10.12.08

Dewinter provoceert opnieuw

Het VB verspreidde in Antwerpen een folder met als titel: “Slacht u ook een schaap in uw bad?”. Daarin wordt uitgehaald naar het Offerfeest. De partij toont er zich van haar minst subtiele kant en doet alsof alle moslims dieren onverdoofd de keel oversnijden in hun bad. Groen heeft een klacht ingediend tegen het VB en verantwoordelijk uitgever Dewinter naar aanleiding van dit pamflet. Dewinter reageerde gelaten (en wellicht blij met de media-aandacht die hij met lede ogen vaak naar Dedecker ziet trekken, samen met een deel van de carrièristen die hij had aangetrokken met het VB). Hij stelde: “Schapen slachten in bad? Dat is een teaser, bedoeld om de aandacht te trekken.” De aandacht moet niet zozeer naar die schapen worden getrokken, maar wel naar Dewinter zelf. Hij voegde er volgens De Morgen nog aan toe: “Als Europeanen protesteren wij tegen de barbaarse praktijken van rituele slachtingen. Vinkenzetting en paardenstraatkoersen zijn al langer verboden, maar in naam van het multiculturalisme wordt slachten naar hartelust gedoogd en zelfs met belastinggeld gefinancierd.” Dat de omschrijving “slachten” bewust vaag wordt gehouden, is nogal vreemd. Of is Dewinter plots ook vegetariër geworden zoals een gekende Duitser enkele decennia geleden? Wel opvallend is dat Dewinter op een ogenblik dat de koopkracht sterk wordt ondermijnd en de economische crisis leidt tot onzekerheid voor veel gezinnen, alle pijlen begint te richten op een praktijk die volgens moslims in ons land hoogst uitzonderlijk is: thuis uitgevoerde rituele slachtingen. Ieder zijn prioriteit natuurlijk.

Geen opmerkingen: