3.12.08

Jongeren blijven langer thuis wonen

In 1990 woonde iets meer dan 50% van de 20-24-jarigen nog thuis, nu is dat 64%. Voor jongens is het zelfs 78%. Er wordt druk gezocht naar redenen waarom jongeren langer blijven thuis wonen. Langer studeren, wordt soms als oorzaak genoemd. Maar wordt vandaag zoveel langer gestudeerd als in 1990? Een andere reden: “het is gewoon gemakkelijker en goedkoper”. Dat laatste zal ongetwijfeld een factor spelen, voor veel jongeren is het niet haalbaar om alleen te gaan wonen. Probeer als jongere maar eens om een huis te kopen of iedere maand een forse huur te betalen. Een alleenstaande raakt daarmee al snel in de armoede terecht. Thuis blijven wonen is dan geen vrijwillige keuze, maar vaak de enige optie en bovendien een uitdrukking van de vaststelling dat veel jongeren het minder goed hebben dan hun ouders. Het kapitalisme biedt veel jongeren namelijk geen rooskleurige toekomst aan...

Geen opmerkingen: