18.12.08

VVS-débâcle gevolg van vorm van koepelstructuur

Vandaag maken verschillende media bekend dat de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) dreigt te splitsen nadat een reeks studentenvertegenwoordigers zich uit de koepel terugtrekken. Aanleiding vormt de volgens hen te uitgesproken linkse koers van een aantal stafmedewerkers en leden van de raad van bestuur van VVS waardoor te linkse campagnes als Respact worden gevoerd.

Bij dat standpunt kunnen een aantal vragen worden gesteld. Met de Actief Linkse Studenten nemen wij ook deel aan Respact en op de vergaderingen van dat comité merken we dat de linkse kritieken niet uit de hoek van VVS kwamen, maar dat vanuit VVS eerder werd geprobeerd om linkse kritieken onder tafel te vegen. Dat gebeurde door verantwoordelijken die door de vertegenwoordigers van de 10 hogescholen die nu uit VVS stappen als extreem-links werden bestempeld.

De problemen die nu opnieuw opduiken bij VVS zijn niet nieuw. Wij hebben altijd problemen gehad met het concept van een koepelstructuur waarbij de nadruk niet lag op betrokkenheid van gewone studenten, maar waarbij een groter gewicht werd gegeven aan allerhande officiële structuren. Dat was ongetwijfeld nuttig om een groter draagvlak te kunnen voorstellen (mogelijk zelfs voor de subsidiëring), maar het brengt natuurlijk ook het gevaar van een lege doos mee.

Wij hebben altijd het idee van een studentenvakbond verdedigd waarbij wordt gewerkt met individueel lidmaatschap en waarbij die individuele leden het voor het zeggen hebben. Dat kan omslachtiger lijken en in periodes dat er weinig acties zijn, is het niet evident om te bouwen aan een studentenvakbond. Maar uiteindelijk zal er wel een dergelijk initiatief nodig zijn om te vermijden dat een lege doos gaat spreken in naam van alle studenten of dat strubbelingen aan de top van een lege doos acties en campagnes gaan ondermijnen.

Wij zijn niet actief binnen VVS en hebben meermaals onze kritieken op de werking ervan naar voor gebracht. Tegelijk juichen we natuurlijk wel toe dat VVS een rol speelt in het opzetten van een campagne als Respact, ook al wordt dat teveel gezien als een koepelcampagne zonder een grote betrokkenheid onder alle studenten. De studentenvertegenwoordigers die nu uit VVS stappen, lijken dit te doen op basis van politieke standpunten en mogelijk zelfs druk van bovenaf.

Geen opmerkingen: