11.12.08

Te koop: parlementszetel van Obama...

De gouverneur van Illinois werd opgepakt omdat hij probeerde de zetel van Obama in de senaat te verkopen. De vrijgekomen senaatszetel van Obama mag worden toegekend door de gouverneur van de staat waar hij werd verkozen, Illinois in dit geval. De gouverneur, Blagojevich, probeerde die zetel aan de man te brengen aan de hoogste bieder en werd prompt opgepakt wegens corruptie. Dat is vreemd. De afgelopen decennia werd steeds de presidentskandidaat verkozen die over de meeste middelen beschikte. Dat is toch hetzelfde als het kopen van een zetel? Of mag dat kopen niet zo openlijk gebeuren?

Geen opmerkingen: