9.2.09

Het “Nucleair Forum”: Albert Frères nucleaire lobby

Sinds een week kunnen we op elke straathoek reclame voor het “nucleair forum” bewonderen. Wat moet doorgaan voor een “open” discussieforum is in werkelijkheid een onderdeel van een lobbystrategie van Electrabel. De energiereus wil via het openhouden van de verouderde kerncentrales haar winsten opdrijven. Dat dit op de kap van het milieu en de belastingbetalers gebeurt, zal haar worst wezen.

Wie de laatste dagen de deur uitkwam kon er niet naast kijken. Alle bushaltes worden versierd met affiches van het “Nucleair Forum”. Men probeert de campagne te verpakken als zou het gaan om een boodschap van algemeen nut. De slogan “U bent voor kernenergie want u denkt aan de toekomst”, doet echter twijfelen aan de objectiviteit van dit Nucleair Forum. Ook de aangezochte acteur die de reclameboodschap moest inspreken, krabbelde terug en had het over manipulatie.

Het Nucleair Forum noemt zich een forum van bedrijven en instellingen die zich willen inzetten voor de toepassing van nucleaire energie in België. Tot zoverre de objectiviteit van het Forum. In totaal werd meer dan 2 miljoen € in deze lobbycampagne gestoken. De campagne wordt betaald met de lidgelden van het Forum, de leden zijn instellingen en bedrijven. Het gaat om Suez, Electrabel en dochterbedrijven, maar ook overheidsinstellingen zoals SCK. Op deze manier betalen de belastingsbetalers zelf mee voor deze reclamecampagne.

De belangrijkste sponsor van de campagne is Suez-Electrabel. De voorzitter van het Forum is CEO van Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel. Het bedrijf van onder meer Albert Frère, de rijkste man van België, heeft er veel belang bij om de discussie over kernenergie te voeren. Het herroepen van de sluiting van de oude kerncentrales, zou Electrabel miljarden euro quasi “gratis” winst kunnen opleveren. Ook Albert Frère denkt aan zijn toekomst en is bijgevolg voor kernenergie.

Bij de privatisering van Electrabel door Verhofstadt en Di Rupo acht jaar geleden, werd bepaald dat de kerncentrales in 2025 zouden sluiten. De prijs van de kerncentrales op het ogenblik van de privatisering werd bepaald aan de hand van het aantal jaar dat ze nog in werking zouden blijven. Dat dreef de prijs naar beneden. Door nu de sluiting teniet te doen, slaat Electrabel een dubbele slag: er kan goedkoper elektriciteit worden geproduceerd omdat de centrales “gratis” zijn geworden (wedden dat dit evenwel niet merkbaar zal zijn op onze energiefactuur?). En het bedrijf moet de kosten van de sluiting nog niet betalen. Dat het verwerken van het afval een dure zaak is, maakt voor Electrabel niets uit. Dat laat het bedrijf wel betalen door de consument.

De “heropening van het nucleair debat” door Electrabel dient om de winsten van dit bedrijf te vergroten. Het inzetten van een zogenaamd neutraal “Nucleair Forum” is een loutere propagandastrategie. De verliezers in dit verhaal zijn wij allemaal. Verouderde kerncentrales betekent een groter gevaar voor de veiligheid van de bevolking. Het zal bovendien ongetwijfeld geen positieve impact hebben op de investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van hernieuwbare energie.

Wij denken dat de nucleaire technologie niet mag overgelaten worden aan private bedrijven voor wie enkel de winst telt en niet de veiligheid of het milieu. De gemeenschap moet de controle kunnen uitoefenen op essentiële sectoren zoals de energiesector. De afgelopen jaren van geliberaliseerde energiemarkt hebben enkel een kleine groep kapitalisten als Albert Frère windeieren gelegd. Wij krijgen minder (en gevaarlijker) diensten voor meer geld.

Bovendien bleek de afgelopen dagen dat Electrabel soms wel erg makkelijk spreekt over “groene energie” om daar overheidssubsidies voor te krijgen (maar intussen deze energie wel grotendeels laat opwekken in steenkoolcentrales). Verder leek de beveiliging van de kerncentrale van Doel voldoende lek te zijn om meerdere bezoeken van voormalig ALF-kopstuk Anja Hermans mogelijk te maken.

De balans van de liberalisering van de energiesector is niet bepaald positief: dure prijzen, corruptie, lobbywerk, onveiligheid en puur bedrog. Wat ons betreft is een open discussie over kernenergie mogelijk. In de periode van wetenschappelijk onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zal kernenergie mogelijk als tijdelijke oplossing noodzakelijk zijn. Maar wat we wel zeker weten, is dat het onverantwoord is om iets gevaarlijk als kernenergie over te laten aan de winsthonger van de private sector en aasgieren als Albert Frère. Die willen onze stem in het debat beperken tot een kunstmatige deelname aan een zogenaamd “forum”. Als we echt iets te zeggen willen hebben over een belangrijk gegeven als onze energie, zal het nodig zijn om de sector te nationaliseren onder controle van de bevolking.

Jonas (Gent)

Geen opmerkingen: