10.2.09

Naar 10.000 faillissementen dit jaar

Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar in ons land, verwacht een toename van het aantal failliete bedrijven tot 10.000 dit jaar. In 2008 werd reeds een sterke stijging gezien in het aantal bedrijven dat failliet ging: 8.512 ondernemingen legden de boeken neer. Nu wordt een verdere stijging verwacht die over de symbolische grens van 10.000 kan gaan. Wereldwijd wordt een stijging met 25% verwacht. Graydon houdt het voor ons land voorlopig op 9.000.

Geen opmerkingen: