27.2.09

Londen. Betoging tegen onderwijsbesparingen

Deze week was er in Londen een strijdbare betoging tegen de onderwijsbesparingen en inschrijvingsgelden. Het was de eerste nationale actie tegen inschrijvingsgeld sinds twee jaar. De actie ging uit van verschillende strijdbare groepen, waaronder Socialist Students en haar campagne tegen de inschrijvingsgelden (Campaign to Defeat Fees). De aanleiding voor de actie was het voorstel om de inschrijvingsgeld drastisch op te drijven.

26.2.09

Besparingen down under...

Gelezen in Het Laatste Nieuws: "In tijden van crisis moet iedereen de broeksriem aanhalen, dat is logisch. Sommige bedrijven gaan daarin wel heel ver. In Australië is er zelfs een firma die vraagt aan haar personeelsleden om zelf schoonmaakproducten mee te brengen: van afwasproduct tot zelfs WC-papier. De werknemers moeten nog net niet zelf de toiletten poetsen."

Meer ADHD-medicatie onder jongeren en kinderen

Tussen 2004 en 2007 is het aantal kinderen (onder de 17 jaar) dat ADHD-medicatie neemt verviervoudigd. Ook het gebruik van antipsychotica nam toe, namelijk met 7%. Onder jongeren in het algemeen was er een stijging van het gebruik van ADHD-medicatie met 36% tot bijna 60.000 jongeren. De helft van de gebruikers was jonger dan 12. Het explosieve gebruik van dergelijke medicatie, is niet bepaald een uitdrukking van een gezonde samenleving. Zelfs specialisten moeten het toegeven: “De vraag is of een kind die medicatie krijgt, omdat hij ADHD heeft of omdat het een beetje te lastig of onrustig is.” Naarmate de prestatiedrang wordt opgedreven, wordt ieder moment dat een kind een beetje lastig is aangegrepen om meteen naar zware middelen te grijpen. En dan is er verwondering over het feit dat er meer jongeren met psychologische problemen zijn…

Erkende godsdiensten in ons land verwerpen repressief asielbeleid

De afgelopen dagen kwamen de godsdienstige stromingen vooral in het nieuws met conservatieve uitschuivers zoals de negationistische bisschop Williamson die Argentinië moet verlaten of de reactionaire Taliban die van het (zogenaamd progressieve) Pakistaanse regime eens te meer vrijspel krijgt, nu ook in Pakistan zelf. Maar soms kan het dus ook anders. De erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in ons land hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin ze oproepen tot een regularisatie van de mensen-zonder-papieren. Het repressieve asielbeleid wordt op de korrel genomen. Ook al gebeurt dat voorzichtig, het feit dat katholieken, moslims, protestanten, anglicanen, orthodoxen, joden, boeddhisten en vrijzinnigen dat samen doen, zorgt voor enige ophef.

Jaap Kruithof overleden

25.2.09

Private gezondheidszorg buit wanhopige patiënten uit

Een Duits privaat ziekenhuis vraagt tot 8.000 euro voor een behandeling met een betwiste stamceltherapie. Patiënten zijn vaak dermate wanhopig dat ze de 8.000 euro betalen, ook al levert het geen resultaat op. Een expert stelde: “Niemand van het medische team van het centrum is een stamcelexpert en de voorgestelde behandelingen halen mijns inziens helemaal niets uit. Dit is weer een voorbeeld van een commerciële instelling die veel geld vraagt voor een totaal onbewezen therapie.” Toch trekken er heel wat patiënten naar de instelling in Keulen die beweert reeds meer dan 1.200 patiënten te hebben behandeld. Dit soort uitbuiting van wanhoop is schandalig, maar wel logisch in een gezondheidszorg waar niet de belangen van de patiënt centraal staan, maar de portemonnee van de aandeelhouders van het medische bedrijf.

Spaanse jacht

De economische crisis slaat hard toe in Spanje. Het resultaat is een regeringsbeleid dat zich baseert op repressie en geweld. Zo steunt de regering-Zapatero (een zogenaamd “linkse” regering) de maatregel om de jacht te openen op mensen-zonder-papieren. Er wordt zelfs gewerkt met quota voor de politie. In de Madrileense voorstad Vallecas moeten agenten wekelijks 35 mensen-zonder-papieren oppakken. De acties zijn vooral gericht tegen Marokkanen omdat hun deportatie goedkoper is dan bijvoorbeeld mensen uit Latijns-Amerika. De repressie tegen de mensen-zonder-papieren heeft alvast niets veranderd aan de economische crisis en het ziet er ook niet naar uit dat dit enig antwoord op die crisis zal bieden.

Negationistische bisschop verlaat Argentinië

De negationistische bisschop Williamson kreeg bevel om Argentinië te verlaten. Daar had hij zich genesteld bij de in dat land aanwezige gemeenschap van voormalige nazi’s. De bisschop bleek de afgelopen dagen echter onvindbaar te zijn, kwatongen uit zijn omgeving beweerden zelfs dat de man eigenlijk nooit had bestaan. Of toch alleszins niet zo nadrukkelijk als werd beweerd door de media. Nu dook Williamson toch op om het vliegtuig naar Londen te nemen. Hij kwam eerder in de belangstelling te staan omdat de paus zijn excommunicatie (uit de kerk zetting) had ongedaan gemaakt terwijl de nazibisschop de Holocaust ontkent of toch alleszins minimaliseert. Williamson beweert dat er maximaal 300.000 Joden omkwamen en dat er geen gaskamers waren. Dat de Hitlerjugend niet zou bestaan hebben, zou hij ongetwijfeld moeilijk verkocht krijgen aan een paus die in zijn jonge jaren zelf lid was van die organisatie.

24.2.09

China: massale toeloop voor jobbeurzen

Begin februari was er in het Chinese Peking een jobbeurs waar zo’n 10.000 vacatures werden aangeboden. De stijgende werkloosheid zorgde voor een massale toeloop van geïnteresseerden: er kwamen niet minder dan 60.000 werklozen op de jobbeurs af. Ook elders groeit de rij van geïnteresseerden voor gelijk welke job. Hieronder zie je een foto van werklozen die proberen binnen te raken op een jobbeurs in Wuhan. Later dit jaar komen er nog eens 6 miljoen jongeren bij op de arbeidsmarkt.


Crisis gevolg van ongelijkheid onder het kapitalisme

De Tijd brengt een opvallend stukje waarin het een interview met professor Bea Cantillon aankondigt en dat morgen in die krant wordt gepubliceerd. De professor stelt dat de crisis mee uitgelokt is door de grote sociale ongelijkheid in de VS. De Tijd schrijft: “De standaardverklaring voor de kredietcrisis is dat ze het gevolg is van een uit de hand gelopen pyramidespel tussen bankiers die elkaar steeds opnieuw herverpakte rommelkredieten doorverkochten. Cantillon spreek dat niet tegen. Maar ze vindt wel dat we verder moeten kijken.‘Hoe zijn ze aan die gigantische berg rommelkredieten geraakt? Is het een toeval dat die in de VS ontstaan is? Een zeer rijk, maar ook een heel ongelijk land. Miljoenen armere Amerikanen waren bereid om zich diep in de schulden te steken om toch maar een huis te hebben dat een beetje gelijkt op dat van hun meer gefortuneerde landgenoten. Combineer dat met een zo goed als ongecontroleerd systeem van kredietverlening en je krijgt de ideale voedingsbodem voor de kredietcrisis.” Oplossingen biedt de professor en voormalig mandataris van CD&V niet aan. Maar het is wel interessant om vast te stellen dat een kritiek op de fundamenten van het kapitalistische systeem vandaag steeds meer naar voor wordt gebracht, zelfs vanuit kringen waar dit voorheen zeker geen gewoonte was.

Recordwinsten in petroleumsector blijven

Een aantal bedrijven blijft nieuwe records vestigen: Total boekte in 2008 13,9 miljard euro nettowinst, 14% meer dan in 2007. Exxon Mobil en Chevron boekten respectievelijk 11% en 28% meer winst dan in 2007. Ook in het vierde kwartaal van 2008 werden nog mooie winsten geboekt. Blijkbaar is het niet voor iedereen crisis?

23.2.09

Afgelopen weekend: protestactie tegen extreem-rechts in Nederland

Mensen-zonder-papieren voeren actie

Sinds 4 april vorig jaar hebben de sans papiers een golf van bezettingen gelanceerd in de gebouwen aan de ULB, de VUB en aan de UCL. Ondanks hun verschillen in leeftijd, geslacht, religie en afkomst leverden de sans papiers een eengemaakte strijd onder de eis voor een regularisatie van hun situatie.

Overal waar de sans papiers zich vestigden werden er steuncomités opgericht waarin leden van ALS of LSP en persooneelsledenen samen de strijd zijn aangegaan met hun buitenlandse collega’s om een einde te maken aan deze onwaardige situatie in een land dat beweert democratisch te zijn.

Overal waar wij tussenkwamen hebben we gewezen op het feit dat mensen zonder papieren de eerste slachtoffers zijn van het kapitalistisch systeem dat via haar multinationale plunderingen overal verwoesting zaait en neokoloniale landen ruïneert.

ALS verdedigt de noodzaak om zich met de sans-papiersbeweging naar de arbeidersbeweging te richten en gebruik te maken van haar strijdinstumenten. De sans papiers worden namelijk zeer beperkt in hun mogelijkheden door onder andere de deregulering van de arbeidsmarkt en een deportatiebeleid die hen op de zwarte arbeidsmarkt verder in de onzekerheid duwt. Ze worden zelfs gebruikt door het patronaat om de lonen van andere arbeiders ook verder onder druk te zetten.

Enkel arbeiders in een verenigde strijd van mannen en vrouwen, Walen en Vlamingen, Belgische arbeiders en mensen zonder papieren, zal kunnen leiden tot de realisatie van onze eis voor waardig werk voor iedereen. Uiteindelijk hebben we allemaal gemeenschappelijke belangen te verdedigen tegenover de winstbelangen van het patronaat.

Giuliano

20.2.09

Blood&Honour: veel bloed, weinig eer

Humo pakt deze week uit met een opvallend artikel over de neo-nazi’s van Blood&Honour in ons land. Er worden een aantal vragen opgeworpen die op zijn minst verdienen om verder onderzocht te worden. Humo komt terug op de moord op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver waarbij Jurgen Goris twee jongeren neerschoot. Goris werd veroordeeld, maar de banden met Blood&Honour werden wat bedekt in het onderzoek.

Scoutsmoord: afrekening tegen portiers?

In 2002 werden twee jongeren neergeschoten op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Al snel raakt bekend dat de dader, Jurgen Goris, gekend staat als skinhead en extreem-rechtse militant. Ook wij vernamen eerder reeds dat Goris onder jongeren in de streek gekend stond als een niet al te snuggere meeloper die naast zijn activiteiten bij de verkoop van drugs ook banden aan de dag legde met neo-nazi’s.

Veel meer was hierover niet geweten, maar nu blijkt dat die banden met neo-nazi’s wel wat verder gingen dan louter contacten. Meer nog: het wapen dat Goris een dag eerder in alle haast kocht, zou hij verkregen hebben via Joeri Van der Plas, een Dendermonds kopstuk van Blood&Honour (Bloed, Bodem, Eer en Trouw). De Staatsveiligheid deelde aan het parket mee dat het wapen mogelijk van Thomas Boutens afkomstig was, een ander gekend kopstuk van Blood&Honour. En nog een straffe vaststelling: in het uur voor de moord in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kreeg Goris 5 SMS’jes en één telefoonoproep van Thomas Boutens. Wat had die om half twee ’s nachts mee te delen aan Goris? En vooral: waarom heeft het gerecht dit element nooit onderzocht?

De moord werd afgedaan als een caféruzie. Twee jongeren hadden toevallig wat bier op Jurgen Goris gemorst bij wie alle stoppen doorsloegen en die uiteindelijk de twee neerschoot. Een ordinaire ruzie tussen toevallige passanten? Humo werpt twijfel op over die stelling die ook door het gerecht lijkt te zijn gevolgd. De twee slachtoffers blijken toevallig portiers te zijn. Goris bleek hen wel degelijk te kennen, hij was door één van de twee uit een café gezet omdat hij er weed had gerookt en een andere keer was hij uit een café buitengegooid omdat hij de Hitlergroet bracht.

Eén van de slachtoffers was voorheen actief als portier bij onder meer La Rocca in Lier en daarbij werd al eens geweld gebruikt in het kader van de portieroorlog. Het andere slachtoffer was eveneens portier en werd in april 2002 nog het slachtoffer van een poging om hem omver te rijden op de parking van The Reflex in Westerlo. Nu wordt in Humo gesuggereerd dat de moord in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wel eens om “wapens, drugs en politiek” zou kunnen gegaan hebben.

Drugs en wapens voor het Arische ras?

Het lijkt bizar dat een neo-nazistische groepering zich zo sterk op de drugshandel richt. Maar in het geval van Blood&Honour zijn er wel meer elementen die hierop wijzen. Het Dendermondse B&H-kopstuk Van der Plas was in Nederland betrokken bij een afrekening in het kader van anabolica-handel. Een (overigens onschuldige) man werd zijn pink afgesneden om de positie op de markt van stimulerende middelen te verdedigen. De verkoop van drugs (en wapens) diende om de politieke strijd te financieren.

Hoe drugshandel kon worden gecombineerd met de zogenaamde strijd voor een zuiver Arisch ras, is onduidelijk. Op dit vlak konden de blanke strijders zich wellicht vinden in de houding van de Afghaanse Taliban dat ook rijk geworden is met drugshandel. Daar wordt het argument gebruikt dat de drugs toch maar voor buitenlanders is en dat het dan maar hun probleem is. Een insider verklaart in Humo: “In principe waren we tegen drugs, maar met drugs is veel geld te verdienen. Zo eenvoudig is het.” Het doet wat denken aan de ondergang van het Odal Aktiekomitee in de jaren 1990. Ook daarover werd gefluisterd dat kopstukken te diep in de drughandel verzeild waren geraakt.

Openstaande vragen

Met de nieuwe onthullingen in Humo worden een aantal vragen opgeworpen. Zowel in het dossier van Goris als dat van het proces tegen BBET lijkt het erop dat het onderzoek naar de rol en het belang van drugs wat beperkt wordt. In beide gevallen wordt ook het verband tussen de twee dossiers – de scoutsmoord en BBET – onder tafel geveegd. Dat is alvast de indruk die er is en waarop vooralsnog geen antwoord kwam.

Tenslotte moet natuurlijk worden opgemerkt dat het marginale karakter van neo-nazi’s blijkbaar niet alleen tot bizarre standpunten leidt (we denken maar aan oproepen van BBET om “zaad te doneren” om het “Arische ras te versterken”), maar ook tot gevaarlijke en criminele activiteiten zoals drughandel, geweld, wapenbezit,... De staatsveiligheid zou een tijdlang geïnfiltreerd zijn in deze kleine kringen, hoe lang heeft dit geduurd en hoe ver is deze infiltrant betrokken geraakt bij illegale praktijken?

Figuren uit de kringen van Blood&Honour nemen regelmatig deel aan activiteiten van het Vlaams Belang en NSV. De Staatsveiligheid merkte op dat Jurgen Goris en Thomas Boutens beiden aanwezig waren op een bijeenkomst van het tijdelijke samenwerkingsverband “Nationalisten tegen globalisering” in 2001. Wellicht waren dit soort figuren ook aanwezig toen hun organisatie deelnam aan NSV-betogingen, onder meer in Antwerpen twee jaar geleden. Wij organiseren dit jaar opnieuw een anti-NSV betoging om te protesteren tegen deze fascistenmars door een studentenstad. De bloedige daden van Blood&Honour onderstrepen het belang van een dergelijke anti-NSV betoging.

Geert Cool

5 miljoen werklozen in de VS

Het officiële werkloosheidscijfer in de VS bereikt de kaap van 5 miljoen. In de week van 7 februari alleen kwamen er 627.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bij. Dat wordt wellicht voorlopig een nieuw record. Het aantal werklozen blijft maar sneller toenemen dan verwacht. Ook in de VS slaat de crisis van het kapitalisme bijzonder hard toe. Tijd om een einde te maken aan dat systeem!

19.2.09

Steeds meer arme kinderen met werkende ouders

Twee ouders die werken en kinderen die toch in armoede leven. Het is niet langer een uitzondering. Een Britse studie stelt dat er 2,3 miljoen kinderen in het land onder de armoedegrens leven. Arme kinderen hebben minder kansen op het vlak van onderwijs en in het algemeen voor een betere toekomst. Een meerderheid van de kinderen die in armoede leeft, heeft minstens één ouder die werkt. Ook in gezinnen waar twee ouders werken is er heel wat armoede. Het inkomen van werkende ouders ligt vaak te laag om uit de armoede te blijven. Tegen een achtergrond van stijgende armoede en werkloosheid door de economische crisis, ziet het er bovendien niet naar uit dat er snel beterschap zal komen op dit vlak.

Niet voor iedereen crisis

De voedselmultinational Nestlé maakte het afgelopen jaar 70% meer winst. Nestlé boekte een winst van 12 miljard euro. De sterke stijging van de winst kwam onder meer door de verkoop van een belang in een ander bedrijf. Maar ook de omzet steeg met 2,2%. De bedrijfsleiding hoopt in 2009 verder te blijven groeien en meer winst te boeken. Het is blijkbaar niet voor iedereen crisis.

18.2.09

60% Afghaanse politie in provincie Helmand zelf aan de drugs

Een Britse vertegenwoordiger in de Afghaanse provincie Helmand klaagde bij zijn oversten over het enorme druggebruik onder Afghaanse agenten. De ambtenaar stelde dat er wellicht zo’n 60% van de agenten kampen met een drugverslaving. Het ministerie van buitenlandse zaken moest toegeven dat het probleem aanwezig en omvangrijk is. Het Britse leger voerde operaties uit om de drugsindustrie aan te pakken en zo de financiering van de Taliban te ondermijnen. Waar intussen niet aan gewerkt wordt, is het herstel van de oude landbouwteelt in het land. Reeds in de Oudheid werden delen van Afghanistan omschreven als erg rijk aan gewassen en vruchten. Dat is door decennialang oorlogvoeren teniet gedaan (zo werd onder meer het noodzakelijke irrigatiesysteem in bepaalde regio’s vernield) waardoor enkel papaverteelt nog mogelijk en winstgevend leek voor veel boeren. Het drugprobleem leidt tot het ontstaan van een maffia (vaak met banden met de Taliban) maar ook tot een groter drugprobleem onder de bevolking zelf. Eerder deed de VS een onderzoek en testte het ruim 5.000 Afghaanse agenten, 16% was positief voor het gebruik van cannabis of opium. In de provincie Kandahar was dat 38%.

Onder het motto “dat kunnen wij ook”!

De voormalige Britse premier Blair kreeg van een Israëlische stichting een prijs van 1 miljoen dollar wegens zijn “leiderscapaciteiten op het internationale toneel.” De gezant voor het Midden-Oosten in naam van de EU, VN, VS en Rusland kwam nog niet op Palestijnse grond. Wel bezocht hij tal van luxehotels. De Britse media verwijt Blair dat hij eigenlijk niets doet. Als Blair 1 miljoen dollar krijgt om niets te doen, willen wij ons opofferen om ook eens een maand niets te doen voor een gelijkaardig bedrag.

Onderzoeken naar welbehagen spreken elkaar tegen

Op één en dezelfde dag lezen we twee tegengestelde berichten. Enerzijds wordt geschreven dat de Belgen van alle Europeanen “het beste gevoel voor humor” hebben (volgens een studie van onderzoeksbureau Ifop waarui bleek dat de Europeaan zich “gelukkig voelt”). Die gelukkige en humoristische Belgen zijn intussen ook goed voor een dagelijks gemiddelde van 735.000 slaappillen, ongetwijfeld niet direct een gevolg van het feit dat de betrokken niet meer bij kwamen van het lachen. Ook op dit vlak zijn we koploper in Europa. Met dit soort cijfers en studies kan dus blijkbaar aantonen wat men wil.

17.2.09

Japan hard geraakt door crisis

In het vierde kwartaal van 2008 kromp de Japanse economie met 12,7%, de sterkste terugval van de afgelopen 35 jaar. De forse achteruitgang leidt ertoe dat er amper vertrouwen is in de regering van premier Taro Aso of het patronaat. Het ongenoegen in de Japanse samenleving neemt toe. Net op dat ogenblik maakte de minister van financiën, Shoichi Nakagawa, de fout om zowaar in slaap te vallen tijdens een persconferentie na een economische top. Er werd door omstaanders bevestigd dat de man dronken was, maar de minister zelf stelde dat hij last had van bijwerkingen van een medicijn tegen een verkoudheid.

Gent: anti-kapitalistische jongerendag

Op woensdag 18 maart organiseren de Actief Linkse Studenten en Internationaal Verzet in Gent een opvallende namiddag van discussie en debat. Er zal worden ingegaan op de crisis van het kapitalisme en de gevolgen hiervan. Als onderdeel van de dag zal onder meer gedebatteerd worden met Comac, SP.a-Rood en de liberale studenten van LVSV. We publiceren een korte inleiding en het programma van de dag.

Intro
Dertig jaar nadat liberale ideologen stelden dat “het einde van de geschiedenis” - in de vorm van een neoliberale 'vrije' markt - bereikt was, beginnen het neoliberalisme én het kapitalisme vandaag opnieuw op grotere schaal gecontesteerd te worden.

In de voorbije jaren zagen we al tal van sociale problemen de kop op steken, zoals de electorale opgang van extreemrechts, ecologische rampen, oorlogen (o.a. in Irak, Gaza, Kosovo, Afghanistan)… De neoliberale jaren waren dus zeker geen periode van 'rust en vrede' maar betekenden op wereldschaal een verdieping van tegenstellingen, geweld en miserie.

Nu wat er uit ziet als de grootste economische crisis sinds de crash van 1929 en de daaropvolgende Grote Depressie is ingezet, beginnen steeds meer mensen, niet in het minst jongeren, zich vragen te stellen. Hoe kwamen we in deze crisis terecht? Is een wereld zonder oorlog mogelijk? Is er een link tussen kapitalisme en racisme?

Rond deze en vele andere vragen willen de Actief Linkse Studenten (ALS) en Internationaal Verzet (IV) met jou de discussie aangaan op ons antikapitalistisch festival. Maar we willen ook vandaag al bouwen aan dynamische jongerenorganisaties om te vechten voor een andere samenleving. Neem contact op. Sluit aan!


Programma

Kapitalisme en uitsluiting(13u30-14u40):


 • Homofobie: Zijn holebi's geëmancipeerd? Hoe strijden voor volledige gelijke rechten?
 • Seksisme: Tegen de uitbuiting en objectivering van de vrouw. Waarom vrouwenstrijd een strijd is tegen het kapitalisme
 • Islamofobie en racisme: Is Vlaanderen islamofoob? Welk antwoord op extreem-rechts en racisme?
 • Eliteonderwijs: Het nieuwe kredietpuntensysteem en de aanvallen op de financiering van het hoger onderwijs.


Kapitalisme en uitbuiting (15u-16u30):
 • Oorlog in Gaza: Waarom kapitalisme en oorlog hand in hand gaan. Een socialistisch antwoord op het conflict Israël-Palestina
 • De economische crisis. Marx had gelijk! Waarom men deze crisis wel kon voorspellen.
 • Ons alternatief: socialisme. Waarom kapitalisme niet het einde betekent van de geschiedenis en socialisme niet is gedateerd.
 • Achter de retoriek, brengt Obama echt veranderingen?


Debatten (17u-18u30)
 • Getuigenis over opstanden in Griekenland. Een verslag over de recente gebeurtenissen in Griekenland en het verzet dat hiermee gepaard ging.
 • Debat met SPA-rood over politieke vertegenwoordiging: Is er nood aan nieuwe arbeiderspartij ter linkerzijde van de sp.a?
 • Debat met Comac: Welke strijd tegen extreem-rechts: Hoe een dam vormen tegen opkomend fascistisch geweld.
 • Debat met LVSV: Economische crisis. Wat zijn de oorzaken van de economische crisis en wat is de oplossing?


Praktisch
- 18 Maart 2009
- 13u30-18u30
- Studentenhuis "therminal". Hoveniersberg 24, 9000 Gent

16.2.09

Crisis: onvoldoende middelen voor Californische gevangenissen…

Californië moet tegen 2012 zo’n 55.000 gevangenen vrijlaten. De aanleiding is niet een plotse afkeer van het repressieve Amerikaanse beleid, maar wel een tekort aan middelen voor de gevangenissen. De overbevolking in de bestaande cellen is dermate drastisch dat het zelfs naar Amerikaanse normen onaanvaardbaar wordt. Er vallen maandelijks doden door onder meer een tekort aan basis gezondheidszorg. Een panel van drie rechters besliste dat er tegen 2012 zowat een derde van de gevangenen moeten vrijkomen, dat zou om 55.000 personen gaan. Het is de enige oplossing omdat nieuwe gevangenissen bouwen onmogelijk is. De deelstaat Californië balanceert op de rand van het bankroet.

Opwarming aarde verloopt sneller en met meer gevolgen

Gelezen in De Standaard: “Tussen 2000 en 2007 is wereldwijd veel meer CO2 uitgestoten dan in het laatste rapport van de VN-organisatie IPCC werd aangenomen. De stijging blijkt uit nieuwe berekeningen die afgelopen weekend naar buiten zijn gebracht door Christopher Field, directeur van het Department of Global Ecology van de Stanford Universiteit. Field is vicevoorzitter van één van de werkroepen van het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC. De wereldwijde CO{-2}-uitstoot is nu 10 miljard ton per jaar en leek te stijgen met 0,9 procent. Dat is volgens Field 3,5 procent. (…) 'Als we niets doen dan voorspellen onze klimaatmodellen een wereldwijde gemiddelde temperatuursstijging die we tot nu toe niet voor mogelijk hielden.' Hoeveel warmer het wordt durft Field niet te zeggen. 'Vier graden zou al onacceptabel zijn.' (…)”

Lokale bijeenkomst Limburgse anti-racistische jongeren

Dit jaar organiseert de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) op donderdag 26 maart haar jaarlijkse betoging, deze keer in Leuven. De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang (VB). Op 1 maart trekt de NSV naar Maastricht voor een internationale betoging van radicaal-rechts. Komende zaterdag willen we jongeren uit Limburg bijeenbrengen om deze acties voor te bereiden en om de discussie over de strijd tegen extreem-rechts aan te gaan.

Blokbuster is een anti-racistische campagne die reeds jarenlang acties opzet tegen racisme en fascisme. Ieder jaar organiseren we een betoging tegen de poging van NSV om een studentenstad onveilig te maken. Dit jaar wil NSV in Leuven betogen en houden wij een tegenbetoging. Daarbij willen we protesteren tegen extreem-rechts, maar ook tegen de voedingsbodem voor racisme en groeperingen als NSV. Die voedingsbodem is het ongenoegen over de neoliberale anti-sociale politiek van de traditionele partijen, helaas ook die van “links”.

De patroons (de bazen) willen hun crisis op onze schouders afwentelen. Iedere dag gaan honderden jobs verloren. De snelle groei van de werkloosheid zal de competitie voor een job nog doen toenemen. Als er geen links alternatief is op het jobverlies, is een toename van racisme niet uitgesloten. Het is het gedroomde scenario voor extreem rechts.

Al decennia doet de NSV dienst als reservoir voor VB mandatarissen. Kopstukken als Dewinter, Vanhecke en Valkeniers, komen rechtstreeks uit haar rangen. De NSV pakt radicaler uit en maakt gebruik van openlijk geweld en racistische praktijken. Wie een andere huidskleur heeft of er andere ideeën op na houdt, stelt zich bloot aan een pak slaag. Drie jaar geleden in Leuven hebben de fascistische demonstranten het appartement van iemand die anti-fascistische slogans riep kort en klein geslagen. In de rangen van het VB weet men gespierde acties te appreciëren. Zo verklaarde Wim Van Dijck (parlementariër van VB - provincie van Leuven): “Als de NSV zich een plaatsje wil veroveren aan de campussen, zullen er hier en daar wel eens klappen moeten vallen”.

Voordien is er ook een actie in Maastricht waarbij NSV samen met Voorpost (de ordedienst van het Vlaams Belang) wil betogen tegen het "softdrugsbeleid". Dat is slechts een excuus voor de poging om radicaal-rechts uit België, Nederland en Duitsland te verenigen in een optocht die een gevaar vormt voor arbeiders, migranten, alternatieve jongeren,... Blokbuster wil met een delegatie deelnemen aan de betoging tegen de internationale betoging van de haat op 1 maart. Afspraak: aan het perron van bus 20A aan het station van Hasselt, de bus vertrekt om 9u57.

Massale tegenbetogingen op 1 maart en 26 maart kunnen de fascistische groepjes isoleren en hun vertrouwen breken. Om dit mogelijk te maken werd een geweldloos, maar strijdbaar platform voor een tegenbetoging opgericht. Help ons deze haatoptocht van neonazi’s door onze wijken van antwoord dienen en betoog samen met ons onder de slogan: “Het is niet aan ons om de crisis te betalen: jobs, geen racisme!”.

LOKALE BIJEENKOMST
Doe mee met de strijd tegen racisme en extreem-rechts. Neem deel aan onze lokale jongerenbijeenkomst op 21 februari om 14u in Hasselt (in café Uilenspiegel, Guffenslaan 1)

13.2.09

Anti-NSV betoging. Geen haatoptocht door onze wijken!

Dit jaar organiseert de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) op donderdag 26 maart haar jaarlijkse betoging, deze keer in Leuven. De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang (VB).

De slogan van haar betoging - "Vlaams - sociaal & nationaal" - is pure hypocrisie. Welk Vlaanderen bedoelt ze? De NSV en het VB zijn verre van sociaal. Ze zijn tegen migranten, tegen Walen maar ook tegen Vlaamse arbeiders. Hun politiek van verdeel-en-heers moet de werkende bevolking verzwakken, om ons een nog harder anti-sociaal beleid door de strot te rammen. Wat publiek is, willen ze uitverkopen aan de patroons. Pensioenfondsen, ziekteverzekering en werkloosheidsuitkeringen willen ze naar de beurs brengen. Dat dient toch alleen maar om het “profitariaat” in stand te houden, luidt hun redenering. Ze zijn solidair met wie afdankt, niet met diegenen die ontslagen worden! Ze willen rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden. Als die er komt, kunnen patroons naar willekeur afdanken en uitbuiten, bij sociale conflicten draaien de vakbonden toch op voor de kosten. Onder “nationaal” verstaan ze “solidarisme”, namelijk wat goed is voor de patroon, is dat ook voor de arbeiders. Ze grijpen daarmee terug naar hun oude slogan: "werken baat, staken schaadt".

De voedingsbodem voor dergelijke opvattingen en groeperingen, is het ongenoegen over de neoliberale anti-sociale politiek van de traditionele partijen, helaas ook die van “links”. De patroons willen hun crisis op onze schouders afwentelen. Iedere dag gaan honderden jobs verloren. De snelle groei van de werkloosheid zal de competitie voor een job nog doen toenemen. Als er geen links alternatief is op het jobverlies, is een toename van racisme niet uitgesloten. Het is het gedroomde scenario voor extreem-rechts.

Al decennia doet de NSV dienst als reservoir voor VB-mandatarissen. Kopstukken als Dewinter, Vanhecke en Valkeniers, komen rechtstreeks uit haar rangen. De NSV pakt radicaler uit en maakt gebruik van openlijk geweld en racistische praktijken. Wie een andere huidskleur heeft of er andere ideeën op na houdt, stelt zich bloot aan een pak slaag. Drie jaar geleden in Leuven hebben de fascistische demonstranten het appartement van iemand die anti-fascistische slogans riep kort en klein geslagen. In de rangen van het VB weet men gespierde acties te appreciëren. Zo verklaarde Wim Van Dijck (parlementariër van VB – provincie van Leuven): "Als de NSV zich een plaatsje wil veroveren aan de campussen, zullen er hier en daar wel eens klappen moeten vallen".

We mogen de NSV de kans niet geven om dit ideeëngoed uit te dragen in een intimidatiemars door Leuven. Traditioneel zullen ook andere fascistische groepjes zoals Blood & Honour deelnemen. Een massale tegenbetoging kan deze fascistische groepjes isoleren en hun vertrouwen breken. Om dit mogelijk te maken werd een geweldloos, maar strijdbaar platform voor een tegenbetoging opgericht. Help ons deze haatoptocht van neonazi’s door onze wijken van antwoord dienen en betoog samen met ons onder de slogan: "Het is niet aan ons om de crisis te betalen: jobs, geen racisme!". Help ons mee van deze campagne een succes te maken!

26 maart - 20u - Damiaanplein

12.2.09

Télémoustique: 10 redenen voor revolutie

Deze week brengt het Franstalige blad Télémoustique (vergelijkbaar met Knack bij ons) een interessant dossier dat op de voorpagina wordt aangekondigd als "10 redenen voor revolutie". Onder die redenen onder meer het verzet tegen het casinokapitalisme, de terugkeer van Marx,... Uiteraard zouden wij heel wat dingen wat anders verwoorden, maar het is toch opvallend dat de traditionele media begint terug te grijpen naar uitgesproken linkse uitspraken en stellingen. We kunnen dat enkel maar toejuichen, het is een uitdrukking van de grotere openheid voor linkse en marxistische standpunten en activiteiten.

Interne democratie bij Dedecker

Dedecker klaagde steen en been over de interne democratie bij VLD, maar intussen beginnen er ook in zijn formaties stemmen op te gaan tegen de ondemocratische opstelling van Dedecker zelf. De secretaris van LDD in Oost-Vlaanderen werd door Dedecker uit de partij gezet na kritiek op het voorstel van de partijvoorzitter over de mogelijkheid van een rechtse coalitie van LDD, CD&V en VLD. Een uur na het verspreiden van die kritiek lag de betrokkene er naar eigen zeggen al uit. Hij voegde er aan toe: “Ik stel me de vraag of ik nu bij LDD zit of bij VLD”. Voor Dedecker is vrije meningsuiting belangrijk zolang het om zijn mening gaat. Hij verwijt de Oost-Vlaamse secretaris dat hij niet naar het partijbestuur trok, maar in de media zichzelf wou “profileren”. Dedecker voegde er aan toe: “Het is hier geen kiekenkot.” Moest hij in de VLD destijds op een zelfde wijze aangepakt zijn, dan zou het “kiekenkot” te klein te klein geweest zijn voor de brulboei uit Oostende.

Sterke toename Russische werkloosheid

Gelezen in De Tijd: "Het aantal werklozen in Rusland is gestegen tot meer dan 1,73 miljoen. In één week tijd kwamen er 90.000 werklozen bij, verklaarde vicepremier Aleksander Joekov. 'Nog onrustbarender is dat meer dan 1.000 bedrijven willen overschakelen naar verkorte werktijden of hun werknemers technisch werkloos hebben gemaakt', zei Joekov. Het reële aantal werklozen in Rusland ligt waarschijnlijk hoger dan 1,73 miljoen. In augustus schatte de nationale dienst voor statistiek hun aantal op 4,5 miljoen. Daarbij hield de dienst ook rekening met mensen die niet officieel geregistreerd zijn door de arbeidsagentschappen."

11.2.09

Bellen met Lizin

We vroegen ons al langer af wie er in hemelsnaam toch altijd maar blijft bellen naar allerhande belspelletjes op televisie. Mogelijk is daar nu een antwoord op gekomen. De gemeente Hoei maakte immers bekend dat het zal stoppen met de betaling van de GSM-rekening van burgemeester Anne-Marie Lizin (die uit de PS werd gezet). Tegelijk bleek haar rekening van 12 december tot 10 januari zo maar even 1.262,87 euro te bedragen. Dat betekent dat er wel erg dure telefoontjes moeten tussen zitten. Aan het goedkoopste tarief (20 cent per minuut) zou dat neerkomen op ongeveer 6.300 minuten bellen, een goede 100 uur of meer dan 3 uur per dag. Dat lijkt ons weinig realistisch, dus moet die GSM wel anders gebruikt zijn. Onze gok: Lizin is verslaafd aan belspelletjes.

Job-terminator

De Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger kondigde aan dat er mogelijk 10.000 ambtenaren zullen worden ontslagen indien de begroting voor de deelstaat niet wordt goedgekeurd tegen het einde van de week. Californië wordt hard geraakt door de economische crisis en kent een groot overheidstekort. Schwarzenegger legde de ambtenaren eerder al twee dagen onbetaald verlof per maand op. Nu zullen er mogelijk een reeks ontslagen volgen. Hiermee zou de “governator” steeds meer worden getransformeerd in een “Job-terminator”.

Scholieren in Chinese Guangdong voeren actie tegen slechte maaltijden

Midden januari was er een opvallende scholierenactie in de stad Maoming in de Chinese provincie Guangdong. De scholieren ontdekten dat er varkensvlees van een wel erg slechte kwaliteit werd geserveerd, het vlees rook rot zelfs nadat het was gekookt. In de keuken bleek dat er reeds meermaals slecht vlees was bereid. De jongeren eisten een verklaring van de keuken en de schooldirectie, maar er kwam geen antwoord. De keuken wordt geleid door familieleden van de directie. ’s Avonds trokken honderden scholieren naar de kantine en ze riepen er slogans als “geef ons mensenrechten”, “geef ons onze gezondheid” en “weg met de corrupte leiding”. De volgende morgen werd een protestactie opgezet op de middag, meer dan 1.000 scholieren hielden de kantine bezet. In de namiddag kwamen vertegenwoordigers van de directie met de jongeren spreken. Ze ging akkoord met de eis om de kwaliteit van het eten te verbeteren en ze eiste dat de jongeren de actie zouden stoppen. Dat gebeurde ook. Dit jongerenprotest is een voorbode van meer problemen die er zitten aan te komen. De jongerenwerkloosheid neemt snel toe en zelfs de regering moet waarschuwen voor “sociale onrust”.

10.2.09

Voormalige topbankiers: “sorry”

De voormalige bazen van twee grote Britse banken hebben hun “verontschuldigingen” aangeboden wegens het falen van hun banken. Het gaat om Fred Goodwin van Royal Bank of Scotland die verklaarde dat hij hetgeen gebeurde enorm betreurt. Tom McKillop van RBS verklaarde dat de aankoop van ABN Amro een “grote fout” was. De voormalige topbankiers verschenen voor een parlementaire commissie in Groot-Brittannië waar ze zich moesten verantwoorden over het falen van hun banken en de eigen toplonen en bonussen. Daarover verklaarden verschillende topbankiers dat ze heel wat geld hebben verloren omdat een deel van de bonus uit aandelen bestond. De druk op de bankiers om zich te verontschuldigen is een weerspiegeling van de brede afkeer tegenover de rol van de topbankiers die zichzelf verrijkten door te gokken met ons spaargeld.

Hoe doen die kapitalistische varkens dat toch?

The Guardian publiceerde onderstaande cartoon van Martin Rowson. Het gaat over de financiële crisis en heeft als titel: "Capitalist pig latest". De slager vraagt zich af hoe de dode varkens er toch in slagen om te blijven geld vreten... Een mooie samenvatting van de economische situatie.

Naar 10.000 faillissementen dit jaar

Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar in ons land, verwacht een toename van het aantal failliete bedrijven tot 10.000 dit jaar. In 2008 werd reeds een sterke stijging gezien in het aantal bedrijven dat failliet ging: 8.512 ondernemingen legden de boeken neer. Nu wordt een verdere stijging verwacht die over de symbolische grens van 10.000 kan gaan. Wereldwijd wordt een stijging met 25% verwacht. Graydon houdt het voor ons land voorlopig op 9.000.

9.2.09

Het “Nucleair Forum”: Albert Frères nucleaire lobby

Sinds een week kunnen we op elke straathoek reclame voor het “nucleair forum” bewonderen. Wat moet doorgaan voor een “open” discussieforum is in werkelijkheid een onderdeel van een lobbystrategie van Electrabel. De energiereus wil via het openhouden van de verouderde kerncentrales haar winsten opdrijven. Dat dit op de kap van het milieu en de belastingbetalers gebeurt, zal haar worst wezen.

Wie de laatste dagen de deur uitkwam kon er niet naast kijken. Alle bushaltes worden versierd met affiches van het “Nucleair Forum”. Men probeert de campagne te verpakken als zou het gaan om een boodschap van algemeen nut. De slogan “U bent voor kernenergie want u denkt aan de toekomst”, doet echter twijfelen aan de objectiviteit van dit Nucleair Forum. Ook de aangezochte acteur die de reclameboodschap moest inspreken, krabbelde terug en had het over manipulatie.

Het Nucleair Forum noemt zich een forum van bedrijven en instellingen die zich willen inzetten voor de toepassing van nucleaire energie in België. Tot zoverre de objectiviteit van het Forum. In totaal werd meer dan 2 miljoen € in deze lobbycampagne gestoken. De campagne wordt betaald met de lidgelden van het Forum, de leden zijn instellingen en bedrijven. Het gaat om Suez, Electrabel en dochterbedrijven, maar ook overheidsinstellingen zoals SCK. Op deze manier betalen de belastingsbetalers zelf mee voor deze reclamecampagne.

De belangrijkste sponsor van de campagne is Suez-Electrabel. De voorzitter van het Forum is CEO van Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel. Het bedrijf van onder meer Albert Frère, de rijkste man van België, heeft er veel belang bij om de discussie over kernenergie te voeren. Het herroepen van de sluiting van de oude kerncentrales, zou Electrabel miljarden euro quasi “gratis” winst kunnen opleveren. Ook Albert Frère denkt aan zijn toekomst en is bijgevolg voor kernenergie.

Bij de privatisering van Electrabel door Verhofstadt en Di Rupo acht jaar geleden, werd bepaald dat de kerncentrales in 2025 zouden sluiten. De prijs van de kerncentrales op het ogenblik van de privatisering werd bepaald aan de hand van het aantal jaar dat ze nog in werking zouden blijven. Dat dreef de prijs naar beneden. Door nu de sluiting teniet te doen, slaat Electrabel een dubbele slag: er kan goedkoper elektriciteit worden geproduceerd omdat de centrales “gratis” zijn geworden (wedden dat dit evenwel niet merkbaar zal zijn op onze energiefactuur?). En het bedrijf moet de kosten van de sluiting nog niet betalen. Dat het verwerken van het afval een dure zaak is, maakt voor Electrabel niets uit. Dat laat het bedrijf wel betalen door de consument.

De “heropening van het nucleair debat” door Electrabel dient om de winsten van dit bedrijf te vergroten. Het inzetten van een zogenaamd neutraal “Nucleair Forum” is een loutere propagandastrategie. De verliezers in dit verhaal zijn wij allemaal. Verouderde kerncentrales betekent een groter gevaar voor de veiligheid van de bevolking. Het zal bovendien ongetwijfeld geen positieve impact hebben op de investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van hernieuwbare energie.

Wij denken dat de nucleaire technologie niet mag overgelaten worden aan private bedrijven voor wie enkel de winst telt en niet de veiligheid of het milieu. De gemeenschap moet de controle kunnen uitoefenen op essentiële sectoren zoals de energiesector. De afgelopen jaren van geliberaliseerde energiemarkt hebben enkel een kleine groep kapitalisten als Albert Frère windeieren gelegd. Wij krijgen minder (en gevaarlijker) diensten voor meer geld.

Bovendien bleek de afgelopen dagen dat Electrabel soms wel erg makkelijk spreekt over “groene energie” om daar overheidssubsidies voor te krijgen (maar intussen deze energie wel grotendeels laat opwekken in steenkoolcentrales). Verder leek de beveiliging van de kerncentrale van Doel voldoende lek te zijn om meerdere bezoeken van voormalig ALF-kopstuk Anja Hermans mogelijk te maken.

De balans van de liberalisering van de energiesector is niet bepaald positief: dure prijzen, corruptie, lobbywerk, onveiligheid en puur bedrog. Wat ons betreft is een open discussie over kernenergie mogelijk. In de periode van wetenschappelijk onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zal kernenergie mogelijk als tijdelijke oplossing noodzakelijk zijn. Maar wat we wel zeker weten, is dat het onverantwoord is om iets gevaarlijk als kernenergie over te laten aan de winsthonger van de private sector en aasgieren als Albert Frère. Die willen onze stem in het debat beperken tot een kunstmatige deelname aan een zogenaamd “forum”. Als we echt iets te zeggen willen hebben over een belangrijk gegeven als onze energie, zal het nodig zijn om de sector te nationaliseren onder controle van de bevolking.

Jonas (Gent)

600.000 Amerikaanse jobs weg op één maand tijd

Het gaat barslecht met de kapitalistische economie. In november en december ging telkens een recordaantal Amerikaanse jobs verloren met meer dan een half miljoen per maand. Nu werden de cijfers voor december bijgesteld en deze voor januari bekend gemaakt. Het werd nog slechter: in december gingen 577.000 jobs verloren (het vorige cijfer had het over 524.000 maar blijkbaar werden er nog een goeie 50.000 extra werklozen gevonden). In januari gingen maar liefst 598.000 Amerikaanse jobs verloren. De (officiële) werkloosheidsgraad bedraagt nu 7,6%. Ook bij ons neemt de werkloosheid toe. Dit kapitalistische systeem heeft jongeren blijkbaar geen toekomst aan te bieden, tijd om voor een ander systeem op te komen!

Koninklijke familie uit Abu Dhabi zet druk op slavinnen

Enkele maanden geleden werd ons land opgeschrikt door een schandaal van slavernij in een Brussels luxehotel, het Conradhotel. Leden van de koninklijke familie uit Abu Dhabi stelden slaven tewerk in het hotel, de directie van dat hotel kneep de ogen dicht en stelde zich tevreden met de winsten die het maakte. Minstens 18 meisjes van Marokkaanse, Tunesische en Filippijnse afkomst moesten constant werken, “We moesten ons bezighouden met de prinsen en prinsessen, dag en nacht.” De vrouwen kregen amper bewegingsvrijheid of loon. Eén van de meisjes kon ontsnappen en trok naar de politie die een inval deed. Nu worden de vrouwen onder druk gezet om hun klacht in te trekken. Eén van hen verklaarde: “Het gaat om ambassadepersoneel of advocaten die mijn familieleden contacteren. Ze beloven me werk als ik naar mijn thuisland terugkeer. Ze doen ook financiële voorstellen, tot tien keer meer dan mijn oude salaris. Op voorwaarde dat ik mijn klacht intrek.”

6.2.09

Sterke toename jongerenwerkloosheid

Belga bracht een bericht over de stijgende jongerenwerkloosheid: "Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 15-24 dat in het derde trimester van vorig jaar op zoek was naar een job, steeg in ruwe cijfers met 78 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie naar de arbeidsmarkt in het derde trimester van 2008. Het derde trimester is altijd de periode waarin de pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt terechtkomen, waardoor de werkloosheidsstatistieken dan hoger zijn. Volgens de FOD Economie is echter "sinds het begin van onze trimestriële onderzoeken in 1999, de stijging van het aantal werkloze jongeren nooit zo aanzienlijk geweest als in het derde trimester van 2008". In vergelijking met dezelfde periode in 2007 steeg het aantal werklozen met 9,1 procent, of 31.200 mensen. Bij de jongeren en de 50-plussers bedroeg de stijging respectievelijk 16 en 34,8 procent."

Bijna slimste mens kan niet tellen

Bart De Wever heeft het niet gehaald in de finale van de Slimste Mens. Wij hebben het eerlijk gezegd niet op de man en zijn ideeën begrepen. Deze week werd aan De Wever gevraagd of de Slimste Mens heeft geleid tot andere reacties op straat. De Wever bevestigde en liet zelfs weten dat hij recent door vijf trotskisten werd gevraagd om op de foto te staan. Het klopt dat De Wever op de foto ging staan met LSP'ers en dat LSP trotskistisch is. Dat had niets met de Slimste Mens te maken, maar wel met het absurde gegeven dat de liberale politicus De Wever kwam opdagen op een vakbondsbetoging voor werk. Wij vonden dat contradictorisch en wilden het op foto vastleggen. Maar wat de bijna-slimste-mens-ter-wereld ons wel eens mag uitleggen, is hoe hij er bij kwam om "vijf" trotskisten te tellen. Wij deden de oefening met onderstaande foto en kwamen maar aan drie.

Willekeur in asielbeleid bereikt nieuw hoogtepunt

Gazet van Antwerpen bracht gisteren een artikel over een absurd gevolg van het repressieve asielbeleid. Een Hongaarse toerist werd opgesloten in een asielcentrum. De man was op vakantie bij zijn stiefbroer uit Ravels. Die zei aan de krant: "Ik had mijn stiefbroer uitgenodigd om een weekje te komen uitblazen in België na een zware periode. We hebben met hem wat citytrips gedaan naar Brussel, Amsterdam en Rotterdam. Het was immers zijn eerste reis en hij keek zijn ogen uit. Vorige donderdag hadden we geen tijd meer voor een uitstap omdat hij moest vertrekken. Hij bood daarom aan om me als bedankje wat te helpen in de zaak." De broer hielp met het schilderen achter een gesloten deur. Toevallig was er net die dag een politie-inval in de zaak (omdat de vorige eigenaar van het pand eerder betrokken was bij een cannabisplantage). De Hongaarse stiefbroer mocht zijn paspoort en vliegtickets niet gaan ophalen, hij werd opgepakt wegens zwartwerk en overgebracht naar een asielcentrum. Van daaruit werd hij na een week gerepatrieerd. De Ravelse stiefbroer klaagt aan: "Zijn vliegticket lag klaar, maar ze gebruiken belastinggeld om hem een week vast te houden en hem daarna te repatriëren."

Update De man in kwestie liet ons weten dat er in de eerste versie een fout was geslopen. Voor alle duidelijkheid: het was de vorige eigenaar van het pand die ooit werd opgepakt wegens aan cannabisplantage. De man zelf had daar niets mee te maken. Hij schreef ook: "Ik vind het zwaar overtrokken dat ze mijn stiefbroer hebben meegenomen. Hij was tenslotte op vakantie en hielp mij met schilderen achter een gesloten deur... daar ben je broers voor toch? Het is gewoon de frustratie dat ze niets gevonden habben! Arme jongen! Ik ben een keurige zakenman, betaal mijn belasting hier in België en heb nog nooit te maken gehad met justitie. Schandalig hoe ze mij behandelen, maar ik laat het er niet bij zitten." Wij delen zijn gevoel van woede en hebben uiteraard de fout uit de eerste versie onmiddellijk recht gezet.

5.2.09

Herentalse school stuurt voortaan incassobureau op wanbetalers af

De Herentalse school “Francesco Paviljoen” wil voortaan onbetaalde facturen doorschuiven naar een incassobureau die de ouders tot betalen moet aanzetten. Indien dat niet op een vriendelijke wijze lukt, volgen gerechtsdeurwaarders. Dat dit een aantal mensen dieper in de armoede kan duwen, werd niet in overweging genomen. De school zou de afgelopen tien jaar zo’n 100.000 euro hebben misgelopen op basis van onbetaalde facturen. Nu wil de school die middelen wel binnenhalen. Het is logisch dat de school iedereen wil laten betalen, maar het groeiende probleem dat mensen het onderwijs van hun kinderen niet kunnen betalen zal hiermee niet van de baan zijn. Wij pleiten voor gratis en degelijk onderwijs voor iedereen.

VB veroordeeld wegens gebruik kunstwerk – VB liegt over verspreiding van krant

Het Vlaams Belang werd veroordeeld omdat het in haar propagandakrant “VL” zonder toelating een beeld gebruikte van een Duitse kunstenaar (Till Nowak). De VL-krant wordt verspreid op 2,4 miljoen exemplaren. De rechter verbood het VB om de krant nog verder te verspreiden, maar de partij beweerde dat alle exemplaren reeds verspreid waren. Dat klopt niet. Wij kregen net als anderen berichten over het feit dat er nog op diverse plaatsen werd overgegaan tot het bussen van de bewuste VB-krant. Het VB doet daarvoor beroep op privé-firma’s, in een aantal gevallen werken die firma’s overigens voornamelijk met migranten. De auteur van het kunstwerkt eist nu een schadevergoeding van 10.000 euro.

Chinese arbeidsmarkt

Het is overal crisis, ook China wordt geraakt. Hieronder zie je een foto van een rij werkloze arbeiders die hun kwaliteiten naar voor brengen op een stuk papier dat ze voor zich leggen.

4.2.09

Willekeur bij asielprocedure komt pijnlijk tot uiting

Twee jongeren die vorig jaar betrokken waren bij een gewelddadige aanslag op een Gentse medescholier, hebben het land verlaten na een bevel daartoe van de Dienst Vreemdelingenzaken. De twee moesten normaal gezien nog voor de rechtbank verschijnen om gestraft te worden voor hun bijna dodelijke aanslag op Simon Wijffels. De asielprocedure van de twee was ten einde gekomen met een afwijzing. Ze verlieten het land waardoor ze niet aanwezig zullen zijn op hun proces. De willekeur van het repressieve asielbeleid komt hiermee op een erg pijnlijke manier tot uiting.

Steeds meer mensen kunnen energierekening niet betalen

Het Nieuwsblad schrijft: "De jongste drie maanden is er een enorme aangroei van mensen die hun gas- of elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Dat zegt de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) in een verslag over de elektriciteits- en gasmarkt in 2008. Wie uitgesloten wordt door zijn energieleverancier, komt daarna bij de netbeheerder terecht, die als sociale leverancier optreedt en gas of elektriciteit verstrekt.Voor elektriciteit was er vorig jaar een aangroei van 6.628 dergelijke klanten, voor aardgas van 4.502. Die toename gebeurde vooral in de laatste drie maanden van 2008, zegt gedelegeerd bestuurder André Pictoul van VREG."

Poging om Oosterweelreferendum op zijspoor te zetten

Patrick Janssens is bezig met het referendum rond de Oosterweelverbinding op een zijspoor te zetten. De Antwerpse burgemeester beseft dat de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding voldoende handtekeningen zal hebben om effectief een referendum te organiseren. Een probleem bij de procedure is echter dat het stadsbestuur de uiteindelijke vraag zal bepalen. De vraagstelling kan natuurlijk een invloed hebben op het resultaat en kan het polemische karakter wat verbergen. Janssens wil niet dat het een peiling wordt over het voorstel van het stadsbestuur en het politieke establishment. Dan riskeert Janssens immers weg gestemd te worden. Daarom wil Janssens het referendum meteen laten gaan over het volledige “masterplan” van 16 mobiliteitsprojecten (waaronder ook de verlenging van een aantal tramlijnen). Tegen een verlenging van de tramlijnen (onder meer in Mortsel en naar Wijnegem) heeft wellicht bijna niemand (met uitzondering van een paar rabiate anti-openbaar vervoersliberalen zoals Annick De Ridder) iets. Rond de Oosterweelverbinding wil Janssens verschillende tracés voorleggen om zo de onduidelijkheid te vergroten. Wim Van Hees van Ademloos stelde terecht: “Janssens verandert onze vraagstelling compleet. Hij kaapt het project waaraan wij met honderden vrijwilligers maandenlang gewerkt hebben. Niemand is tegen het Masterplan en wij hebben geen probleem met het alternatief van Straten-Generaal, dat voor de volksgezondheid veel beter is. Daar moeten voor ons geen vragen over gesteld worden. De strategie van Janssens is duidelijk: hij wil dé hamvraag - 'bent u voor of tegen een snelweg dwars door de stad' - verzuipen in een nest andere vragen.”

3.2.09

Miljarden verspild in Irak

De Standaard schreef: “Fraude, hebzucht, een slechte planning en pure onbekwaamheid leidden bij de wederopbouw van Irak tot een grandioze verspilling van belastinggeld. Dat kreeg een Amerikaanse onderzoekscommissie gisteren te horen. Midden vorig jaar was de rekening voor de wederopbouw van Irak opgelopen tot 117miljard dollar, waarvan 51miljard belastinggeld. En daar staan bitter weinig succesvolle projecten tegenover. Veel meer dan herstellen wat vernietigd werd door de invasie en de daaropvolgende plunderingen, is er niet gebeurd.” Bedrijven als Halliburton verdienden veel, maar leverden weinig.

IJsland: protest aan NAVO-bijeenkomst

Vorige week werd een protestactie gehouden aan een bijeenkomst van de NAVO in het Hilton hotel in Reykjavik, IJsland. De vertegenwoordigers van de NAVO probeerden angstvallig de locatie van hun feestje geheim te houden om acties te vermijden. De mobilisatie verliep moeilijker omdat de plaats pas de dag zelf bekend werd.

In de namiddag kwam het bericht dat de bijeenkomst zou plaatsvinden in het Hilton-hotel. Daarop begon de mobilisatie voor een actie om 18u30. De betogers trokken door de stad met potten en pannen en slogans als “Neen aan de Navo” en “NAVO moordenaars”.

Toen de NAVO-toplui aankwamen, vlogen er veel sneeuwballen door de lucht. De politie raakte in paniek om uit te vinden van waar die sneeuwballen werden gegooid. De betoging bleef echter lange tijd verder gaan. Zo’n 60 gemaskerde agenten bewaakten de bijeenkomst. Naarmate de actie langer duurde (en het steeds kouder werd), werd duidelijk dat de politie aan aantal arrestaties wou verrichten. Toen een jonge man een NAVO-vlag in brand stak, werd dit aangegrepen door de politie. Enkele agenten vlogen op de jongeman af en hij werd opgepakt, samen met een andere man die probeerde tussen te komen.

De politie is bang van de protestacties en het repressieve optreden provoceert heel wat betogers. Nochtans werd niets meer gedaan dan met enkele sneeuwballen gegooid. Na enkele uren waren er nog een 80-tal actievoerders aan het hotel. De politie raakte helemaal verward toen deze naar de achterkant van het hotel trokken en daar met sneeuwballen naar de ramen gooiden. Een politie-agent haalde zijn matrak boven en dreef de betogers achteruit. Er kwamen meer agenten en één iemand werd opgepakt. De politie nam foto’s van alle aanwezigen in een poging om hen te intimideren. Een betoger stelde: “De politie krijgt het op de heupen van sneeuwballen, maar die wegen niet op tegen de NAVO-bommen.”

Dit was een kleine betoging, maar opvallend was dat er mensen van alle leeftijden waren: jongeren, gepensioneerden, kinderen,... Dat maakte duidelijk dat de anti-oorlogsbeweging in IJsland nog steeds erg actief is. Als er een betere mobilisatie was geweest, zouden er ongetwijfeld heel wat meer deelnemers aan de actie zijn geweest.

2.2.09

Aantal werklozen blijft stijgen: + 10% in januari

De werkloosheidscijfers voor de maand januari werden bekend gemaakt en zijn niet bepaald rooskleurig. Eind januari waren er 9,8% meer werklozen in Vlaanderen dan een jaar geleden. Bij mannen is er sprake van een stijging met 18,3% en ook bij vrouwen is er een stijging (het effect van de dienstencheques in 2008 had zo’n stijging tot nu toe vermeden). Opvallend bij de cijfers is dat het ritme van de stijging toeneemt. In november en december was er ook al een stijging, maar die was toen nog beperkter. Naast mannen worden vooral jongeren getroffen. Onder de min 25 jarigen is de werkloosheid met 22,7% toegenomen. Afgestudeerden hebben het steeds moeilijker om een job te vinden. De spectaculaire stijging van jongerenwerkloosheid roept om actie. Of zullen we toelaten dat de jongeren vandaag geen toekomstperspectief hebben?

Alles wordt koopwaar

Dit systeem is ziek. Het Belang van Limburg schreef vandaag dat heel wat kinderdagverblijven de afgelopen week bestookt werden met mails van beveiligingsfirma’s die hun diensten en producten aanboden. Die publiciteit komt er niet toevallig na het drama van Dendermonde. De één zijn dood, is de ander zijn brood. Die volkse wijsheid wordt hier wel erg letterlijk genomen. Beveiligingsfirma’s proberen een graantje mee te pikken van de angst na de Dendermondse doden.

Nederlands openbaar ministerie vraagt 8 jaar voor Belgisch Blood&Honour kopstuk

Joeri Van der Plas, één van de kopstukken van Blood&Honour, was in 2006 bij de gearresteerden van de BBET-tak van deze groep neo-nazi’s. Hij werd gezien als één van de organisatoren van Bloed, Bodem, Eer en Trouw. De man woonde in Dendermonde waar hij bij de eerste activiteiten van BBET ook gasten ontving. De Amerikaanse neo-nazi Robert Griffin logeerde bij Van der Plas en schreef daar lovend over in een obscuur magazine in de VS. Behalve ‘politieke’ activiteiten, was Joeri VDP blijkbaar ook actief op het vlak van dopinghandel. Hij handelde in anabolen en verdedigde zijn plaats op de anabolenmarkt. In 2006 viel hij binnen bij een koppel in Delft die hij ervan verdacht op zijn terrein te komen. Bij de man werd een pink afgeknipt met een snoeischaar, bij de vrouw werden de haren kortgeknipt (neo-nazi’s doen dat blijkbaar zelf). Het koppel bleek niet betrokken te zijn bij enige handel in anabolen. Het gerecht vond een spoor naar de daders omdat een ticketje werd teruggevonden van een beenhouwer uit Dendermonde. Joeri - de butcher - VDP liep tegen de lamp en riskeert nu een gevangenisstraf van 8 jaar. Het standpunt dat anabolen bijdragen tot de raszuiverheid heeft BBET jammer genoeg nooit verder uitgewerkt. Het had ongetwijfeld hilarische literatuur opgeleverd die moeiteloos de concurrentie zou aankunnen met hoogtepunten als het befaamde BBET-artikel met als titel “doneer uw zaad voor het Arische ras”.