6.2.09

Sterke toename jongerenwerkloosheid

Belga bracht een bericht over de stijgende jongerenwerkloosheid: "Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 15-24 dat in het derde trimester van vorig jaar op zoek was naar een job, steeg in ruwe cijfers met 78 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie naar de arbeidsmarkt in het derde trimester van 2008. Het derde trimester is altijd de periode waarin de pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt terechtkomen, waardoor de werkloosheidsstatistieken dan hoger zijn. Volgens de FOD Economie is echter "sinds het begin van onze trimestriële onderzoeken in 1999, de stijging van het aantal werkloze jongeren nooit zo aanzienlijk geweest als in het derde trimester van 2008". In vergelijking met dezelfde periode in 2007 steeg het aantal werklozen met 9,1 procent, of 31.200 mensen. Bij de jongeren en de 50-plussers bedroeg de stijging respectievelijk 16 en 34,8 procent."

Geen opmerkingen: