18.12.08

Geen cordon sanitaire in Brasschaat?

In Brasschaat werd eerder door het gemeentebestuur toelating gegeven aan de organisatie van een herdenking van VMO-kopstuk Wim Maes in een zaal van de gemeente. Sommigen dachten dat dit een toevalstreffer voor extreem-rechts was. De zaal werd aangevraagd door een VB-gemeenteraadslid en het gemeentebestuur (een coalitie van CD&V/N-VA en VLD) zag daar geen graten in. Nu blijkt dat dit geen eenmalig gegeven was. In de gemeenteraad moest deze week een vertegenwoordiger van de oppositie voor de VZW 't Hemeltje worden verkozen. De meerderheid stemde massaal voor de kandidaat van het Vlaams Belang. De VB-kandidate kreeg 23 stemmen, de kandidaat van SP.a-Vl.Pro 8 en twee raadsleden onthielden zich. SP.a, Vl.Pro en Groen hebben samen zes zetels in de gemeenteraad.

Geen opmerkingen: