30.1.09

Oosterweel goed voor luchtkwaliteit?

Sommige wetenschappelijke argumenten moeten toch tot nadenken stemmen over de kwaliteit van die wetenschap (of toch alleszins van de berichtgeving erover). De afgelopen uren werd bekend gemaakt dat een studie in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) tot de conclusie is gekomen dat de Oosterweelverbinding goed zou zijn voor de luchtkwaliteit. Dat is zowat het nieuws zoals het werd gebracht. Alleen moet verder worden gekeken: de luchtkwaliteit in het zuiden van Antwerpen zou verbeteren. De reden? Met de Oosterweelverbinding zou een deel verkeer langs Noordelijke kant worden afgeleid. Daar is er een negatieve impact op de luchtkwaliteit. Bovendien zorgt de hoogte van de brug ervoor dat een groter deel van de regio zou geraakt worden. Met een tunnel kan dat worden vermeden. De studie is dus doorzichtig, de mediaberichten erover dubbelzinnig. Is er een nieuwe communicatieverantwoordelijke aangesteld bij de BAM?

Oostenrijk: anti-racistisch voetbaltornooi en jongerencongres

Afgelopen weekend vond in Wenen een anti-racistisch voetbaltornooi plaats. Aanleiding was de schorsing van drie anti-racistische speelsters van de vrouwenploeg Hellas Kagran in Wenen. De drie werden door de clubvoorzitter, Martin Graf die tevens parlementslid is voor de extreem-rechtse FPÖ, aan de kant gezet omwille van hun betrokkenheid bij anti-racistische campagnes.

Op 24 januari organiseerden de drie speelsters, Margarita en Lucia Döller en Irene Müller, een solidariteitstornooi als onderdeel van een bredere anti-racistische campagne. Ze werden daarbij ondersteund door YRE (Jongeren tegen Racisme in Europa) en de SLP (Sozialistische Linkspartei). Op het tornooi waren er 150 aanwezigen om hun solidariteit te betuigen. Onder hen ook vier speelsters van Union Mauer die werden geschorst omdat ze voor de wedstrijd tegen Hellas Kagran een T-shirt droegen met een slogan op: “Laat Margarita, Lucia en Irena spelen – geef Martin Graf een rode kaart.” Na de wedstrijd werden de vier voor drie wedstrijden geschorst.

Begin januari kwam Graf in de media omdat twee medewerkers van Graf boeken en ander materiaal kochten vanop de neo-nazi website “Aufruhr – Versand”. Graf maakt van de voetbalclub gebruik om zijn invloed te vergroten. Op 6 januari werden leden van de club plots geconfronteerd met het feit dat vier leden van de FPÖ in de leiding van de club werden aangeduid. Het restaurant bij de club wordt nu uitgebaat door een medewerker van Graf die ook actief is in extreem-rechtse kringen.

Op het tornooi afgelopen zaterdag waren er zowel vrouwen als mannen, zowel Oostenrijkers als migranten. Het werd gesteund door de vakbonden. Het winnende team kreeg een beker overhandigd door een oud-verzetsstrijder. Na het tornooi hielden we nog een meeting met 80 aanwezigen waarbij werd gesproken door Margarita Döller, één van de geschorste speelsters. Daarnaast waren er sprekers van ASKÖ Vienna, een sociaal-democratische voetbalassociatie waarvan Hellas Kagran lid was voor Graf voorzitter werd, een gekende expert over extreem-rechts (Wolfang Purtscheller), een journalist van een voetbalblad (Georg Spitaler) en een vertegenwoordiger van de Groene Partij dat de campagne eveneens steunt.

Op zondag hielden we dan een jongerencongres waarbij werd ingegaan op de strijd tegen racisme, maar ook op de economische crisis. Er werd onder meer gesproken door een Griekse jongere, Giannos Nikolaou.

29.1.09

Reclame uit onverwachte hoek

We kregen reclame voor het marxisme vanuit een eerder onverwachte hoek. Het magazine Time pakt deze week op haar cover (in Europa) uit met niemand minder dan Marx himself. Niet voor een diepte-interview of beschouwing over diens leven, maar wel degelijk om de actualiteit van de analyses van Marx na te gaan. Vanuit burgerlijke hoek verwachten we niet direct dat dit positief zal zijn. Maar Time moet toegeven dat de economische analyses van Marx "verrassend relevant" zijn vandaag. Het magazine brengt de cover en artikel over Marx in het kader van het Wereld Economisch Forum in Davos. Waar voorheen enkel de manifestanten en antiglobalisten naar Marx verwezen bij dergelijke bijeenkomsten, komen de verwijzingen nu blijkbaar ook vanuit de hoek van de kapitalistische commentatoren.

Protestactie aan ministerie van asiel

Gisteren voerden een dertigtal mensen actie aan het ministerie van migratie en asiel te Brussel. Op de actie waren er vrienden van het koppel, klasgenootjes, leerkrachten,... De zaak van Usman, Melina en hun kinderen is een voorbeeld van de enorme willekeur in het Belgische asielrecht. Usman komt uit het door Pakistan bezette deel van Kasjmir, Melina uit de Fillippijnen. Hun kinderen zijn hier geboren. Toch zouden Usman en Melina volgens de Belgische autoriteiten moeten terugkeren naar hun “eigen” land.Meer werklozen - kapitalisme in crisis

Gelezen in Het Laatste Nieuws: "De wereldwijde werkloosheid zal in 2009 18 tot 51 miljoen eenheden hoger liggen dan in 2007, afhankelijk van de duur en de omvang van de economische crisis. Dat heeft de International Labour Organization vandaag aangekondigd. In de drie scenario's die de organisatie ontwikkelde, stijgt de wereldwijde werkloosheid. In het ergste geval komen er 51 miljoen werklozen bij. In dat geval zullen er dit jaar 230 miljoen werklozen zijn. Dat komt overeen met een werkloosheidsgraad van 7,1 procent. De andere scenario's gaan uit van 18 en 30 miljoen extra werklozen tegenover 2007, toen er wereldwijd 179 miljoen mensen zonder werk zaten."

28.1.09

Niet voor iedereen crisis

ING-topman Tilmant stapt op. Dat is een rechtstreeks gevolg van de crisis, maar dat wil nog niet zeggen dat Tilmant persoonlijk geraakt wordt door deze crisis. De man kan rekenen op een opzeggingsvergoeding ter waarde van een jaarloon, wat neerkomt op 1 miljoen euro! Voor alle duidelijkheid: dit bedrag is dan reeds afgetopt aangezien er in Nederland aan plafond op de opzeggingsvergoeding voor Tilmant werd opgelegd. in de plaats van drie jaarlonen, krijgt hij er nu "slechts" één.

Crembo zoekt gratis militairen

Minister van oorlog Pieter De Crem zoekt jongeren die een vrijwillige legerdienst willen doen. Het aantrekken van jongeren moet de slagkracht van het leger vergroten en het ministerie sluit niet uit dat de jongeren zelfs in het eerste jaar legerdienst reeds worden ingezet bij buitenlandse missies. De Taliban is gewaarschuwd! Waar zit het addertje onder gras voor de jongeren? Op vlak van het loon is dit stelsel niet bepaald interessant. De term “vrijwillige” legerdienst is geen toeval, Crembo verwacht effectief vrijwilligers die quasi gratis ten oorlog trekken. Hij wil de eerste vier maanden een “soldij” betalen (van zowat 200 tot 300 euro per maand) naast eventuele werkloosheidsuitkeringen en kindergeld. ACOD-vertegenwoordiger Deboodt verklaarde: “Op zich is het goed dat men jongeren aantrekt, maar dit mag geen concurrentie vormen voor de nieuwelingen die op normale manier in het leger beginnen. Bovendien hebben wij vragen over het onderbrengen van die vrijwilligers bij de gevechtseenheden. Wat zijn ze na een jaar dienst als stormfusilier op de Belgische arbeidsmarkt? Dan leid je ze toch beter op tot bijvoorbeeld buschauffeur.”

Onomkeerbaar

Een deel van de schandelijke gevolgen van de klimaatveranderingen is onomkeerbaar. Dat is de conclusie van een aantal onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van energie. Klimaatonderzoekster Susan Solomon stelt dat heel wat gevolgen van klimaatsveranderingen "onomkeerbaar" zijn, dat wil zeggen dat de klimaatwijziging minstens 1000 jaar stand houdt. Daarbij gaat het onder meer over de stijging van het oceaanniveau. Dat leidt tot een verdere afsmeling van de ijskappen.

27.1.09

Berlusconi: seksist

De Italiaanse premier Berlusconi is een seksist. Dat werd nogmaals bevestigd toen hij afgelopen weekend een grapje maakte. In een discussie over het aantal verkrachtingen in Italië stelde Berlusconi dat het probleem van verkrachtingen bij de vrouwen zelf ligt: “De Italiaanse vrouwen zijn zo aantrekkelijk dat ze militair escorte nodig hebben om veilig over straat te kunnen gaan.” Berlusconi ‘excuseerde’ zich en stelde dat het een compliment was “omdat er maar honderdduizend mensen bij de politie zijn, terwijl er miljoenen prachtige vrouwen rondlopen”. De logica blijft dezelfde: verkrachtingen zijn volgens de Italiaanse premier het resultaat van het feit dat vrouwen mooi zijn. Met andere woorden: die vrouwen zijn er zelf voor verantwoordelijk, ze moeten maar lelijk zijn. Wij noemen dat seksisme.

Universiteit verkoopt museum uit geldgebrek

Gelezen in De Morgen: "In de Amerikaanse staat Massachusetts moet de Brandeis Universiteit haar gerenommeerde Rose Art Museum sluiten uit geldgebrek. (...) Het in 1961 geopende museum staat bekend voor zijn verzameling hedendaagse kunst, met werken van onder meer Andy Warhol, Jasper Johns en Roy Lichtenstein. De universiteit kampt echter met een begrotingstekort van 10 miljoen dollar (7,6 miljoen euro). "Het zijn buitengewone tijden", licht rector Jehuda Reinharz de beslissing toe. "We moeten de toekomst van onze studenten boven alles stellen". (...)"

VB gedagvaard wegens misbruik van foto...

Na het verdwijnen van de blog van VB-personeelslid Bjorn Roose, zullen ook diens klachten verdwijnen bij overnames van foto’s die hij publiceerde op zijn blog. Recent nog klaagde hij het Nederlandse anti-fascistische blad “Alert” aan. Nu krijgt het VB een (groot uitgevallen) koekje van eigen deeg. In de nationale VB-krant “VL”, dat op 2,4 miljoen exemplaren wordt verspreid, stond immers een fotomontage die werd gemaakt door een Duitse kunstenaar die absoluut niet opgezet is met het misbruik van zijn werk in de VB-krant. Resultaat: een proces waarbij de verspreiding van de VL-krant mogelijk moet worden stopgezet. De kunstenaar zelf vraagt geen schadevergoeding, enkel het stopzetten van de verspreiding van de krant.

26.1.09

26 maart anti-NSV betoging in Leuven

Zoals elk jaar zal de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) ook dit jaar zijn jaarlijkse betoging organiseren, en wel in Leuven. We kunnen niet tolereren dat onze stad wordt overgelaten aan de fascistische geweldenaars van de NSV. Andere acties en betogingen van de NSV tonen aan dat dit betekent dat wie niet volledig aan hun normen voldoet niet meer veilig is. 3 jaar geleden nog drongen in Leuven fascistische betogers het appartement binnen van iemand die een antifascistische slogan riep vanop zijn balkon, om daar de boel kort en klein te slaan.

De NSV is reeds jarenlang een kweekvijver voor kaders van het Vlaams Belang. Verschillende kopstukken startten hun politieke carrière bij de NSV, waar ze hun fascistische ideeën konden ontwikkelen en regelmatig in de praktijk omzetten. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er VB-parlementsleden op hun acties aanwezig zijn. De lijst van gewelddaden die de NSV op haar conto heeft staan is indrukwekkend, gaande van de jaarlijkse betoging die ze organiseren - en waarbij ze geweld tegen andersdenkenden, holebi’s en migranten niet schuwen - tot het aanvallen van linkse cafés en meetings toe.

We roepen op voor een vreedzame tegenbetoging. Wij denken dat het gebruik van geweld tegen extreem rechts hen enkel nog meer in de rol van underdog zal duwen. We willen laten zien dat de overgrote meerderheid van de studenten de straten van Leuven niet aan de fascisten wil overlaten, maar daarmee ook de hand reiken naar inwoners en werkenden in Leuven, die evenmin te winnen hebben bij de groei van extreem rechts.

De groei van extreem rechts kan niet los worden gezien van het neoliberale beleid dat de traditionele partijen de laatste 30 jaar voerden. Door systematisch elke verworvenheid van de arbeidersklasse aan te vallen, zorgden ze ervoor dat hoe langer hoe meer mensen een afkeer van ‘de politiek’ kregen. Het onderwijs wordt net als andere diensten schaamteloos geprivatiseerd door zogenaamd ‘socialistische’ ministers. In een ijltempo wordt het hoger onderwijs omgevormd tot een eliteonderwijs waarin enkel de rijken nog kunnen studeren wat ze willen.

Omdat er echter geen alternatief is, is het gemakkelijk voor een extreem rechtse partij om op een populistische wijze deze stem van arbeiders naar zich toe te trekken. In de plaats van een oplossing voor de problemen aan te bieden, wijzen ze vooral de migranten aan als oorzaak voor de problemen. Dit leidt tot een verdeel-en-heers strategie, waarbij men bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. In plaats van sans papiers in staat te stellen een degelijk leven op te bouwen in België, stelt het VB (net als een heel deel van de regering trouwens) voor om hen gewoon terug op een vliegtuig naar hun land van herkomst te zetten. Dat velen daar een leven van honger en vervolging omwille van hun politieke ideeën wacht, kan hen niet schelen.

De huidige economische crisis toont het failliet van het neoliberale systeem aan. We zagen de afgelopen periode een dalende koopkracht, groeiende flexibiliteit en nu ook een golf van ontslagen. Het is duidelijk dat het VB hier geen oplossing voor biedt. Ze is tegen elke vorm van syndicale strijd en stelt dat wat goed is voor de patroon, ook goed is voor de werknemers (volgens haar aloude slogan “staken schaadt, werken baat”). Ze heeft geen antwoorden op de huidige crisis die verder gaan dan belastingverlagingen voor de bedrijven, en de kosten van de crisis op die manier afschuiven op de gewone bevolking. Een oplossing voor de groei van extreem rechts kan enkel worden bekomen wanneer de oorzaken van deze groei worden aangepakt. Tot dan kunnen we natuurlijk niet op onze lauweren rusten en moeten we vermijden dat het haar methode van intimidatie en geweld kunnen toepassen. Maar een echte oplossing kan enkel bestaan uit het wegnemen van sociale problemen als armoede, werkloosheid,... die een voedingsbodem zijn voor extreem rechts.

> http://anti-nsv.blogspot.com/

Gevolgen van de bankencrisis

De problemen in de bankensector hebben gevolgen voor heel wat mensen. Voor de enen zijn die gevolgen echter iets verregaander dan voor de anderen. Voor de top zijn er besparingen op bijvoorbeeld de snoepreisjes. De verzekeringsafdeling Fortis Insurance laste een reis naar Monaco af, de deelnemers zien zo een diner in een toprestaurant aan hen voorbijgaan. Voor anderen gaan de gevolgen net iets verder. Zo kondigde ING aan dat er 7.000 jobs weg moeten. De banken beginnen met een herstructurering die heel wat jobs kost. De miljarden euro’s aan overheidssteun voor de sector worden niet gebruikt voor de werkgelegenheid…

Helemaal zot geworden?

De paus schokte eerder reeds met zijn homofobe opmerkingen. Voor wie nog twijfels had bij het aartsconservatieve karakter van de paus, zorgde hij zelf voor een nieuwe verduidelijking. Nu ging de paus over tot het in eer herstellen van een bisschop die eerder in ongenade was gevallen omdat hij de Holocaust had ontkend. De betrokken bisschop had op de Zweedse televisie verklaard dat er nooit gaskamers hebben bestaan en dat er maximaal 300.000 Joden omkwamen in concentratiekampen. Eens te meer wordt de slachting van Joden, linkse politieke activisten, holebi’s, zigeuners,… zomaar onder tafel geveegd. Benedictus heeft het “nicht gewusst” – of was hij toch uit overtuiging bij de Hitlerjugend in zijn jonge jaren? – en besloot om de “excommunicatie” (uit de kerk zetting) van bisschop Williamson ongedaan maken.

23.1.09

Waanzinnig asielbeleid

Asielzoekers die onvoldoende inspanningen doen om inburgeringslessen te volgen, kunnen vervolgd worden. Drie van hen uit Brugge en Oostende kregen een boete van 137,50 euro omdat ze de lessen niet volgden. Eén van hen verklaarde dat hij er niet was omdat hij moest werken en voor zijn zieke vrouw en kind moest zorgen. Werken en voor je familie zorgen, zijn blijkbaar geen tekenen van “inburgering” en dus werd een boete opgelegd. De lessen blijken ook op verschillende plaatsen door te gaan en vaak op wisselende dagen en uren. “Dit past niet altijd met mijn werk”, verklaarde de asielzoeker die hiervoor geen gehoor vond bij de politierechter. Een andere asielzoeker riep psychologische problemen in, het ging om een Iraakse piloot die in eigen land werd gefolterd. Ook dat was voor de politierechter geen reden om niet naar de verplichte lessen te gaan. Wij vinden dit waanzin. Het opleggen van de mentaliteit van de lagere school aan volwassen mensen die vaak een nieuw leven proberen op te bouwen en daar hard voor moeten werken, is niet alleen paternalistisch maar vaak ook contraproductief. Misschien moeten de ministers en parlementsleden die deze regel hebben opgesteld, ook maar eens een verplichte inburgeringscursus volgen. En dat ze dan niet durven af te komen met het argument dat ze in het Vlaamse parlement of op een regeringsvergadering moesten zijn…

Rusland. Bekende advocaat en anti-fascist, Stanislav Markelov, afgemaakt op straat

Op 19 januari werd de advocaat Stanislav Markelov op klaarlichte dag in het centrum van Moskou neergeschoten door een gemaskerde schutter. Markelov verliet net een persconferentie. Een jonge journaliste, Anastasiya Baburova, liet even later ook het leven omdat ze probeerde om Stanislav te beschermen. Stanislav was een uitzonderlijke figuur die midden jaren 1990 actieve steun gaf aan de Russische afdeling van Youth against Racism in Europe (YRE, de koepel waartoe ook Blokbuster behoort).

Markelov was eerst en vooral een politieke activist die zijn opleiding als advocaat gebruikte om de beweging te versterken. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s kwamen voor Markelov zijn principes eerst en niet zijn carrière.

Hij kreeg een zekere bekendheid als advocaat die bereid was om in te gaan tegen iedere onrechtvaardigheid. Toen hij werd neergeschoten, kwam hij net van een persconferentie rond de zaak van een voormalige Russische kolonel, Yuri Budanov. Tijdens de oorlog in Tsjetsjenië ging deze kolonel over tot het ontvoeren van een tienermeisje, Elza Kungaeva, die werd gemarteld, verkracht en uiteindelijk vermoord. Budanov kreeg de steun van de legerleiding en de staat, hij werd zelfs uitgeroepen tot een “held” door de nationalistische en extreem-rechtse bewegingen (waaronder de Orthodoxe kerk). Toch werd hij veroordeeld door een rechtbank en moest hij naar de gevangenis. Op bevel van bovenaf werd Budanov deze week vrijgelaten wegens “goed gedrag”. Stanislav verdedigde de belangen van de familie van Elza in de rechtbank om een vervroegde vrijlating te voorkomen. Het is veelbetekenend dat de moord op Stanislav leidde tot acties in Tsjetsjenië, er was daar zelfs een betoging met meer dan 1.000 aanwezigen.

Stanislav trad ook op als advocaat van Mikhail Beketov, een gekende oppositiejournalist uit een voorwijk van Moskou. Deze journalist publiceerde onthullingen over corruptie van stedelijke topfiguren bij de aanleg van wegen en bouwprojecten. Na tal van bedreigingen werd Beketov in november in elkaar geslagen. In een andere prominente rechtszaak verdedigde Makelov anti-fascistische jongeren die zich hadden verzet tegen een fascistische aanval. De golf van fascistische moorden op migranten en jongeren die in oppositie gaan tegen het regime, blijft jammer genoeg aanzwellen.

Makelov verloor echter nooit zijn optimisme. Hij schreef: “We moeten begrijpen dat er behalve onszelf niemand zal zijn om ons te verdedigen. Geen God, geen tsaar, geen wet. Alleen wijzelf. Daarom moeten we samen opkomen, schouder aan schouder, om elkaar te verdedigen en vooruit te gaan.”

Rob Jones, Moskou

Perverse commercialisering

Steeds meer worden kinderen gebruikt door bedrijven die producten willen lanceren. Marketeers zoeken kinderen die hun producten willen bekend maken onder vrienden of zelfs via het internet. Deze perverse commercie wordt in Groot-Brittannië toegepast door grote bedrijven als Coca-Cola, Nintendo, Mattel,... Het feit dat de bedrijven zich op kinderen richten, wijst op een steeds agressievere vorm van publiciteit.

22.1.09

Ineenstorting economie

RTL-journalist Willem Middelkoop houdt rekening met een mogelijke ineenstorting van het volledige financiële systeem. De gerenomeerde Nederlandse journalst stelde onder meer: "Er zijn twee knallen te verwachten. We raken nu in een recessie of depressie en dat zal nog jaren duren. De overheid zal ondertussen proberen de economische schade zoveel mogelijk te beperken. Over een jaar of vijf verwacht ik dat het hele financiële systeem in elkaar zakt. Je moet niet raar opkijken als de financieringen van de VS opeens uit de hand lopen. Je kunt niet eindeloos blijven bijlenen..." De journalist is erg pessimistisch over de economie en verwacht een enorme toename van de armoede en sociale problemen. "Begin maar met het drukken van voedselbonnen", stelde hij in het interview. De verdedigers van het kapitalistische systeem beginnen zelf te beseffen dat hun systeem niet werkt. Van hen zullen we geen alternatief moeten verwachten, waarop wachten we nog om zelf te bouwen aan een socialistisch alternatief?

Stijgende werkloosheid in China

De officiële werkloosheid in de Chinese steden is voor het eerst sinds 2003 toegenomen. In de laatste drie maanden van 2008 gingen 560.000 jobs verloren, waardoor het totaal aantal werklozen op 8,86 miljoen komt te staan. Dat zijn de officiële cijfers die zich beperken tot de permanente inwoners van de steden (en een paspoort hebben waarop ze als stedeling geregistreerd zijn). Arbeiders die vanop het platteland komen en een groot aandeel hebben in de stedelijke arbeidskracht, komen niet voor in die statistieken. De echte werkloosheidsgraad in de steden zou volgens de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen op 9,4% staan en de komende maanden verder toenemen.

21.1.09

Laat Usman, Melina en hun kinderen blijven! 28 januari: protestactie aan het ministerie voor asiel

Usman Khan Mohammad kwam op 1 september 1999 in België aan. Hij kwam uit het door Pakistan bezette deel van Kasjmir waar hij politiek actief was. Melina Dolor kwam in 2000 naar ons land vanuit de Filippijnen. Beiden werden als goedkoop huispersoneel gebruikt door ambassades tot ze daartegen in verzet gingen en asiel aanvroegen. Het misbruik op de ambassades werd door Usman en Melina ook op televisie naar buiten gebracht op Telefacts (VTM, 9 mei 2007) en Koppen (één).

Ze leerden elkaar kennen en kregen hier twee kinderen: Amad en Imran. Die zijn nu zes en vier en lopen school in het Nederlands. Amad en Imran zijn nog nooit in Kasjmir of de Filippijnen geweest. Ondanks een ijzersterk dossier werd een regularisatie-aanvraag van Usman en Melina negatief beoordeeld. Eerder werd ook de asielaanvraag geweigerd. Beiden kunnen onmiddellijk aan de slag, spreken vlot Frans en ook een woordje Nederlands, zijn goed ingeburgerd en hebben hier hun politieke activiteiten verder gezet met de Linkse Socialistische Partij.

Terugkeren is geen optie: het zou Usman en Melina uit elkaar trekken, hen in ernstig gevaar brengen en bovendien stelt de vraag zich: waar zouden de kinderen naartoe moeten? Naar een voor hen onbekend land met een verscheurende keuze tussen vader en moeder.

Wij vinden dit onaanvaardbaar en voeren campagne voor een onmiddellijke regularisatie van Usman en Melina en tegen het repressieve en willekeurige asielbeleid. Een online petitie werd gecombineerd met een gewone petitie en daarmee werden honderden handtekeningen opgehaald.

Om het dossier verder kracht bij te zetten, wordt een protestactie gepland voor het ministerie van asiel. Het is de bedoeling om de petitie daar af te leveren en tegelijk nogmaals te protesteren tegen het feit dat er nog altijd geen verblijfsvergunning wordt toegekend. Zowel Usman als Melina kunnen onmiddellijk aan de slag gaan met een arbeidsovereenkomst, de kinderen doen het goed op school en terugkeren is geen optie. Waar wacht de minister nog op?

Protestactie
> woensdag 28 januari om 14u30
> aan het Minister van migratie en asielbeleid, Wetstraat 34-36, Brussel.
> We willen met een paar spandoeken voor het ministerie post vatten en tegelijk de petitie afleveren.

Teken de petitie
Je kan in de aanloop naar de actie nog steeds overgaan tot het tekenen van de petitie op volgend adres: http://www.petitiononline.com/usmeli10/petition.html

Vrouwenstrijd blijft meer dan nodig!

Op 8 maart is het internationale vrouwendag en Internationaal Verzet wil eraan meewerken om van die dag opnieuw een dag van strijd te maken. Daarom roepen we ook op om volgende week woensdag 28 januari deel te nemen aan de Antwerpse bijeenkomst georganiseerd door LSP met een debat over geweld tegen vrouwen. Daar zal worden gesproken door Azar Behrouz van een campagne onder Iraanse en Afghaanse vrouwen. Verder komt Patsy Sörensen van Payoke spreken. En ook Anja Deschoemacker van LSP zal er het woord nemen. Dit kan een erg interessante bijeenkomst worden die bovendien broodnodig is.

Gisteren schreven we hier al dat 10% van de Belgische vrouwen met geweld in het gezin wordt geconfronteerd. De situatie in heel wat andere landen is nog rampzaliger. Vandaag nog publiceren verschillende media berichten over de acties van de Taliban in de Pakistaanse Swatvallei, ooit een toeristisch trekpleister, waar alle meisjesscholen de deuren moesten sluiten op bevel van de fundamentalisten. Wie niet luistert, voelt het: 150 scholen werden al verwoest. De strijd voor vrouwenrechten is een internationale strijd. Wij steunen de Socialist Movement Pakistan in haar campagnes voor vrouwenrechten.

Geef familie Oulematou een schadevergoeding!

Het is een echte schande dat de familie van de vermoorde kinderoppas Oulematou niet de schadevergoeding krijgt waar ze recht op geeft. Het argument dat Oulematou niet over de nodige papieren beschikte, moet ondergeschikt zijn aan het feit dat ze vermoord werd. Of wordt het vermoorden van zogenaamde “illegalen” binnenkort niet meer strafbaar? Is het leven van mensen-zonder-papieren minder waard dan die van mensen-met-papieren? De heisa rond de schadevergoeding voor de familie van de overleden Oulematou is een regelrechte schande.

20.1.09

10% vrouwen geconfronteerd met partnergeweld

Geweld tegen vrouwen is niet verdwenen. Het is een dagelijkse realiteit voor een groot aantal vrouwen. Uit een doctoraatsonderzoek aan de Gentse universiteit blijkt dat ruim 10% van de vrouwen ooit met partnergeweld te maken kreeg. Bij één vrouw op dertig was er zelfs geweld tijdens de zwangerschap. Het probleem van geweld blijft dus bestaan en verzet is nodig. Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van de strijd tegen geweld op vrouwen. Wij zullen actief deelnemen aan de mobilisatie naar een actie op zaterdag 7 maart in Brussel.

Pokert Morel voor postje?

Marie-Rose Morel is nog steeds op haar tenen getrapt omdat ze de tweede plaats op de Europese VB-lijst niet heeft gekregen. De furie uit Schoten kreeg af te rekenen met een uitgebreid roddelcircuit (ook en mogelijk zelfs vooral binnen haar eigen partij) waarmee haar kansen op dat postje werden getorpedeerd. Nu ook Dewinter als effectieve kandidaat op de Europese lijst zal staan, maakt ze als lijstduwer geen kans om verkozen te worden. Resultaat: Morel dreigt ermee de politiek te verlaten. Ze bleef afwezig van de nieuwjaarsreceptie en verkondigde dat niet langer in het Vlaams parlement te willen zetelen. “Er is ook leven buiten de politiek. Ik heb geen mandaat nodig. Ik walg van de postjespakkerij”, verklaarde ze aan De Standaard. In het Vlaams parlement blijven, is geen optie: “Ik draai liever hamburgers om in de McDonalds dan vragen te stellen in een parlement waarin niemand is geïnteresseerd”. Dat ze hiermee het personeel bij McDonalds beledigt, heeft ze zelf niet eens door. De vraag bij dit nieuwe toneeltje van Morel is natuurlijk wat er achter zit: meent ze het of pokert ze om alsnog een beter postje te krijgen? Met Morel weet je nooit, alleen staat vast dat ze zichzelf steeds hoog inschat en in het centrum van de discussies wil staan. Indien Morel toch zou verdwijnen, komt meteen ook een roemloos einde aan de zogenaamde “verruimingsoperatie” van het VB van enkele jaren terug.

De Man (VB) blijft het moeilijk hebben met de eerste zwarte president in de VS

Filip De Man staat niet gekend om zijn liefde voor al wie geen blanke huidskleur heeft. Op een ogenblik dat de VS wordt geconfronteerd met de ergste economische recessie sinds de jaren 1930 en de Democraten daar amper een antwoord op weten te formuleren, blijft de VB’er zijn kritieken op Obama beperken tot zijn huidskleur en afkomst. Hij doet dat op de zijn gekende stijl: niet gehinderd door enige subtiliteit laat staan stijl.

De Man bracht op zijn site een artikel om Obama wat te plaatsen. Een korte biografie begint als volgt: “Hij is de zoon van een socialist uit Kenia die ten onder ging aan alcoholverslaving en een linkse blanke antropologe (genre Margaret Mead). Als mentor kende hij achtereenvolgens: Marshall Davis (een zwarte communist), Edward Saïd (een Palestijnse activist), Bill Ayers (een gewelddadige blanke activist, die ondermeer met Obama ijverde voor massale verstrekking van hypotheekleningen aan minderheden, hetgeen aanleiding gaf tot de financiële en economische crisis van vandaag).” Zo krijgen we meteen ook een betere kijk op de redenen van de grootste economische crisis sinds de jaren 1930: de oorzaak ligt volgens De Man bij het feit dat er hypotheekleningen werden verstrekt aan “minderheden”. Inderdaad, het zijn weer de vreemdelingen die het gedaan hebben volgens het orakel uit Vilvoorde. Dat de top van de financiële wereld en de speculanten er verdacht blank uit zien, vormt voor De Man geen bezwaar om de verantwoordelijkheid op de schouders van de gekleurde medemensen (uiteraard zonder die term te gebruiken) te leggen.

Verder heeft De Man nog enkele weetjes over Obama: “In zijn jeugd gebruikte B.H. Obama cannabis en cocaïne, las hij het haatproza van Frantz Fanon (een kleurling die in zijn ‘Damnés de la terre' de oorzaak van alle leed in de wereld bij de blanken legt) en van Malcolm X (de zwarte leider van de ‘Nation of Islam’ die fulmineerde tegen de “blauwogige duivels”).” Een kleurling moet wel drugs gebruiken en niet de racisten van pakweg de KKK verkondigen haat, maar wel diegenen die daartegen ingaan. Zo blijft het wereldbeeld van Filip De Man eenvoudig als altijd. Het probleem van Obama is volgens De Man diens “multiraciale herkomst en de grote twijfels die deze veroorzaakte.” Meer bepaald: “Zonder al te veel kwade wil kan men in zijn geschriften een zekere schizofrenie ontwaren, een kenmerk bij niet weinig halfbloeden.” Niet alleen Obama is een probleem voor De Man, ook Michelle Obama is problematisch want “100% zwart.”

Wat verwacht De Man van het beleid van Obama? “Eens president zal Obama natuurlijk zijn herverkiezing voorbereiden. Hij weet wat hem te doen staat: het globaal aantal stemmen van de minderheden vergroten.” Meer vreemdelingen die mogen stemmen, dat doet De Man vrezen voor “een versnelde decadentie van de Amerikaanse samenleving.” Het racisme van een figuur als De Man blijft schokkend. Bovendien gaat De Man voorbij aan de problemen waarmee de meerderheid van de bevolking in de VS wordt geconfronteerd: werkloosheid, gebrek aan sociale zekerheid, gebrek aan degelijke huisvesting, geen goed onderwijs,… Obama zal daar wellicht niets aan veranderen, hij is verkozen met de steun van de grote bedrijven en hij zal die steun verzilveren in een beleid dat verder op de maat gesneden is van die grote bedrijven. De kleur van de kapitalisten zal daarbij steeds van ondergeschikt belang zijn.

Met zijn haatproza maakt De Man duidelijk hoe plat racistisch VB-parlementsleden kunnen zijn. De pogingen van de partijleiding om aanvaardbaar over te komen, worden hiermee allemaal naar de prullenmand verwezen.

19.1.09

Duizenden op betoging "Gent voor Gaza"

Zaterdag was er veel volk op de betoging "Gent voor Gaza". Duizenden betoogden tegen de oorlog in Palestina. Ook Internationaal Verzet was aanwezig met een delegatie jongeren. Hieronder een paar foto's.

Armoede onder jongeren neemt toe

De OCMW’s klagen over het feit dat ze steeds meer jongeren over de vloer krijgen voor een leefloon. Vorig jaar was 28% van de personen met een leefloon jonger dan 25 jaar, in 2001 was dat 25%. Het aandeel van de jongeren blijft dus toenemen. In Wallonië ligt het percentage nog hoger met 32%. De OCMW’s vragen extra middelen om daar iets aan te doen.

Oorspronkelijke versie NSV-affiche uitgelekt...

Ronny Barracuda wist het eerste ontwerp van affiche voor de jaarlijkse NSV-betoging te vinden. Dat eerste ontwerp was nét ietsje té eerlijk... en de lay-outer van dienst was in al zijn enthousiasme de concrete afspraken vergeten te melden. Een koud kunstje dus voor de censor van dienst om de affiche 'respectabel' te maken door de aangebrande tekst te vervangen door wat holle woorden en praktische afspraken...

16.1.09

Noord-Ierland: protest van katholieken en protestanten tegen oorlog in Gaza

In Belfast betoogden afgelopen weekend 3.000 mensen tegen de oorlog in Gaza. Opvallend was dat er zowel katholieken als protestanten betoogden in een regio die zelf geteisterd wordt door verdeeldheid op basis van nationale tegenstellingen. Wij organiseerden met Socialist Youth een eigen delegatie en hielden eerder een scholierenactie aan de gemeenteraad. Daar waren er 150 scholieren aanwezig.Gruwel op de Gaza

Gelezen in De Morgen: "De BBC en Israëlische mensenrechtengroeperingen hebben claims ontvangen dat het Israëlisch leger bewoners van Gaza heeft beschoten die het conflictgebied probeerden te ontvluchten. De Joodse staat heeft dat echter krachtig ontkend, zo heeft de Britse openbare omroep bericht. (...) Er is ook het getuigenis van een bewoner van Khoeza in het zuiden van de Gazastrook. Zijn huis, waarin 75 familieleden waren samengestroomd, was omsingeld door Israëlische troepen. Die sommeerden iedereen naar buiten te komen en naar een school te gaan, vrouwen eerst. Toen twee vrouwen buitenkwamen, werd een van hen in het hoofd doodgeschoten. De andere werd ook geraakt, maar kon weer binnenraken. Na vruchteloze pogingen om hulp te krijgen besloot men weg te lopen uit het huis. Toen dat gebeurde, barstte hevig artillerievuur los en werden drie mannen gedood, hoewel alle volwassenen met een witte vlag zwaaiden."

15.1.09

Al minstens 300 kinderen omgekomen in GazaDe brutale oorlog van het Israëlische regime tegen de bevolking van de Gazastrook heeft intussen meer dan 1.000 doden gemaakt. Volgens het regime gaat het vooral om militanten van Hamas. Uit cijfers van Unicef blijkt echter dat er ook minstens 300 kinderen zijn omgekomen bij de luchtaanvallen.

Protest tegen moord op Sri Lankese journalist

De oorlog van het Sinhalese regime in Sri Lanka tegen de Tamilminderheid in het land zorgt ervoor dat Sri Lanka voor journalisten vandaag gevaarlijker is dan pakweg Afghanistan. De oorlog in Sri Lanka haalt zelden de media bij ons, maar is daarom niet minder bloedig. Recent werd een redacteur die kritisch stond tegenover de oorlog koelbloedig afgemaakt door onbekenden. Mogelijk zat de regering achter deze moord. Om te protesteren tegen de repressie en de oorlog is er morgen om 11u een protestactie aan de Sri Lankese ambassade in Brussel aan de Jules Lejeunestraat 27, 1050 Elsene.

Bertje De Wever?

De N-VA profileert zich graag als een consequente en ernstige partij. Bij de splitsing van de Volksunie werd hard uitgehaald naar figuren als Bert Anciaux die aan allerhande televisiespelletjes deelnamen. Geert Bourgeois stelde toen: “Als een politicus van tv-programma naar tv-programma moet hollen, waar is hij dan mee bezig?” Nu lijkt zijn opvolger, Bart De Wever, echter steeds meer hetzelfde parkoers in de media af te leggen. Na zijn deelname aan “De Slimste Mens” zal dat er niet op verbeteren. Wordt hij steeds meer Bert De Wever? Bourgeois enkele jaren geleden: “Heel veel mensen vinden dat politici aan politiek moeten doen. En dat waarderen ze want ze menen dat politici zich niet populair moeten maken op andere manieren.” De Wever daarentegen lijkt minder problemen te hebben met een deelname aan wat Bourgeois destijd het “links-liberaal circuitje in de pers van ons kent ons” noemde. Misschien was Bourgeois echter niet zo consequent als hij toen liet uitschijnen. Zijn uitspraken dateerden van het tijdperk voor het kartel met CD&V en toen stelde hij over die partij nog dat ze “op Vlaams vlak geen geloofwaardigheid” had.

14.1.09

Het einde is in zicht...

George Bush vat kort samen wat hij heeft gedaan voor de belangen van de arbeiders en hun gezinnen:

Zaterdag: Gentse protestbetoging tegen oorlog in Gaza

Hieronder vind je de affiche voor een betoging komende zaterdag in Gent. Na de massale nationale betoging van afgelopen zondag, zou het goed zijn om met lokale betogingen het verzet tegen de oorlog verder uit te bouwen. Dat zou eventueel kunnen gevolgd worden door een internationale actiedag zoals destijds voor de oorlog in Irak.

Koelbloedige politiemoord in Californië

Een video op Youtube van een koelbloedige politiemoord op een jonge Afro-Amerikaan leidt tot ophef. Op nieuwjaarsnacht werd in Oakland een jongeman hardhandig aangepakt door de politie. De 22-jarige Oscar Grant werd daarbij koelbloedig vermoord door een agent, en dat op een ogenblik dat hij op de grond lag met het gezicht naar beneden.

13.1.09

Anti-oorlogsbetoging in Belfast

In Belfast organiseerde Socialist Youth afgelopen weekend een succesvolle anti-oorlogsactie met 150 jongeren. Er staat een interessante video online met een verslag van deze actie. Hier vind je een link naar deze video.

Een bolwerk van democratie en vrije meningsuiting...

Filip Dewinter laat zijn partij een duidelijke positie innemen naar aanleiding van de oorlog in Gaza. Dit standpunt zal in bepaalde nostalgische kringen bij extreem-rechts niet populair zijn, daar overweegt immers nog steeds het anti-Joodse standpunt van de jaren 1930 en 1940. Bij Dewinter niet, die heeft een andere centrale vijand: de bevolkingsgroep die uit de Arabische wereld afkomstig is.

Als Israël ten oorlog trekt tegen de bevolking van Gaza en daarbij reeds meer dan 900 dodelijke slachtoffers maakte, dan heeft Dewinter daar het volste begrip en zelfs sympathie voor. Dat is immers in het belang van de “vrede”, aldus de VB-kopman. “Wie vrede wil, moet klaar zijn voor oorlog”, verklaarde hij. Dewinter voegde er aan toe: “Israël is en blijft een bolwerk van democratie en vrije meningsuiting.”

Uit puur stemmenbejag en opportunisme kiest Dewinter kant in de oorlog tegen de bevolking van de Gazastrook. Hij probeert dit te verhullen door alsnog te zeggen dat hij voor een onafhankelijke Palestijnse staat is, maar dat is ondergeschikt aan zijn steun aan de staatsterreur door het Israëlische regime. Hiermee maakt Dewinter duidelijk hoe opportunistisch zijn partij is.

In naam van de “democratie” en de “vrije meningsuiting” eist Dewinter ook een hardere repressie van anti-oorlogsacties, zeker indien deze uit de hoek van de AEL komen. Wij hebben niets te maken met de AEL en verwerpen de methode van diegenen die in de marge van anti-oorlogsbetogingen overgingen tot gewelddaden, dat discrediteert de acties en de beweging. Maar we verwerpen ook de poging om het sociale isolement van de kleine groepjes relschoppers aan te grijpen om de democratische rechten op betogen zelf te ondermijnen.

Het getuigt van een enorme hypocrisie dat Dewinter enerzijds pleit voor meer repressie en het beperken van de vrije meningsuiting en dat hij anderzijds steun geeft aan een brutale en bloedige oorlog in naam van dezelfde “vrije meningsuiting” en zogenaamde “democratie”.

Gelijk loon voor gelijk werk. Video over strijd voor vrouwenrechten in Groot-Brittannië

12.1.09

Anti-oorlogsbetoging in Brussel

Gisteren was er een massale anti-oorlogsbetoging in Brussel. De organisatoren hadden het over 70.000 aanwezigen, de politie over 30.000. Enkele foto's.Patrick Janssens laat AEL niet betogen, maar wil wel meer protest...

De Antwerpse burgemeester Janssens eiste van de AEL dat het om te mogen betogen een lijst zou geven van eerst 100 en dan 50 verantwoordelijken voor een eigen ordedienst. Het doel was duidelijk: nadien zouden die verantwoordelijken bij eventuele problemen een gemeentelijke administratieve sanctie kunnen worden opgelegd. Zo gaat het tegenwoordig altijd in Antwerpen. Toen wij met Internationaal Verzet in oktober een milieufestival organiseerden in Antwerpen, kregen we tientallen berichten van administratieve sancties wegens vermeend wildplakken. Er werd geprobeerd om iedereen aan te pakken. Voor één en dezelfde affiche werden boetes opgelegd aan drie verschillende personen, uiteraard is er telkens geprotesteerd. Op de affiche stond telkens dat deze niet mag worden wild geplakt. De repressieve aanpak van ieder protest is opvallend in Antwerpen. Wij hebben niets te maken met AEL en vinden dat de wijze waarop deze groep optreedt vaak leidt tot meer verdeeldheid dan tot de broodnodige eenheid van arbeiders en jongeren tegen oorlog en uitbuiting. Het stadsbestuur grijpt het relatieve isolement van de AEL aan om nieuwe voorwaarden op te leggen om te kunnen protesteren en betogen. En dan komt de Antwerpse burgemeester in De Morgen doodleuk het volgende verklaren: "Twintig, dertig jaar geleden zou er sowieso veel meer volk op straat zijn gekomen om tegen deze oorlog te protesteren. Als democraat maak ik mij daar zorgen om. Waar zijn de ngo's, de studenten, de vakbonden? Jammer genoeg moeten de studenten nu het hele jaar door veel achter hun bureau zitten en examens afleggen. De democratie wordt dus niet beter van Bologna. (lacht) Daar moet ik het met Frank Vandenbroucke eens over hebben." Janssens probeert van twee walletjes te eten: enerzijds doet hij ijverig mee aan het tegengaan van protest, anderzijds doet hij een vage oproep tot meer protest. Op dat vlak zal hij het ongetwijfeld goed kunnen vinden met neoliberale politici uit eigen rangen zoals Vandenbroucke.

Middeleeuwse toestanden in Senegal

Vorige week werden negen Senegalezen veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf omdat ze lid waren van een homo-organisatie die aan aidspreventie deed. De rechter noemde dat een “criminele organisatie” en deed nog een schep bovenop de maximale straf hiervoor. De rechter moest een dergelijke argumentatie zoeken omdat er geen verbod op homoseksualiteit bestaat in Senegal. Met dergelijke uitspraken versterkt de rechter het geweld tegen holebi's en de problemen die holebi's kennen.

9.1.09

3 miljoen werkloze Duitsers

Gelezen in De Tijd: “Het aantal werklozen in Duitsland is in december gestegen tot boven 3 miljoen. Daarmee deed de economische recessie in Duitsland zich voor het eerst voelen op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen steeg met 114.000 tegenover de maand voordien, tot 3,102 miljoen. Daardoor klom de werkloosheidsgraad van 7,1 tot 7,4 procent.”

Israëlisch verzet tegen de oorlog

8.1.09

Vrijheid van meningsuiting – versie Dewinter

Het Vlaams Belang en Filip Dewinter beweerden de afgelopen jaren meermaals dat ze opkwamen voor de vrije meningsuiting. Ze deden dat zelfs even samen met de omhoog gevallen radiopresentator Jurgen Verstrepen die zichzelf tot “mr. free speech” uitriep, uiteraard zonder daar iemands mening om te vragen. Nu vinden Verstrepen en het VB elkaar opnieuw in hun eis om een betoging van de AEL in Antwerpen te verbieden. Om niet te zeggen dat het voor een verbod is, stelt het VB dat een betoging wel mag, maar dan wel buiten de binnenstad. En wie zich daar niet in kan vinden, moet maar vertrekken. Aldus Dewinter. Het is bizar dat een partij die zoveel lawaai maakt als ze zelf wordt veroordeeld wegens racisme, evenveel lawaai maakt om andere organisaties het zwijgen op te leggen. Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen fan van de AEL. Wel zullen we deelnemen aan de nationale betoging tegen de oorlog in Gaza komende zondag om 14u aan Brussel-Zuid.

Niets sociaal aan NSV

NSV organiseert op 12 maart haar jaarlijkse betoging in Leuven en dat onder de slogan “Vlaams, sociaal en nationaal”. Wat die term “sociaal” doet in een slogan van een reactionaire groepering als NSV is ons een raadsel. De NSV staat net als het Vlaams Belang voor een asociaal beleid, de enen hellen al wat meer over naar een hard neoliberaal beleid dan de anderen die eerder termen als “solidaristisch” gebruiken om hetzelfde doel te bereiken: alle macht aan het patronaat geven. Het is geen toeval dat een voormalige NSV’er vandaag VB-voorzitter is geworden na een omzwerving als havenbaas. Wij roepen op om op 12 maart in Leuven tegen de NSV en tegen extreem-rechts te betogen. Meer informatie over de anti-NSV betoging volgt in de loop van de komende weken.

7.1.09

Israël bombardeert ook scholen

Gisteren vielen minstens 30 doden bij een Israëlische aanval op een school. Het ging om een VN-school waar heel wat Palestijnen bescherming zochten tegen het Israëlische geweld. Ook VN-scholen zijn blijkbaar niet veilig, eerder vielen er ook reeds bommen op een andere school die onder controle van de VN stond. Gisteren vielen bij verschillende acties minstens 77 doden, waardoor het totaal aantal dodelijke slachtoffers meer dan 600 bedraagt. Redenen genoeg om te protesteren tegen deze oorlog en deel te nemen aan de nationale anti-oorlogsbetoging van komende zondag om 14u aan Brussel-Zuid!

Crisis voor iedereen?

Je job verliezen, je koopkracht zien dalen,… Het is allemaal niet zo erg als we de media mogen geloven. Integendeel, er wordt ons zelfs gezegd dat we er gemiddeld op vooruit gingen in het afgelopen jaar. Dat de werkloosheidscijfers nu reeds stijgen (met bijna 4% in Vlaanderen) zonder dat iedereen op technische werkloosheid wordt meegerekend, wordt vakkundig verzwegen.

Dat het crisis is, kunnen sommige rijken echter niet ontkennen. Een Duitse miljardair trok het zichzelf zo hard aan dat hij zelfmoord pleegde toen duidelijk werd dat zijn rijkemansleven ten einde was gekomen door de grote schuldenlast die hij had opgebouwd. Vorig jaar was de betrokkene de vijfde rijkste Duitser, op de Forbes-lijst van rijkste wereldburgers stond hij op 94.

Schoenengooier voor rechtbank

De man die op 15 december schoenen gooide naar de Amerikaanse president Bush bij een bezoek aan Irak, moet voor de rechtbank komen. De 29-jarige Muntadar al-Zaidi moest normaal vandaag voor de rechtbank verschijnen, maar dat is uitgesteld. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar wegens het aanvallen van een buitenlandse leider. De man werd wereldwijd bekend en kreeg heel wat steun. De poging om al-Zaidi te vervolgen en een zware straf op te leggen, kan de breed verspreide afkeer tegen de oorlog en bezetting van Irak niet onder tafel vegen.

6.1.09

Steeds meer gezinnen in de problemen

Eén op de twee gezinnen heeft schulden en één op de tien gezinnen raakt daardoor in de problemen. Van de gezinnen met schulden (de helft dus) heeft 28% enkel een hypotheeklening, 13% enkel consumentenkrediet en 11,5% zowel een hypotheeklening als consumentenkrediet. De sterke toename van schulden onder gezinnen is zeker problematisch tegen de achtergrond van een economische crisis. Het duwt sommigen nog dieper in de armoede, maar door de crisis (en bijhorende afdankingen of inkomensverlies) komt nog een extra deel in de problemen.

Forse toename werkloosheid onder jongeren

De werkloosheid in ons land neemt toe. De officiële werkloosheidscijfers hebben het over een stijging van 3,9% in Vlaanderen in 2008. Vooral bij mannen was er een stijging in de loop van vorig jaar (+9,7%) en zeker onder jongeren is het cijfer opvallend. Eind 2008 waren 11% meer jongeren werkloos dan een jaar voordien. En dat is dan nog zonder rekening te houden met de cijfers van werknemers met technische werkloosheid en bovendien nog op het begin van de crisis. De stijging van de werkloosheid is volledig het resultaat van de laatste maanden, tot in oktober was er nog een daling van de werkloosheid. Het kapitalisme is duidelijk niet in staat om jongeren een degelijke toekomst mét een vaste en goede job aan te bieden.

VS: massaal jobverlies

In de VS wordt gesproken over de grootste golf van afdankingen sinds de Tweede Wereldoorlog. In december alleen gingen een half miljoen jobs verloren waardoor het totaal voor 2008 op 2,4 miljoen staat! De officiële werkloosheid bereikt nieuwe recordniveaus die al in jaren niet meer werden gezien. Het kapitalisme biedt zelfs in de VS geen betere toekomst aan voor de meerderheid van de bevolking. In de plaats van welvaart uit te voeren naar zogenaamde ontwikkelingslanden, zien we een omgekeerde beweging waarbij miserie, krottenwijken en armoede een sterke opmars kennen in het Westen.

5.1.09

Protest tegen de Gaza-oorlog

De oorlog van de Israëlische regering tegen de inwoners van Gaza blijft heel wat slachtoffers maken. Deze oorlog wordt gesteund door de meeste grootmachten, waaronder de VS. Het lijkt erop dat ook Obama de aanvallen steunt. Het protest tegen de oorlog groeit aan. Ook bij ons waren er de afgelopen dagen verschillende acties. Jammer genoeg zijn die acties vaak beperkt tot de migrantengemeenschap en worden beperkende slogans als "Hamas, Jihad, Hezbollah" geroepen. Nochtans heeft ook Hamas al duidelijk gemaakt dat het geen oplossing aan te bieden heeft. We mogen niet vertrouwen op reactionaire en burgerlijke politici die staan voor zowel een neoliberaal economisch beleid als een repressief en gevaarlijk "veiligheidsbeleid" dat enkel de onveiligheid doet toenemen.Vaticaan zet 2009 goed in...

Nadat de paus 2008 afsloot met kritieken op holebi's zet het Vaticaan ook het nieuwe jaar in met enkele niet mis te verstane waarschuwingen. Nu richt het Vaticaan zijn woede niet zozeer tegen de oorlog in Gaza, de dalende levensstandaard van de meerderheid van de bevolking, de miserie en werkloosheid die ook bij ons oprukt,... maar wel tegen de anticonceptiepil! Dé pil heeft volgens de kerkelijke overheid "verwoestende effecten op de natuur" en veroorzaakt zelfs deels "de onvruchtbaarheid van de man". Deze standpunten verschenen in het blad van het Vaticaan en lijken nogal bizar over te komen in 2009. Alsof de kerkelijke overheden zich moeten uitspreken over iets als de pil. Het standpunt ligt in de lijn van wat de paus eerder al verklaarde. Hiermee tonen de betrokkenen vooral aan dat ze ver van de realiteit en de moderniteit staan.

Die andere oorlog om "veiligheid"... De sociale ramp in Afghanistan

De BBC bracht dit weekend een opvallende reportage op haar site over de situatie in Afghanistan. De reportage handelt over de aanhoudende armoede en miserie in het land. Door over de feitelijke situatie te rapporteren wordt eigenlijk meteen een scherpe aanklacht gedaan tegen de illusies van de zogenaamde "oorlog voor democratie" en alle andere propagandaleugens van de NAVO. Na zeven jaar oorlog, is het resultaat nog meer armoede en miserie. Hier vind je deze reportage.

3.1.09

20 jaar na de val van de Berlijnse Muur

Gelezen in De Morgen:
"Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel, maar veel tevredenheid is er niet bij de inwoners van het voormalige Oost-Duitsland. Een meerderheid vindt dat hun leven er sindsdien niet op verbeterd is. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksinstituut Forsa. Slechts 46 procent van de zogenaamde 'Ossi's' meent dat ze beter toe zijn. In 1989 was dat nog 71 procent. 39 procent rekent zich expliciet tot de winnaars van de 'Wiedervereinigung'. Een op de vier vindt dat de situatie in hun regio slechter is dan in 1989. "De euforie van na de val van de Muur is grotendeels vervlogen", aldus Forsa-baas Manfred Güllner. De vooroordelen in beide landsdelen daarentegen zijn versterkt. De Oost-Duitsers vinden dat ze uitgebuit worden, de West-Duitsers hebben het gevoel dat ze alleen voor Oost-Duitsland betalen."

Het stalinistische regime dat voorheen bestond in Oost-Duitsland mag dan al een karikatuur van socialisme geweest zijn, zelfs dat was beter dan de kapitalistische barbarij die er vandaag de norm vormt.