26.2.09

Erkende godsdiensten in ons land verwerpen repressief asielbeleid

De afgelopen dagen kwamen de godsdienstige stromingen vooral in het nieuws met conservatieve uitschuivers zoals de negationistische bisschop Williamson die Argentinië moet verlaten of de reactionaire Taliban die van het (zogenaamd progressieve) Pakistaanse regime eens te meer vrijspel krijgt, nu ook in Pakistan zelf. Maar soms kan het dus ook anders. De erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in ons land hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin ze oproepen tot een regularisatie van de mensen-zonder-papieren. Het repressieve asielbeleid wordt op de korrel genomen. Ook al gebeurt dat voorzichtig, het feit dat katholieken, moslims, protestanten, anglicanen, orthodoxen, joden, boeddhisten en vrijzinnigen dat samen doen, zorgt voor enige ophef.

Geen opmerkingen: