16.12.08

Toename neo-nazi geweld in Duitsland

Het neo-nazistisch geweld neemt toe in Duitsland. In de Beierse stad Passau waren er dit jaar reeds 83 gewelddaden die met extreem-rechts werden verbonden. Een politiechef die daartegen wou ingaan, werd zelf aangevallen. De aanvaller riep extreem-rechtse slogans en deelde de politiechef het volgende mee: "groeten van het nationaal verzet, jij links varken. Je zal niet langer de graven van onze kameraden vertrappelen." De commissaris was een tijdlang in levensgevaar. De toename van het neo-nazistisch geweld moet een waarschuwing zijn voor de linkerzijde in Duitsland. Die Linke moet zich profileren als een scherpe oppositiepartij en mag geen verantwoordelijkheid opnemen voor het neoliberale beleid. Zoniet dreigen kleine groepjes neo-nazi's makkelijker een grotere aanhang te verwerven en kunnen we een verdere toename van geweld zien. Een gewaarschuwde anti-fascist is er hopelijk twee waard.

Geen opmerkingen: