12.2.09

Sterke toename Russische werkloosheid

Gelezen in De Tijd: "Het aantal werklozen in Rusland is gestegen tot meer dan 1,73 miljoen. In één week tijd kwamen er 90.000 werklozen bij, verklaarde vicepremier Aleksander Joekov. 'Nog onrustbarender is dat meer dan 1.000 bedrijven willen overschakelen naar verkorte werktijden of hun werknemers technisch werkloos hebben gemaakt', zei Joekov. Het reële aantal werklozen in Rusland ligt waarschijnlijk hoger dan 1,73 miljoen. In augustus schatte de nationale dienst voor statistiek hun aantal op 4,5 miljoen. Daarbij hield de dienst ook rekening met mensen die niet officieel geregistreerd zijn door de arbeidsagentschappen."

Geen opmerkingen: