toch over tot het schrappen van jobs. In Frankrijk zouden 306 jobs verdwijnen. Vorig jaar boekte total 14 miljard euro winst, de grootste winst ooit voor een Franse groep. Voor sommigen is het blijkbaar nooit genoeg...

10.3.09

Antwerpen. Politierepressie aan de Karel de Grote hogeschool

Naar aanleiding van de conferentie rond de internationale vrouwendag en de anti-NSV betoging, wilden we met de ALS afgelopen woensdag een campagnedag houden op de Karel de Grote-hogeschool te Antwerpen. We hadden de voorbije weken al verschillende malen met succes op andere hogescholen en de UA dergelijke campagnes gevoerd. Deze campagnes verliepen telkens vlot en zonder problemen. Enkel op woensdag 4 maart op KdG SAW verliep het anders...
> Reactie van de Actief Linkse Studenten

ABVV tegen het kapitalisme

Gisteren verzamelden een goede duizend syndicalisten van de drie vakbonden voor de Beurs in Brussel. Het thema van de actie was: “Wij hebben betaald, we willen ook onze zeg! Halt aan 30 jaar ultraliberalisme”. De campagne van het Waalse ABVV “Het kapitalisme schaadt de gezondheid” was erg zichtbaar op de actie. Wij vinden het erg positief dat het Waalse ABVV een uitgesproken anti-kapitalistische campagne opzet (zie: http://contre-attaque.be). We hopen dat de anti-kapitalistische retoriek zal worden gevolgd door een anti-kapitalistisch programma en een opstelling waarmee een krachtsverhouding wordt opgebouwd tegen het kapitalisme om een socialistisch alternatief uit te bouwen.

Loonverlies voor Nederlandse postbodes

De Nederlandse postbodes krijgen de komende jaren 15% minder loon. Dat werd vastgelegd in een akkoord tussen patronaat en bonden. Vreemd genoeg gingen de vakbondsleiders akkoord met een dergelijke looninlevering. TNT Post stelde dat een loonsverlaging nodig was om jobs te redden. Alsof de looninleveringen van de afgelopen jaren jobs hebben gered. Met dit soort maatregelen wordt natuurlijk wel gehoopt dat er een precedent is om ook elders te besparen op de lonen. Blijkbaar moeten de arbeiders opdraaien voor de crisis. Toch als het van het patronaat afhangt.

9.3.09

Crisis: nieuw record jobverlies in de VS

Gelezen in De Standaard: "In februari gingen in de Verenigde Staten 651.000 banen voor de bijl. De werkloosheid liep zo op tot 8,1 procent van de bevolking, het hoogste peil in een kwarteeuw. Economen vrezen dat de werkloosheid ondanks alle steunmaatregelen en renteverlagingen nog zal oplopen tot 9procent voor er een kentering komt. Sinds de recessie in december 2007 begon, zijn er in de VS al 4,4 miljoen banen gesneuveld, de helft daarvan tijdens de jongste vier maanden. Het totaal aantal werklozen klom tot 12,5 miljoen.Het aantal werknemers dat afgelopen maand om 'economische redenen' verplicht werd om halftijds te gaan werken, steeg met 787.000 tot 8,6 miljoen."

Mexico: mentaal beperkte vrouw verkracht, deelstaat weigert abortus

In de Mexicaanse deelstaat Guanajuato werd een vrouw abortus geweigerd. Wettelijk gezien is het recht op abortus beperkt tot vrouwen die verkracht zijn, maar zelfs in dat geval wordt een toepassing van het recht veel vrouwen ontzegd. In Mexico ontstond opschudding rond het geval van Sandra Rodriguez. Deze vrouw raakte zwanger van haar baas, maar kreeg geen toegang tot abortus. De vrouw is mentaal beperkt en werkte als huispersoneel bij een rijke familie. Ze werd er verkracht en raakte zwanger. Abortus is er legaal voor vrouwen die verkracht werden, maar de deelstaat weigert dit toe te passen. Human Rights Watch klaagt aan: “Hoewel ze de wet aan hun kant hebben, stuiten die vrouwen op de criminele onverschilligheid van de instellingen.” Wie illegaal een abortus laat uitvoeren, kan vervolgd worden. In Guanajuato verkeerden de afgelopen jaren 130 vrouwen in die situatie. Verkrachters daarentegen worden met zachte hand aangepakt en komen snel vrij als ze al worden veroordeeld.

Vrouwendag. Emancipatie volgens het Vaticaan

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (8 maart) bracht ook de krant van het Vaticaan een standpunt naar buiten.L'Osservatore Romano stelde dat de uitvinding van de wasmachine het belangrijkste was voor de emancipatie van de vrouw. Dat dit standpunt nogal sterk uitgaat van het feit dat huishoudelijk werk sowieso aan de vrouw toekomt, lijkt de Vaticaanse krant te zijn ontgaan. Qua vrouwenemancipatie is er in Roomse kringen blijkbaar nog heel wat werk. Dat werd opnieuw bevestigd met het standpunt van kardinaal Batista Re die afgelopen weekend liet weten dat de moeder en dokter van een 9-jarig verkracht meisje uit de kerk worden gezet omdat ze het meisje hielpen met een abortus. Het 9-jarige meisje was verkracht door haar vader en was zwanger. Wellicht werd het meisje al sinds haar zesde misbruikt, de vader deed hetzelfde met een 14-jarige zus van het meisje. Die zus heeft een mentale beperking. De moeder en dokter werden door de Braziliaanse katholieke kerk “geëxcommuniceerd” (dat wil zeggen uit de kerk gezet) en die beslissing werd bevestigd in Rome onder het mom dat “de wetten van God meer legitimatie hebben dan die van de mensen.” Dat klinkt nogal Taliban-achtig...

6.3.09

Internationale vrouwendag

Zondag is het internationale vrouwendag, een dag van strijd voor een andere samenleving. Internationale Vrouwendag is een traditie die voortkomt uit de socialistische arbeidersbeweging. Clara Zetkin nam het initiatief hiervoor op een bijeenkomst van socialistische vrouwen. Sinds zowat 100 jaar staat internationale vrouwendag voor strijd, solidariteit en socialisme. Internationaal Verzet schakelt zich in deze traditie in. Hier kan je een dossier lezen over de oorsprong van de internationale vrouwendag. Zondag is er in Brussel ook een conferentie gepland.

SP.a begraaft Lange Zwabber - Janssens zag de bui al hangen...

Patrick Janssens moet de bui hebben zien hangen. Reeds maandenlang spraken de Antwerpenaren zich klaar en duidelijk uit tegen de Lange Wapperbrug. SP.a heeft een recente studie aangegrepen om formeel afstand te nemen van de Lange Wapper, ook al was de Antwerpse burgemeester voorheen een felle aanhanger van dat project - "Walk and don't look back" verklaarde hij enige tijd geleden nog. Nu kijkt Janssens wel terug. Hij maakt gebruik van de studie om met zijn partij een bocht van 180 graden te maken, zelfs tegen minister Van Mechelen in. Minister Van Mechelen had op basis van dezelfde studie verklaard dat de Lange Wapper er wel zou komen. Wellicht was Janssens bang van een electorale afstraffing, of wil hij de druk van een eventueel referendum vermijden. Het is nog niet zeker of de plannen voor de Lange Wapperbrug effectief zullen worden opgeborgen of niet. Wie zegt dat dit geen taktische positionering is met het oog op de verkiezingen?

Niet voor iedereen crisis

De overheid heeft miljarden in de banken gestoken, waarop deze aankondigen dat er jobs zullen verdwijnen. Met gemeenschapsmiddelen worden jobs afgeschaft en werkloosheidscijfers omhoog gedreven. Waarom werden de overheidsmiddelen niet gebruikt om jobs te creëren? Een aantal banken doet wel mee met de besparingen op het personeel, maar boekt intussen wel recordwinsten. Rabobank maakte vorig jaar 2,75 miljard euro winst, 2% meer dan in 2007. Toch wil Rabobank enkele duizenden jobs schrappen. De bank had immers meer winst willen maken.

5.3.09

Politici maken duidelijk dat zij en niet de Antwerpenaren beslissen over de Lange Wapper

Met zijn verklaring dat het tracé met de Lange Wapper er moet komen, maakte minister Van Mechelen (Open VLD) duidelijk dat hij niet van plan is om rekening te houden met de mening van de Antwerpse bevolking. De actiegroep Ademloos heeft reeds voldoende handtekeningen om een referendum over de kwestie af te dwingen, maar de minister wil daar duidelijk niet op wachten om de beslissing te nemen. Een onderzoeksbureau moest verschillende tracés beoordelen en kwam tot de conclusie dat het alternatief van de StRaten-Generaal het beste was indien er tol zou komen voor vrachtwagens en auto’s in alle drie de tunnels (Kennedytunnel, Liefkenshoek en de nieuwe Scheldetunnel). Daarna volgde het tracé van de BAM en het alternatief van de StRaten-Generaal met enkel tol voor vrachtwagens. Minister Van Mechelen verklaarde meteen: “Wat mij betreft is de discussie over het tracé definitief beslecht.” En nog: “Er is genoeg getalmd. Nu de derde opinie bekend is, moeten we definitief knopen doorhakken en de Oosterweel realiseren! Het huiswerk is gemaakt, de kostprijs is door de aannemersgroep vastgeklikt. De procedure voor de bouwaanvraag mag opgestart worden, dan kunnen we volgend jaar beginnen bouwen om eind 2014 de Oosterweel in gebruik te nemen.”

Dewinter heeft eens gelijk...

In een interview met het Nederlandse De Pers stelde Filip Dewinter: "Een linkse protestpartij zoals de Nederlandse SP zou ons ook stemmen kunnen kosten. We vissen in dezelfde vijver van kiezers die zich verzetten tegen de traditionele partijen." Hiermee bevestigt Dewinter dat de kiezers van het VB geen overtuigde racisten zijn, maar uit ongenoegen tegenover het establishment voor het VB stemmen en kunnen worden overgewonnen voor een strijdbaar links alternatief. Hij bevestigt met andere woorden een standpunt dat Blokbuster al jarenlang naar voor brengt.

Lappersforter in cel wegens stelen vervallen eten uit afvalcontainer

Een activist van het Lappersfortbos in Brugge is veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij vervallen eten uit een afvalcontainer van een supermarkt had “gestolen”. Hij werd betrapt toen hij wegreed met een bakfiets. Parketwoordvoerder Berkvens heeft het over “diefstal met inklimming en braak.” Dezelfde Berkvens verklaarde enkele jaren geleden nog dat de mensen van Blood&Honour voor weinig overlast zorgen, hij deed die verklaring nadat een zwarte man in elkaar werd geslagen voor een neo-nazistische verzamelplaats (die een paar dagen later gewoon terug open mocht gaan). Berkvens stelt dat de opsluiting het gevolg is van het zwijgen van de gearresteerde. Alleszins valt het op hoe er blijkbaar met twee maten en gewichten wordt gewerkt: neo-nazi’s die mensen in coma slaan zijn blijkbaar ongevaarlijk, wie afval wegneemt een crimineel.

4.3.09

Na religies en levensbeschouwingen vragen nu ook rectoren wijziging asielbeleid

Het asielbeleid leidt tot een enorme wanhoop en woede onder mensen-zonder-papieren. Reeds maandenlang worden ze aan het lijntje gehouden. De georganiseerde religies en levensbeschouwingen spraken zich eerder in een opgemerkt gezamenlijk standpunt uit tegen het huidige asielbeleid. Ze worden daar nu in gevolgd door de rectoren van de Vlaamse universiteiten. Die stelden samen een tekst op waarin het repressieve asielbeleid op de korrel wordt genomen. De rectoren roepen op tot “Het snel regulariseren van het verblijf van de eerste categorie van personen die in het regeerakkoord worden genoemd. Het betreft mensen die vaak al lang in België verblijven. Hun kinderen krijgen vorming in onze scholen en hogeronderwijsinstellingen en staan klaar om hun professionele deskundigheid ten dienste te stellen van onze samenleving.” Dat is natuurlijk beperkt en geen algemene regularisatie, maar het is wel opvallend dat na de godsdiensten nu ook de rectoren zich tegen het asielbeleid van Turtelboom en co keren.

Voedselbank is wellicht enige bank die niet in crisis is...

Alle banken kennen een enorme crisis. De Voedselbank niet. Momenteel maken 113.000 mensen gebruik van de voedselbank, een nieuw record. Er is een tekort aan voedsel om te bedelen aan wie het nodig heeft. In januari 2008 waren er 107.000 mensen die beroep deden op de Voedselbank, in januari 2009 waren dat er al 113.000 of meer dan 1% van de bevolking.

Trouwe VB-soldaat stapt uit partij

Luc Sevenhans stapt uit het Vlaams Belang en zetelt voortaan als onafhankelijke. Overstappen naar een andere partij is volgens hem nog niet aan de orde, VB-voorzitter Valkeniers ziet hem echter al bij CD&V belanden. Sevenhans was defensiespecialist van het Vlaams Belang en was reeds 30 jaar actief bij de partij.

In de beginjaren zou Sevenhans een rol hebben gespeeld in het verzamelen van financiële middelen voor de partij. Hij is al 12 jaar Kamerlid en tevens al lange tijd gemeenteraadslid voor het VB in Brasschaat. Het openblijven van de kazerne in Brasschaat is zowat het belangrijkste politieke doel van Sevenhans. Recent kwam hij in aanvaring met zijn partijleiding omdat hij pleitte voor het sturen van para’s naar Congo. Het VB verklaarde daar tegen te zijn en Sevenhans voelde zich als defensiespecialist gepasseerd.

Het lijkt erop dat Sevenhans vindt dat defensieminister De Crem het niet slecht doet. Er wordt beweerd dat er toenadering zou zijn tot CD&V, een gerucht dat mee wordt verspreid door VB-voorzitter Valkeniers in Gazet van Antwerpen: “Ik vraag me af hoe hij zijn Vlaams nationalistisch verleden kan rijmen met bewondering voor CD&V.” Het VB eist dat Sevenhans zijn zetel aan de partij terug geeft, hij zit als opvolger van Dewinter in de Kamer.

Voor het VB is dit een nieuwe nederlaag: Sevenhans is immers niet één van de Vlaamse parlementsleden die moet vertrekken wegens de dalende scores in de peilingen, hij is federaal parlementslid. Nadat zowat alle aangekondigde nieuwe verruimers terug van het toneel zijn verdwenen bij het VB, beginnen nu ook de oudgedienden de partij de rug toe te keren.

3.3.09

+15% werklozen

In januari was er sprake van een sterke toename van de werkloosheid in vergelijking met een jaar geleden. Toen ging het om een stijging met 10%. In februari is dat cijfer nog fors toegenomen waardoor er op jaarbasis nu reeds een stijging met 15% is. Opvallend is vooral de stijging bij jongeren met 31,2%. Ook bij mannen is er een forse toename met 24,9%. De stijging is het grootst in Limburg met 20,8%. Wanneer komt er een initiatief om iets te doen aan de stijgende werkloosheid? Waar blijft het nationaal offensief voor werk met bijvoorbeeld een mars voor werk?

Denys heeft eens gelijk

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, staat niet gekend om zijn linkse opvattingen. Maar voor een keer kunnen we ons wel vinden in een onderdeel van een standpunt dat hij schreef voor de krant De Morgen. Denys antwoordt op een stelling van econoom Noels die een generatiestrijd voorspelt. Denys schreef in zijn reactie onder meer: "Noels laat zich hier zand in de ogen strooien door marketinggoeroes. Ik denk dat het met de generatieclash nogal zal meevallen. Die clash komt er gewoon niet. Jongeren zullen als klasse nooit tegenover ouderen of gepensioneerden staan. Ten eerste zijn ze door familiale banden intiem met elkaar verbonden. Een collectieve (groot)vadermoord is niet plausibel. Ten tweede zullen heel wat jongeren ook profiteren van de toekomstige ontwikkeling in de vorm van ruime erfenissen en schenkingen. Ten slotte verschillen jongeren onderling te veel van elkaar. De Franse socioloog Bourdieu zei in 1978 al: "La jeunesse n'est qu'un mot." Als er in de nabije toekomst een clash komt, zal het een zeer traditionele zijn tussen verschillende sociale klassen. Het is niet toevallig dat Karl Marx de laatste weken een stevige mediacomeback maakt." Het laatste stukje hebben we even in het vet geplaatst om dat te benadrukken. We zijn het eens met Denys: de belangrijkste strijd is de klassenstrijd en daarin staan de jongeren aan de kant van de arbeiders. Denys mag dan al aan de andere kant staan, dat punt heeft hij wel correct ingezien.

Explosieve toename armoede

De armoede zal de komende periode sterk toenamen. Dat stelt alvast de Internationale Arbeidsorganisatie in een nieuw rapport. De IAO stelt dat het aantal werklozen met 18 tot 51 miljoen zal toenemen tegenover 2007. Wie nog werk heeft, is niet veilig voor armoede en onzekerheid. Integendeel, een meerderheid van de werkenden (53%) bevindt zich in een kwetsbare positie. Dat betekent dat er geen beroep kan worden gedaan op sociale vangnetten of dat de werkenden in armoede leven. 1,4 miljard werkenden zijn officieel arm, dat is 45% van de actieve niet-werkloze wereldbevolking.

2.3.09

Pensioen van 2.100 euro per dag voor ex-topbankier

De Britse bankiers hebben het bruin gebakken. Zij staan binnen de bankierswereld overigens niet alleen op dat vlak. De economische crisis leidt tot een grote woede onder brede lagen van de bevolking die zich afzetten tegen de bankiers. Op zo’n ogenblik is het niet tactisch om te doen zoals Sir Fred Goodwin, voormalige topman van Royal Bank of Scotland (RBS). De man kreeg een pensioenbonus van 693.000 pond per jaar, of 2.140 euro per dag! Daar kan je al eens goed van gaan eten, je kan er zelfs een nachtje mee op hotel gaan in Cannes met de volledige voormalige VRT-top. De pensioenbonus van Goodwin leidt tot verzet en zelfs de politieke verantwoordelijken voelen nattigheid. Premier Brown moest verklaren dat het onaanvaardbaar is dat een bank zoveel overheidsmiddelen krijgt om vervolgens een riante pensioenbonus te betalen.

Harde klappen

De Amerikaanse economie is harder geraakt door de crisis dan aanvankelijk werd aangenomen. In het vierde kwartaal van 2008 kromp de economie met 6,2%, een eerste schatting had het nog over –3,8%. Het was van 1947 geleden dat de particuliere consumptie twee kwartalen op rij kromp met meer dan 3%. In het vierde kwartaal was er een achteruitgang met 4,3%. Deze cijfers leiden ertoe dat economen waarschuwen voor 2009: de inkrimping van de economie zou in dit jaar wel eens groter kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen.