26.2.09

Meer ADHD-medicatie onder jongeren en kinderen

Tussen 2004 en 2007 is het aantal kinderen (onder de 17 jaar) dat ADHD-medicatie neemt verviervoudigd. Ook het gebruik van antipsychotica nam toe, namelijk met 7%. Onder jongeren in het algemeen was er een stijging van het gebruik van ADHD-medicatie met 36% tot bijna 60.000 jongeren. De helft van de gebruikers was jonger dan 12. Het explosieve gebruik van dergelijke medicatie, is niet bepaald een uitdrukking van een gezonde samenleving. Zelfs specialisten moeten het toegeven: “De vraag is of een kind die medicatie krijgt, omdat hij ADHD heeft of omdat het een beetje te lastig of onrustig is.” Naarmate de prestatiedrang wordt opgedreven, wordt ieder moment dat een kind een beetje lastig is aangegrepen om meteen naar zware middelen te grijpen. En dan is er verwondering over het feit dat er meer jongeren met psychologische problemen zijn…

Geen opmerkingen: