2.12.08

Overheidssteun om te besparen?

De Amerikaanse automobielsector vraagt overheidssteun, zoniet dreigt het faillissement. Tegelijk wordt gezocht naar antwoorden op de dalende omzet, onder meer door de productie sterk te beperken. General Motors bijvoorbeeld wil tot de helft van haar productiecapaciteit in de VS schrappen en daarbij 16 fabrieken sluiten. Hierdoor zouden 60.000 jobs verdwijnen. Van de 213.000 arbeiders bij het begin van deze eeuw, zouden er dan nog 64.000 overblijven. Op dit ogenblik heeft GM onvoldoende middelen om deze herstructurering door te voeren en het bedrijf wil overheidsgeld gebruiken om effectief zwaar te kunnen besparen. In de plaats van gemeenschapsgeld te gebruiken om jobs en lonen te verdedigen, zouden we hier dus het omgekeerde zien: de gemeenschap zou betalen om jobs te laten verdwijnen en de lonen te beperken. Zo moeten de arbeiders straks zelf opdraaien voor de “kost” van hun afdanking. Raar volkje, die kapitalisten!

Geen opmerkingen: