23.2.09

Mensen-zonder-papieren voeren actie

Sinds 4 april vorig jaar hebben de sans papiers een golf van bezettingen gelanceerd in de gebouwen aan de ULB, de VUB en aan de UCL. Ondanks hun verschillen in leeftijd, geslacht, religie en afkomst leverden de sans papiers een eengemaakte strijd onder de eis voor een regularisatie van hun situatie.

Overal waar de sans papiers zich vestigden werden er steuncomités opgericht waarin leden van ALS of LSP en persooneelsledenen samen de strijd zijn aangegaan met hun buitenlandse collega’s om een einde te maken aan deze onwaardige situatie in een land dat beweert democratisch te zijn.

Overal waar wij tussenkwamen hebben we gewezen op het feit dat mensen zonder papieren de eerste slachtoffers zijn van het kapitalistisch systeem dat via haar multinationale plunderingen overal verwoesting zaait en neokoloniale landen ruïneert.

ALS verdedigt de noodzaak om zich met de sans-papiersbeweging naar de arbeidersbeweging te richten en gebruik te maken van haar strijdinstumenten. De sans papiers worden namelijk zeer beperkt in hun mogelijkheden door onder andere de deregulering van de arbeidsmarkt en een deportatiebeleid die hen op de zwarte arbeidsmarkt verder in de onzekerheid duwt. Ze worden zelfs gebruikt door het patronaat om de lonen van andere arbeiders ook verder onder druk te zetten.

Enkel arbeiders in een verenigde strijd van mannen en vrouwen, Walen en Vlamingen, Belgische arbeiders en mensen zonder papieren, zal kunnen leiden tot de realisatie van onze eis voor waardig werk voor iedereen. Uiteindelijk hebben we allemaal gemeenschappelijke belangen te verdedigen tegenover de winstbelangen van het patronaat.

Giuliano

Geen opmerkingen: