20.1.09

De Man (VB) blijft het moeilijk hebben met de eerste zwarte president in de VS

Filip De Man staat niet gekend om zijn liefde voor al wie geen blanke huidskleur heeft. Op een ogenblik dat de VS wordt geconfronteerd met de ergste economische recessie sinds de jaren 1930 en de Democraten daar amper een antwoord op weten te formuleren, blijft de VB’er zijn kritieken op Obama beperken tot zijn huidskleur en afkomst. Hij doet dat op de zijn gekende stijl: niet gehinderd door enige subtiliteit laat staan stijl.

De Man bracht op zijn site een artikel om Obama wat te plaatsen. Een korte biografie begint als volgt: “Hij is de zoon van een socialist uit Kenia die ten onder ging aan alcoholverslaving en een linkse blanke antropologe (genre Margaret Mead). Als mentor kende hij achtereenvolgens: Marshall Davis (een zwarte communist), Edward Saïd (een Palestijnse activist), Bill Ayers (een gewelddadige blanke activist, die ondermeer met Obama ijverde voor massale verstrekking van hypotheekleningen aan minderheden, hetgeen aanleiding gaf tot de financiële en economische crisis van vandaag).” Zo krijgen we meteen ook een betere kijk op de redenen van de grootste economische crisis sinds de jaren 1930: de oorzaak ligt volgens De Man bij het feit dat er hypotheekleningen werden verstrekt aan “minderheden”. Inderdaad, het zijn weer de vreemdelingen die het gedaan hebben volgens het orakel uit Vilvoorde. Dat de top van de financiële wereld en de speculanten er verdacht blank uit zien, vormt voor De Man geen bezwaar om de verantwoordelijkheid op de schouders van de gekleurde medemensen (uiteraard zonder die term te gebruiken) te leggen.

Verder heeft De Man nog enkele weetjes over Obama: “In zijn jeugd gebruikte B.H. Obama cannabis en cocaïne, las hij het haatproza van Frantz Fanon (een kleurling die in zijn ‘Damnés de la terre' de oorzaak van alle leed in de wereld bij de blanken legt) en van Malcolm X (de zwarte leider van de ‘Nation of Islam’ die fulmineerde tegen de “blauwogige duivels”).” Een kleurling moet wel drugs gebruiken en niet de racisten van pakweg de KKK verkondigen haat, maar wel diegenen die daartegen ingaan. Zo blijft het wereldbeeld van Filip De Man eenvoudig als altijd. Het probleem van Obama is volgens De Man diens “multiraciale herkomst en de grote twijfels die deze veroorzaakte.” Meer bepaald: “Zonder al te veel kwade wil kan men in zijn geschriften een zekere schizofrenie ontwaren, een kenmerk bij niet weinig halfbloeden.” Niet alleen Obama is een probleem voor De Man, ook Michelle Obama is problematisch want “100% zwart.”

Wat verwacht De Man van het beleid van Obama? “Eens president zal Obama natuurlijk zijn herverkiezing voorbereiden. Hij weet wat hem te doen staat: het globaal aantal stemmen van de minderheden vergroten.” Meer vreemdelingen die mogen stemmen, dat doet De Man vrezen voor “een versnelde decadentie van de Amerikaanse samenleving.” Het racisme van een figuur als De Man blijft schokkend. Bovendien gaat De Man voorbij aan de problemen waarmee de meerderheid van de bevolking in de VS wordt geconfronteerd: werkloosheid, gebrek aan sociale zekerheid, gebrek aan degelijke huisvesting, geen goed onderwijs,… Obama zal daar wellicht niets aan veranderen, hij is verkozen met de steun van de grote bedrijven en hij zal die steun verzilveren in een beleid dat verder op de maat gesneden is van die grote bedrijven. De kleur van de kapitalisten zal daarbij steeds van ondergeschikt belang zijn.

Met zijn haatproza maakt De Man duidelijk hoe plat racistisch VB-parlementsleden kunnen zijn. De pogingen van de partijleiding om aanvaardbaar over te komen, worden hiermee allemaal naar de prullenmand verwezen.

Geen opmerkingen: