20.2.09

Blood&Honour: veel bloed, weinig eer

Humo pakt deze week uit met een opvallend artikel over de neo-nazi’s van Blood&Honour in ons land. Er worden een aantal vragen opgeworpen die op zijn minst verdienen om verder onderzocht te worden. Humo komt terug op de moord op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver waarbij Jurgen Goris twee jongeren neerschoot. Goris werd veroordeeld, maar de banden met Blood&Honour werden wat bedekt in het onderzoek.

Scoutsmoord: afrekening tegen portiers?

In 2002 werden twee jongeren neergeschoten op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Al snel raakt bekend dat de dader, Jurgen Goris, gekend staat als skinhead en extreem-rechtse militant. Ook wij vernamen eerder reeds dat Goris onder jongeren in de streek gekend stond als een niet al te snuggere meeloper die naast zijn activiteiten bij de verkoop van drugs ook banden aan de dag legde met neo-nazi’s.

Veel meer was hierover niet geweten, maar nu blijkt dat die banden met neo-nazi’s wel wat verder gingen dan louter contacten. Meer nog: het wapen dat Goris een dag eerder in alle haast kocht, zou hij verkregen hebben via Joeri Van der Plas, een Dendermonds kopstuk van Blood&Honour (Bloed, Bodem, Eer en Trouw). De Staatsveiligheid deelde aan het parket mee dat het wapen mogelijk van Thomas Boutens afkomstig was, een ander gekend kopstuk van Blood&Honour. En nog een straffe vaststelling: in het uur voor de moord in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kreeg Goris 5 SMS’jes en één telefoonoproep van Thomas Boutens. Wat had die om half twee ’s nachts mee te delen aan Goris? En vooral: waarom heeft het gerecht dit element nooit onderzocht?

De moord werd afgedaan als een caféruzie. Twee jongeren hadden toevallig wat bier op Jurgen Goris gemorst bij wie alle stoppen doorsloegen en die uiteindelijk de twee neerschoot. Een ordinaire ruzie tussen toevallige passanten? Humo werpt twijfel op over die stelling die ook door het gerecht lijkt te zijn gevolgd. De twee slachtoffers blijken toevallig portiers te zijn. Goris bleek hen wel degelijk te kennen, hij was door één van de twee uit een café gezet omdat hij er weed had gerookt en een andere keer was hij uit een café buitengegooid omdat hij de Hitlergroet bracht.

Eén van de slachtoffers was voorheen actief als portier bij onder meer La Rocca in Lier en daarbij werd al eens geweld gebruikt in het kader van de portieroorlog. Het andere slachtoffer was eveneens portier en werd in april 2002 nog het slachtoffer van een poging om hem omver te rijden op de parking van The Reflex in Westerlo. Nu wordt in Humo gesuggereerd dat de moord in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wel eens om “wapens, drugs en politiek” zou kunnen gegaan hebben.

Drugs en wapens voor het Arische ras?

Het lijkt bizar dat een neo-nazistische groepering zich zo sterk op de drugshandel richt. Maar in het geval van Blood&Honour zijn er wel meer elementen die hierop wijzen. Het Dendermondse B&H-kopstuk Van der Plas was in Nederland betrokken bij een afrekening in het kader van anabolica-handel. Een (overigens onschuldige) man werd zijn pink afgesneden om de positie op de markt van stimulerende middelen te verdedigen. De verkoop van drugs (en wapens) diende om de politieke strijd te financieren.

Hoe drugshandel kon worden gecombineerd met de zogenaamde strijd voor een zuiver Arisch ras, is onduidelijk. Op dit vlak konden de blanke strijders zich wellicht vinden in de houding van de Afghaanse Taliban dat ook rijk geworden is met drugshandel. Daar wordt het argument gebruikt dat de drugs toch maar voor buitenlanders is en dat het dan maar hun probleem is. Een insider verklaart in Humo: “In principe waren we tegen drugs, maar met drugs is veel geld te verdienen. Zo eenvoudig is het.” Het doet wat denken aan de ondergang van het Odal Aktiekomitee in de jaren 1990. Ook daarover werd gefluisterd dat kopstukken te diep in de drughandel verzeild waren geraakt.

Openstaande vragen

Met de nieuwe onthullingen in Humo worden een aantal vragen opgeworpen. Zowel in het dossier van Goris als dat van het proces tegen BBET lijkt het erop dat het onderzoek naar de rol en het belang van drugs wat beperkt wordt. In beide gevallen wordt ook het verband tussen de twee dossiers – de scoutsmoord en BBET – onder tafel geveegd. Dat is alvast de indruk die er is en waarop vooralsnog geen antwoord kwam.

Tenslotte moet natuurlijk worden opgemerkt dat het marginale karakter van neo-nazi’s blijkbaar niet alleen tot bizarre standpunten leidt (we denken maar aan oproepen van BBET om “zaad te doneren” om het “Arische ras te versterken”), maar ook tot gevaarlijke en criminele activiteiten zoals drughandel, geweld, wapenbezit,... De staatsveiligheid zou een tijdlang geïnfiltreerd zijn in deze kleine kringen, hoe lang heeft dit geduurd en hoe ver is deze infiltrant betrokken geraakt bij illegale praktijken?

Figuren uit de kringen van Blood&Honour nemen regelmatig deel aan activiteiten van het Vlaams Belang en NSV. De Staatsveiligheid merkte op dat Jurgen Goris en Thomas Boutens beiden aanwezig waren op een bijeenkomst van het tijdelijke samenwerkingsverband “Nationalisten tegen globalisering” in 2001. Wellicht waren dit soort figuren ook aanwezig toen hun organisatie deelnam aan NSV-betogingen, onder meer in Antwerpen twee jaar geleden. Wij organiseren dit jaar opnieuw een anti-NSV betoging om te protesteren tegen deze fascistenmars door een studentenstad. De bloedige daden van Blood&Honour onderstrepen het belang van een dergelijke anti-NSV betoging.

Geert Cool

Geen opmerkingen: