11.12.08

Asielbeleid: belofte maakt schuld

Bericht vanop www.beloftemaaktschuld.be

Zondag 14 december : Belofte maakt schuld!
Antwerpen eist uitvoering regeerakkoord

Al drie jaar vragen de mensen zonder papieren van België een oplossing voor hun moeilijke leefsituatie. Al drie jaar vragen ze – ondersteund door een breed draagvlak van scholen, vakbonden, religieuze en sociale organisaties – een menselijke regularisatie. Volgens duidelijke en weloverwogen criteria.

Al drie jaar doet het beleid hier ook al beloftes rond. Het regeerakkoord van maart 2008 beloofde regularisatie voor wie lange tijd in een procedure zat zonder antwoord te krijgen, voor wie goed geïntegreerd was én voor wie een duidelijk werkaanbod had.

Maar de regularisatie bleef uit. Deze regering blijft beloftes maken, en zichzelf deadlines opleggen die ze niet waarmaakt. Vandaag lijkt een akkoord rond regularisatie – ondanks alle beloftes – verder af dan ooit.

Vandaag pleiten voor een snelle en échte oplossing. Want belofte maakt schuld.

Geen opmerkingen: