5.12.08

Aantal werkende armen neemt toe

Het 17de jaarboek inzake armoede in ons land werd gepubliceerd. Het percentage van het aantal armen blijft voorlopig min of meer stabiel rond de 15%. Opvallend detail: het aantal arme werkenden neemt toe. Waar er voorheen sprake was van zowat 2% armen onder de werkenden, bedraagt dit nu 3,8%. Onder werklozen is dat 22,4%. 16% van de vrouwen in een relatie zit onder de armoedegrens, na een relatiebreuk verdubbelt dat percentage! De economische crisis die we momenteel zien, zal ongetwijfeld leiden tot een verdere toename van het aantal armen. Een job hebben, is daarbij steeds minder een garantie om niet in armoede terecht te komen.

Geen opmerkingen: