20.1.09

10% vrouwen geconfronteerd met partnergeweld

Geweld tegen vrouwen is niet verdwenen. Het is een dagelijkse realiteit voor een groot aantal vrouwen. Uit een doctoraatsonderzoek aan de Gentse universiteit blijkt dat ruim 10% van de vrouwen ooit met partnergeweld te maken kreeg. Bij één vrouw op dertig was er zelfs geweld tijdens de zwangerschap. Het probleem van geweld blijft dus bestaan en verzet is nodig. Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van de strijd tegen geweld op vrouwen. Wij zullen actief deelnemen aan de mobilisatie naar een actie op zaterdag 7 maart in Brussel.

Geen opmerkingen: