12.1.09

Patrick Janssens laat AEL niet betogen, maar wil wel meer protest...

De Antwerpse burgemeester Janssens eiste van de AEL dat het om te mogen betogen een lijst zou geven van eerst 100 en dan 50 verantwoordelijken voor een eigen ordedienst. Het doel was duidelijk: nadien zouden die verantwoordelijken bij eventuele problemen een gemeentelijke administratieve sanctie kunnen worden opgelegd. Zo gaat het tegenwoordig altijd in Antwerpen. Toen wij met Internationaal Verzet in oktober een milieufestival organiseerden in Antwerpen, kregen we tientallen berichten van administratieve sancties wegens vermeend wildplakken. Er werd geprobeerd om iedereen aan te pakken. Voor één en dezelfde affiche werden boetes opgelegd aan drie verschillende personen, uiteraard is er telkens geprotesteerd. Op de affiche stond telkens dat deze niet mag worden wild geplakt. De repressieve aanpak van ieder protest is opvallend in Antwerpen. Wij hebben niets te maken met AEL en vinden dat de wijze waarop deze groep optreedt vaak leidt tot meer verdeeldheid dan tot de broodnodige eenheid van arbeiders en jongeren tegen oorlog en uitbuiting. Het stadsbestuur grijpt het relatieve isolement van de AEL aan om nieuwe voorwaarden op te leggen om te kunnen protesteren en betogen. En dan komt de Antwerpse burgemeester in De Morgen doodleuk het volgende verklaren: "Twintig, dertig jaar geleden zou er sowieso veel meer volk op straat zijn gekomen om tegen deze oorlog te protesteren. Als democraat maak ik mij daar zorgen om. Waar zijn de ngo's, de studenten, de vakbonden? Jammer genoeg moeten de studenten nu het hele jaar door veel achter hun bureau zitten en examens afleggen. De democratie wordt dus niet beter van Bologna. (lacht) Daar moet ik het met Frank Vandenbroucke eens over hebben." Janssens probeert van twee walletjes te eten: enerzijds doet hij ijverig mee aan het tegengaan van protest, anderzijds doet hij een vage oproep tot meer protest. Op dat vlak zal hij het ongetwijfeld goed kunnen vinden met neoliberale politici uit eigen rangen zoals Vandenbroucke.

Geen opmerkingen: