19.1.09

Armoede onder jongeren neemt toe

De OCMW’s klagen over het feit dat ze steeds meer jongeren over de vloer krijgen voor een leefloon. Vorig jaar was 28% van de personen met een leefloon jonger dan 25 jaar, in 2001 was dat 25%. Het aandeel van de jongeren blijft dus toenemen. In Wallonië ligt het percentage nog hoger met 32%. De OCMW’s vragen extra middelen om daar iets aan te doen.

Geen opmerkingen: